Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 30 Jun, 2009 | read_nums (1370)

PIŠE Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

Kao što su mediji u BiH još prije nekoliko dana objavili, predstavnici osam političkih stranaka iz BiH trebali bi se 9. i 10. jula naći u francuskom gradiću Toluru i razgovarati o modalitetima promjena Ustava Bosne i Hercegovine.Taj navodni razgovor bi se trebao desiti u jednom od objekata američkog Univerziteta Tafts u Francuskoj.

Prema namjerama organizatora, a to je u prvom redu "Dejton projekt", nevladina organizacija (NVO) na čijem je čelu Brus Hičner, želi se "ispipati puls" (???) stranaka iz BiH.

Pa zaboga,  kao da njima nisu poznati stavovi srpskih političara o svemu što bi, eto, kao njih moglo interesovati?! Naravno da jesu i baš zato i pokušavaju da  nepolitičkim i nekorektnim metodama pojačaju pulsirajuće aritmijske srčane funkcije srpskim liderima, što bi za početak, u najmanju ruku, ličilo na Rambuje - o, ole...ole...gluvo bilo!

Kako je najavljeno (namamljeno!?) predstavnici beha stranaka mogli bi razgovarati s američkim aktivistima o modalitetima promjena Ustava BiH. Osim Hičnera, za stolom bi se našli i nekadašnji ambasador SAD u BiH Kliford Bond,  bivši zamjenik visokog predstavnika u BiH Donald Hejz, te zamislite i Medlin Olbrajt???

                 Donal Hejz, Kliford Bond, Medlin Olbrajt i Brus Hičner

                 Ko li ih samo okupi i ko im dade ovakav zadatak?!

Baš nešto razmišljam kako ovom četvercu "besposličara" nije na um palo da u pomoć pozovu i lorda Pedi Ešdauna i da naprave jedan odličan antisrpski "peterac"! Tako  bi onda  bili mnogo jači. Ali, ne znaju oni da je Milorad Dodik bio košarakaš i da se odlično snalazio u petercu, no, medjutim, najvažnije je da Milorad Dodik zna da bi baš njemu, s obzirom na nadmoćnost nad drugim bosansko-hercegovačkim "igračima", ovi "nevladini" stalno svirali lične greške i sve tako do isključenja. No, u to sam ubjedjen da, upravo, Milorad Dodik najbolje zna šta je to "lična greška" i siguran sam da je neće napraviti, već da će ih sve nadvisiti i da će "zakucavanjem"  riješiti ovu neravnopravnu utakmicu, podrazumjeva se - u našu korist!  A, najbezbolnije je da sve ovo riješi van (bez ovog) "peterca" i to "tricom"! Može i zna on to, jer ima on ogroman domet!

Mada rijetko pišem kratke tekstove, jer uvijek imam i previše "sirovog materijala", eto, ovaj put sam i previše pažnje posvetio ovim danas, marginalnim ličnostima. Ali, samo sam imao namjeru da podsjetim na činjenicu da sam prije četiri godine upozoravao vajnu gospodu da se ne miješaju i ne petljaju u unutrašnje stvari BiH i gle čuda, oni sad u "četvercu vaskrsnuše" i to baš kad sam mislio da sam ih zaboravio, ali znam da ih neće zaboraviti istorija i srpski narod, naravno po zlu koje su nam nanijeli kao narodu, neko od njih manje, a neko /Olbrajtova/  najviše!

Moram da izrazim svoje zadovoljstvo, što prema mojim saznanjima, neće biti nijednog političkog lidera iz Republike Srpske na tim, nazovi dobronamjernim razgovorima!? A, i zašto bi uopšte i prisustvovali i gubili vrijeme u beskorisnim putešestvijama i sećijadama sa ekipom, koja nikad ništa dobro, i, kad su nešto značili, nije donijela srpskom narodu u cjelini, a samim tim, ni Republici Srpskoj.

Pogotovo bi sad bilo besmisleno trošiti vrijeme sa “nevladinim”, ali koji, očito je to, žele da i dalje vladaju?!

----------------------------------------------------------

Još dok sam bio potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, bio sam protiv “vaskrsnuća”, sada već bivših minornih ličnosti koje nam nedaju mira da normalno živimo u ovoj zemlji, već bi, eto, kao oni, od svih potpuno zaboravljeni i marginalizovani - ponovo da nam kroje sudbinu i da se miješaju u unutrašnje stvari BiH.

U vrijeme kad se prvi put pojavila ideja da se BiH pretvori u “hejdonizaciju” – pisao sam tada pismo Donaldu Hejzu /u prilogu teksta/ i ni danas, skoro četiri godine od tada ni riječ u tom pismu ne bih promijenio. Toliko je aktuelno i činjenično tačno kao da sam ga sad pisao.

Jedino se promijenio moj status. Nisam više volonterski potpredsjednik Saveza logoraša.  Sad sam aktuelni poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH i upravo moje kolege, pa igrom sudbine i voljom srpskog naroda, eto i ja bi, zajedno sa njima, trebao razgovarati o eventualnim amandmanskim ustavnim promjenama u Parlamentarnoj skupštini BiH. Kažem - razgovarati!


NAPOMENA: U prilogu pismo koje sam pisao Donaldu Hejzu još 2005. godine!?

 _______________________________________________________________________

 

REPUBLIKA SRPSKA

Savez logoraša Republike Srpske

Banja Luka

Broj: 312-12/05

Dana: 19. 12. 2005. godine

 

AMERIČKI INSTITUT ZA MIR

GOSPODIN DONALD HEJZ

 

Poštovani gospodine Hejz,

 Vaš Institut za mir i Vi lično – pokrenuli ste inicijativu za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Razlozi koji su vas motivisali da Vi vodite ’’glavnu riječ’’ oko ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini su navodno ti što je, po vama, Bosna i Hercegovina  Dejtonskim ustavom ograničena i onemogućena da kao država funkcioniše u svom punom kapacitetu?!

 Prateći aktivnosti američkog Instituta za mir koje, evo, mjesecima traju da se izvrše ustavne promjene u Bosni i Hercegovini – ne možemo se oteti utisku, a da vam pri tom ne kažemo da ste vrlo preambiciozno krenuli u taj projekat.

 Prvo, Bosna i Hercegovina je jedina država na Evropskom kontinentu, koja nije jednonacionalna, već u njoj ravnopravno žive tri konstitutivna naroda – Srbi, Bošnjaci i Hrvati i naravno druge nacionalne manjine.

 Drugo, nijedan ustavni model državne organizacije iz svijeta nije moguće ’’preslikati’’ i primijeniti na Bosnu i Hercegovinu, upravo zbog specifične pozicije njenih konstitutivnih naroda.

 Treće, Ustav Bosne i Hercegovine mora uvažavati interese sva tri njena konstitutivna naroda i ustavom se moraju definisati sve državne nadležnosti samo uz pristanak ovlaštenih predstavnika iz reda svih naroda i naravno uz konsenzus, takođe, ovlaštenih predstavnika dva ravnopravna entiteta u BiH – Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

 Četvrto, jedino mjesto za vođenje ustavnih promjena su parlamenti koji su nadležni za ustavne promjene.

 Peto, vaš Institut za mir je nevladina organizacija (NVO) i baš nas začudjuje da niste došli na ideju da razgovarate i sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) iz Bosne i Hercegovine, na temu ustavnih promjena. Mišljenja smo da ste svjesno zaobišli takvu vrstu komunikacije i da ste se odlučili za predstavnike političkih partija i da samo sa njima radite na ustavnim promjenama, ali ste prenebregli činjenicu da oni - nemaju mandat da bilo šta prihvataju ili potpisuju ’’u ime naroda’’.

Ustav svake zemlje je najvažniji akt i bilo bi krajnje neozbiljno vršiti ustavne promjene na bilo čiju inicijativu, pa ako hoćete i vašu, a da se pri tom ne uvažava volja svakog od tri ravnopravna konstitutivna  naroda u Bosni i Hercegovini.

Još, dok ste bili prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH – sigurni smo da vam je poznato da je Savez logoraša Republike Srpske, takodje nevladina organizacija (NVO), kao i vaša. Ako niste tada znali, evo želimo da vas podsjetimo da je Savez logoraša Republike Srpske NVO, koja ima najveći ugled i uticaj na kreiranje javnog mnjenja u srpskom narodu. Zapravo, naša organizacija ima najveću podršku srpskog naroda u Republici Srpskoj i to je nesporna činjenica. Istinitost ovakve tvrdnje potvrdjuju i sve ozbiljno vodjene ankete raznih organizacija i medija u BiH. Takodje, moramo vas podsjetiti na vrijeme kada ste Vi bili na funkciji prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH da nikada niste razgovarali sa našim predstavnicima. Nažalost, sa nama nije razgovarao ni bilo ko drugi iz OHR-a.

 Šesto, najveći interes svih naroda u BiH je da stvore funkcionalnu i efikasnu državu, koja će biti u funkciji svih njenih gradjana. Dakle, mnogo je veći naš interes i nas koji živimo ovdje, nego vaš i vašeg instituta, da Bosna i Hercegovina bude normalna zemlja, koja će biti članica Evropske zajednice naroda i drugih medjunarodnih asocijacija.

 Sedmo, nikada nećemo prihvatiti nametnuta rješenja bez obzira od koga dolazila, a koja bi bila na štetu srpskog naroda.

       Sve vaše inicijative o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine su sa aspekta demokratije – legalne, ali istovremeno nisu i legitimne. Jer, nemate ni Vi, niti bilo ko drugi pravo da nam nudite gotova rješenja, koja bi bila usmjerena na razvlašćivanje institucija Republike Srpske, odnosno da insistirate preko ustavnih promjena na stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine.

       Svim takvim idejama naš Savez logoraša i druge nevladine asocijacije iz Republike Srpske će se žesto suprostaviti i koristićemo sva demokratska sredstva da odbranimo ustavnu poziciju Republike Srpske u okviru Ustava Bosne i Hercegovine.

        Republika Srpska, u odnosu na Federaciju BiH, je mnogo jednostavniji i mnogo uredjeniji dio Bosne i Hercegovine. Republika Srpska nije i nikada neće biti remetilački faktor, niti prepreka za ulazak Bosne i Hercegovine u sve medjunarodne asocijacije i integracije.

       Uostalom, zašto volju srpskog naroda ne provjerite na referendumu, najdemokratskijem načinu za izjašnjavanje naroda – kakvu žele BiH i kakav žele ustav. To je svugdje u svijetu najveće civilizacijsko dostignuće.

         Na kraju, mi vas molimo da vaš Institut za mir, svojim aktivnostima koje su protiv volje srpskog naroda – ne unosi novi nemir i mi vas upozoravamo da vašim neprincipijelnim potezima i stavovima ne stvarate novu vrlo lošu klimu, koja samo može da dovede do novih međunacionalnih trvenja i novih nesporazuma. Od vas očekujemo jedan korektan partnerski odnos i potpuno izbalansiran pristup i uvažavanje interesa svakog od konstitutivnih naroda u BiH. Naravno, za takav pristup imaćete naše razumijevanje i podršku. Sve drugo, bila bi velika avantura i proizvelo bi  nesagledive posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine i sva tri njena naroda.

                                                                   S poštovanjem,

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                           Славко Јовичић Славуј                   

 _______________________________________________________________________

 

REPUBLIC OF SRPSKA

 THE ASSOCIATION OF CAMP INMATES OF REPUBLIC OF SRPSKA

 Banja Luka

Number: 309-11/05

Date:December 19, 2005

 

AMERICAN INSTITUTE OF PEACE

MR. DONALD HAYS

 Dear Mr. Hays,

 Your Institute of Peace and you personally launched the initiative for change of BiH Constitution. The reasons motivating you to play the “leading role” in Constitutional changes in Bosnia and Herzegovina, are allegedly those ones that, according to you, by Dayton’s Constitution Bosnia and Herzegovina is limited and disabled to function as a state in its full capacity?!

 Watching the activities of American Institute of Peace lasting already for several months regarding constitutional changes in BiH – we can not get over the impression and not to tell you that you have started this project too ambitiously.

 Firstly, Bosnia and Herzegovina is the only country on the European continent that isn’t single-ethnic, but three constitutional nations live here equally – Serbs, Bosniacs and Croats and of course other national minorities.

Secondly, it is not possible to “copy” any constitutional model of state organization in world and apply on Bosnia and Herzegovina, just because of specific position of its constitutional nations.

Thirdly, the BiH Constitution must respect interests of all three constitutional nations and the Constitution must define all state competencies only with consent of authorized representatives of all nations and of course with consensus, too, of authorized representatives of two equal Entities in BiH – Republic of Srpska and Federation of BiH.

Fourth, the only places for conducting constitutional changes are parliaments that are competent for constitutional changes.

Fifth, your Institute of Peace is non-governmental organization and we are surprised that you didn’t get an idea to speak also with representatives of non-governmental organizations from BiH on the issue of constitutional changes. We think that you consciously evaded such sort of communication and that you chose only representatives of political parties to work with on constitutional changes, but you neglect the fact that they do not have mandate to accept or sign anything “in the name of people”.

Constitution of every country is the most important act and it wouldn’t be serious to conduct constitutional changes on any initiative, even yours, and at the same time non respecting the will of each of three equal constitutional nations in BiH.

In addition, while you were the First Deputy of the High Representative in BiH – we are sure that you are familiar with the fact that the Association of RS Camp Inmates is also non-governmental organization as well as yours. If you didn’t know at that time, we would like to remind you that the Association of RS Camp Inmates is non-governmental organization that has the highest reputation and influence on creation of publics opinion within Serbs. Actually, our organization has the highest support of Serbs in Republic of Srpska and that is indisputable fact. Authenticity of such claim is confirmed by all seriously conducted polls of various organizations and media in BiH. I must also remind you of the fact that during the time you spend on position of the First Deputy of the High Representative in BiH, you had never talked with our representatives. Unfortunately, no one from OHR has ever spoken with us.

Sixth, the highest interest of all peoples in BiH is to create functional and efficient state that will be in function of all its citizens. So, our interest and interest of all us living here is much higher than your ones and of your Institute for BiH to become normal country, member of European Community and other international associations.

Seventh, we would never accept imposed solutions disregarding from where they come, that would be to the detriment of Serbs.

All your initiatives on BiH Constitution changes are legal from the aspect of democracy, but at the same time they are not legitimate. Because neither you nor anybody else has a right to offer us ready solutions that would be aimed at striping of powers of RS institutions, nor to insist on creation of unitary Bosnia and Herzegovina through constitutional changes.

Our Association and other non-governmental organizations from Republic of Srpska will strongly resist all such ideas and we will use all democratic means to protect constitutional position of Republic of Srpska within BiH Constitution.

 Republic of Srpska in comparison with BiH Federation, is much simpler and more organized part of Bosnia and Herzegovina. Republic of Srpska isn’t and won’t be disturbing factor neither obstacle for entry of Bosnia and Herzegovina into all international associations and integrations.

After all, why don’t you test the Serbs’ will on referendum, the most democratic way for people to express what kind of BiH and Constitution they want. Everywhere in the world that is the highest civilization accomplishment.

 At the end, we ask you and your Institute of Peace not to create new unrest and new climate of inter-ethnic friction and misunderstandings by your activities that are against Serb’s will. We expect from you one correct partnership relation and fully balanced approach and respect of all constitutional nations in BiH. Of course, with such approach you will enjoy our understanding and support. Everything else would be n adventure with unforeseeable consequences for the future of BiH and its three nations.

            Sincerely,                                     

VICE-PRESIDENT

                                 Slavko Jovičić Slavuj
 
Autor sjovicicslavuj | 29 Jun, 2009 | read_nums (732)
29.06.2009 Puls - kolumna
Piše: Slavko Jovičić Slavuj   

Savjet ministara BiH uputio je Prijedlog zakona o himni BiH, koji će se 8. jula naći na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, u prvom čitanju.

Na usaglašeni tekst do kojeg je višemjesečnim i mukotrpnim radom došla Komisija za izbor teksta himne, Savjet ministara BiH je izvršio korjenite intervencije i promjene, tako da je sigurno da kao član komisije koja je birala tekst himne svoj glas neću dati za takav prijedlog na sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Naime, promjene su pretrpjele sve strofe, osim posljednje, u kojoj se poručuje kako idemo u budućnost zajedno. Zato se pogrešno može zaključiti da članovima Savjeta ministara BiH samo ova posljednja strofa iz himne nije bila sporna. Politička, a ne umjetnička koplja, lomila su se, izgleda, oko geografskih pojmova koji su se spominjali u orginalnom prijedlogu komisije.

Zaista ne znam i nisam obaviješten o tome zašto je nekim ministrima bilo sporno što se u tekstu ne spominje more, dok je drugima, sasvim je jasno, najviše zasmetalo posebno i pojedinačno spominjanje Hercegovine, Krajine i Bosne.

Očito je da je Savjet ministara pokušao da kompromisom pronađe rješenje u tome što su riječi plavo nebo Hercegovine promijenjene u plavo more Bosne i Hercegovine.

Takođe, "zemlja Bosna" u prvoj strofi je ostala samo "zemlja", a ista riječ ubačena je i umjesto riječi Krajina u trećoj strofi.

Tako su, zapravo, iz himne izbačene sva tri regiona koji su, očito je to, neke ministre asocirali na tri entiteta.

Dakle, suštinski izmijenjeni prijedlog teksta himne pred poslanicima će se, kako sam već rekao, naći već na sljedećoj sjednici, kada će biti poznato jesu li na ovaj način otklonjene sve političke dileme i razmimoilaženja koja su se manifestovala u Savjetu ministara, pa i u samom radu Komisije za izbor teksta himne BiH i to treba posebno naglasiti.

Što se mene tiče, želim da već sad kažem da izmijenjeni tekst himne koji je predložio Savjet ministara u odnosu na onaj koji smo usvojili na komisiji neću prihvatiti, niti ću predložene izmjene, a samim tim ni zakon o himni BiH podržati, zakon koji je predložio Savjet ministara BiH.

Dakle, u prvobitnoj verziji nakon usaglašenog teksta himne na komisiji, koju su pored tri poslanika i tri delegata Parlamentarne skupštine BiH sačinjavali i pet književnika, pjesnika i etno-muzikologa - nije se radilo ni o kakvim propustima u tekstu, a nije se narušavao ni umjetnički, etnički, etički ili bilo koji drugi sadržaj. Svi mi koji smo bili članovi komisije koja je radila na izboru teksta himne znamo da je to bio rezultat napornih, višestrukih i detaljnih usaglašavanja, te da prvobitni tekst himne ima estetski uvjerljiv i politički prikladan i opšteprihvatljiv sadržaj za sve.

Da podsjetim da je na konkurs za izbor teksta himne BiH bilo upućeno 339 radova i da se komisija odlučila da u dogovoru s autorima koji su imali najviše glasova napravi jednu kompilaciju od dva odabrana teksta - autora Benjamina Isovića i Dušana Šestića, koji je ujedno i autor muzike koja je još prije osam godina prihvaćena kao muzička himna BiH.

 LINK - http://www.fokus.ba/vidi.php?vijest


Autor sjovicicslavuj | 29 Jun, 2009 | read_nums (592)

FRANKFURTSKE VESTI

29.06.2009.

________________________________________________________

POLITIČKI POENI PO CENU MIRA: Sulejman Tihić  

Izjava predsednika Stranke demokratske akcije BiH Sulejmana Tihića da do ukidanja OHR-a ne treba doći dok ne bude završena ustavna reforma, jer u suprotnom može doći i do sukoba, prema ocenama srpskih političara, pokazuje da Bošnjaci u svojim glavama nisu odustali od ratnih ciljeva i da samo lakoverni su mogli poverovati u Tihićevu iskrenost kada je rekao da "RS niko ne može ukinuti".

- U glavama svih Bošnjaka rat još nije završen i oni ne žele BiH kao jedinstvenu državu tri naroda, nego BiH kao islamsku državu koja bi se proširila na Sandžak, do Podgorica i Kumanova, ako ikako može - prokomentarisao je Tihićevu izjavu za "Vesti" poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić Slavuj. Rata u BiH, dodaje on, neće biti, jer to ne zavisi od ideja Tihića, Silajdžića i Lagumdžije.

____________________________________________________

Zamenik predsednika SDS-a Predrag Kovač ocenio je da Tihićeva izjava potvrđuje da BiH opstaje zahvaljujući snažnim spoljnim pritiscima. - Ti Tihićevi vapaji za OHR-om takođe potvrđuju da je OHR proteklih 13 godina bio produžena ruka bošnjačkih političara i da je pod floskulom "duha Dejtona" nametao rešenja u BiH koja su je udaljavala od dejtonske strukture ka državi po meri jednog naroda, bošnjačkog - smatra Kovač.

BiH može da funkcioniše na isključivo na dejtonskom ustavu, a svaka težnja ka uspostavljanju ratne Republike BiH, kao što priželjkuje Tihić, može značiti samo njen kraj. I ako neko rasturi BiH to će biti bošnjački političari i njihove aspiracije - naglasio je Predrag Kovač. Zamenik predsednika SDS-a ističe da je Tihićeva izjava i "poslednje upozorenje lakovernim srpskim političarima da moraju povući svoj potpis sa banjalučke izjave o teritorijalnoj prekompoziciji BiH na četiri teritorijalne jedinice" (aluzija na sporazum Dodik-Tihić-Čović).

_________________________________________________________

Potpredsednik PDP-a Branislav Borenović kazao je našem listu da Tihićeva izjava pokazuje da je on u fazi takmičenja sa Harisom Silajdžićem kako bi se dodvorio svojim biračima. - Na taj način, on samo radikalizuje političke prilike u ovoj zemlji i ne doprinosi njenoj stabilizaciji. Tek kada OHR ode bićemo sigurni da imamo normalnu zemlju - naglasio je Borenović.

__________________________________________________________________

Lider radikala Milanko Mihajlica poručio je: - Vuk dlaku menja, al' ćud nikada. SDA se nikada nije odrekla svog cilja: Republike BiH i ukidanja RS. Sejući strah u glavama običnih ljudi, uz podršku OHR-a i njima naklonjenog međunarodnog faktora, pokušavaju da realizuju ratne ciljeve - naveo je lider radikala.

__________________________________________________________________

O ustavu u Francuskoj? Sarajevski mediji objavili su da bi lideri osam partija iz BiH trebalo, 9. i 10. jula, u francuskom gradiću Taluar, da razgovaraju o modalitetima promena Ustava BiH. U RS poziv za ovaj sastanak još niko nije dobio, a sudeći prema prvim reakcijama niko mu se neće ni odazvati. - Pošto je "Dnevni avaz" to prvi objavio, SNSD neće učestvovati na sastanku, pa iako bi nam sada i došao zvaničan poziv za taj sastanak. Nepristojno je da se o tim stvarima prvo čita u tim novinama, ako je to tačno, mada ja mislim da nije - kazao je premijer RS Milorad Dodik.

A. PANDUREVIĆ

Autor sjovicicslavuj | 27 Jun, 2009 | read_nums (575)

PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

27.06.2009.

Prošlo je već osam mjeseci od kada sam prvi put na sjednici Predstavničkog doma tražio zajedničku sjednicu oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se raspravljalo o samo jednoj tačci dnevnog reda:

Privredna i ekonomska situacija u BiH, odnosno ekonomska recesija i privredni kolaps u mnogim državama svijeta i Evrope i refleksije tog stanja na BiH, odnosno na privredu i ukupno ekonomsko stanje u BiH.

Da budem sasvim konkretan: svoju incijativu sam podnio na sjednici Predstavničkog doma 03. 11. 2008., a u pisanoj formi istu sam obnovio na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH – 19. 11. 2008. godine. Predstavnički dom je skoro jednoglasno podržao moju inicijativu.

Na sjednici Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj oba doma Parlamenta BiH, dobio sam jednoglasnu podršku za održavanje zajedničke sjednice oba doma i tu se, nažalost, stalo.

Na narednim sjednicama Predstavničkog doma, u više navrata, ponovo sam inicirao ovu temu i insistirao da se Parlamentarna skupština uozbilji i da na dnevni red dodju i ekonomska – nasušna pitanja. I šta se u medjuvremenu desilo?

Ništa! Prošlo je od tada, evo, skoro osam mjeseci... Mnogi ekonomisti, samozvani eksperti, pa i političari, čija je sudbina ove zemlje u njihovim rukama su, uglavnom, nesuvislim izjavama, a pogotovo inertnim ponašanjem, uvjeravali domaću javnost da svjetska ekonomska kriza neće ostaviti teže posljedice po ekonomiju i privredu BiH?! I tad sam, a sad pogotovo, izražavao svoje razočarenje takvim neodgovornim odnosom i to, baš onih, koji su prvi bili dužni da preduzmu sve neophodne mjere i da donesu strategiju, barem za ublažavanje teške ekonomske krize, koja se kao plima širi na sve zemlje svijeta. Naravno, da su prve na udaru galopirajuće recesije bile najrazvijenije i najjače svjetske sile, jer moramo biti pošteni pa reči da su, upravo, te zemlje i glavni produkti haotičnog ekonomskog stanja u svijetu, u kojem prvi stradaju oni najbrojniji - radnici. Stradaju oni od čijeg rada opstaje i živi politički i svaki drugi neproizvodni establišmenti i to je tako u svakom društvu, bez obzira na ekonomska dostignuća i blagostanje, kako nam je decenijama prezentirano, kao najveće dostignuće današnje civilizacije...

Nikada u ovoj zemlji nije manjkalo zabluda, neodlučnosti, samozadovoljstva i inih optimističkih ludorija.

Davno je Anštajn rekao: "Samo su svemir i ljudska glupost beskonačni"!

Sama riječ kriza, koju na početku ovog teksta, evo, i ja koristim, bi trebala imati prolazni karakter. Zapravo, kriza je prolazna i ona se odnosi na odredjeno vrijeme, no, ovdje kod nas, a izgleda i u cijelom svijetu - niko ne zna koliki je njen rok trajanja!? Nije onda teško konstatovati da je ekonomska recesija bez roka i da niko, ama baš niko, ne može da predvidi koliko i do kada će ona trajati? Sigurno je da neće trajati samo godinu dvije, a sve drugo je u domenu nagadjanja, spekulacija i predvidjanja. Od svih onih koji su nas ovih mjeseci uljuljkivali i optimizmom hrabrili i "hranili" da će BiH vrlo malo osjetiti teško svetsko ekonomsko stanje, bili su čisti avanturisti i smutljivci.

Često se zapitam – šta je bilo sa tolikim analitičarima? Zašto se u ovom vremenu skoro i nije čula njihova riječ? Ali, deceniju i po ponavljam i upozoravam na činjenicu - da su svi ti tzv. analitičari, pogotovo politički, samo ljudi koji se služe naknadnom pameću i tek kad se nešto desi, eto, tek tada, svi oni pohrle i naprosto zaokupiraju medijski prostor svojim spasonosnim rješenjima - šta je i kako je trebalo raditi? A, jedino je trebalo da šute i da u javnost ne plasiraju svoje lične percepcije i samo svoja mišljenja, od kojih niko nema nikakve koristi. Evo, sve njih pitam – da li su uopšte i čuli kada sam upozoravao da će za cijelo bosansko-hercegovačko društvo nastupiti teški dani, dani preživljavanja, dani propasti na stotine preduzeća, banaka, kada će bez posla ostati na hiljade radnika.

Za divno čudo, ali to nije nikakvo iznenadjenje, od mojih vapaja da se trznemo iz letargije i da se zabrinemo, jer nas čeka, ovo što je tek počelo, a počeo je ekonomski kolaps i privredni slom u našoj zemlji, eto, nijedan elektronski medij nije objavio ni riječ o tome. Od svih printanih medija u BiH, samo je hrvatski Dnevni list objavio tekst o mojoj inicijativi i naravno, Agencija SRNA. Takodje, želim da podsjetim da sam u desetak navrata u svojim kolumnama objavljenim u dnevnim novinama Fokus o tome pisao. To su prenijeli i neki ekonomski portali.

Da govorim istinu, dovoljno je izlistati stranice i stranice na mom blogu i uvjeriti se o cijeloj genezi dogadjaja od inicijative, pa sve do potpune defanzive. Sad se, pak, kao svi bude, zaboravljajući pri tom da su prespavali zimski san? Ovdje je sve, izgleda, preče od toga – hoćemo li opstati kao društvo uopšte.

Istini za volju, Vlada Republike Srpske je medju prvima prepoznala ovo teško ekonomsko stanje i već nekoliko mjeseci preduzima odredjene korake na ublažavanju i spašavanju privrede i to tamo gdje se nešto može i da spasiti.

No, ne treba zaboraviti da je BiH jedinstven ekonomski prostor i da nazadak bilo kojeg dijela BiH, neminovno za sobom vuče i naprednije dijelove ove zemlje u provaliju.

Šta će dalje biti? To niko ne zna, niti može predvidjeti...Zato ni meni na um ne pada da se upuštam u avanturu prognozerskih opcija. Riječnikom sportskih kladioničara, samo znam da će rezultat biti iz „jedan u dva“, a to znači da smo iz ionako teške ekonomske situacije zapali u još goru - kolaps i slom!

Mnogi će mi zamjeriti kako širim defetizam i pesimizam, ali volio bih da sve takve pitam – šta je sa njihovim nerealnim optimizmom. Jer, optimizam je potpuno ignorisanje realnog pesimizma. Danas su optimisti samo oni koji će u ovoj vjetrometini neizvijesnosti - poslednji propasti...

Sve ovo o čemu stalno govorim, a i o čemu sam upozoravao – prouzrokovalo je socijalne nemire, pa i opravdani bunt gladnog naroda, a to onda dodatno usložnjava ukupnu bezbjedonosnu situaciju, čije nesagledive posljedice ne smijem ni da naslučujem!!!

Da zaključim. NEMA sjednica najvišeg zakonodavnog organa u ovoj zemlji. NEMA mjera izlaska iz krize! NEMA sporazuma sa MMF-om o stenbaj aranžmanu za kreditnu finansijsku infuziju za BiH!

NEMA ni na vidiku nekih realnih mjera, niti ima rješenja za ekonomski spas ionako ojađene i slabašne privrede! Ali zato IMA svakodnevnih štrajkova radnika, opravdanih socijalnih buntova najugroženijih kategorija stanovništva! Štrajkovi i nezadovoljstvo ogromnog broja stanovništva koje jedva sastavlja kraj s krajem i koje se bori da samo biološki preživi – šire se kao tzv. “svinjska gripa” i, nažalost, niko ne zna gde će sve ovo dovesti BiH?!

Autor sjovicicslavuj | 26 Jun, 2009 | read_nums (594)

ПИШЕ: Славко Јовичић Славуј

26.06.2009.

Последња 56 седница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржана 24. јуна 2009. године, скоро да се није разликовала од свих претходно одржаних, барем од како сам ја на мандату и од како сам посланик, а то траје, ево, више од две и по године.

Устаљена је процедура да се проширени колегиј, који чине председавајући и два заменика председавајућег Представничког дома,  заједно са шефовима посланичких клубова политичких странака које партиципирају у скупштини, договарају о тачкама дневног реда, које се дефинишу за наредно заседање парламента.

Но, скоро увек неко од посланика, а поготово из опозиционог СДП-а /странка Златка Лагумџије/ на самој седници приликом усвајања дневног реда, предлаже неку нову допунску тачку за актуелно заседање парламента.

Тако је било и на последњој седници Представничког дома, када је пословничку могућност предлагања допунске тачке дневног реда искористио посланик СДП-а Денис Бећиревић и кад је тражио  да се у дневни ред уврсти и тачка, како ју је  сам он дефинисао – „Разматрање закључака о штетности  антидејтонског и једностраног деловања председника Републике Србије Бориса Тадића у Босни и Херцеговини“!?

Прво да кажем да је овакав захтев Дениса Бећиревића био мотивисан посетом  председника Републике Србије Бориса Тадића 22. јуна  Бања Луци.  Том приликом председник Републике Србије се  састао са највишим руководством Републике Српске.

Сви медији су пропратили посету председника Републике Србије Бориса Тадића и свакоме су биле доступне све информације о разговорима, па и о самом иступу Бориса Тадића у Бања Луци који, да и то нагласим - ниједном речју није нарушио ни уставни, нити територијални интегритет БиХ, како је то за скупштинском говорницом образлагао Денис Бећиревић, и не само он, већ и сви бошњачки посланици који су учествовали у расправи.

Нама, српским посланицима у Парламентарној скупштини БиХ никада није засметало  то што је председник Хрватске Стипе Месић пре само два три месеца боравио баш у Тузли, одакле је и колега Денис Бећиревић или што је премијер Републике Хрватске Иво Сенадер више пута боравио у Мостару.  Такве посете БиХ, односно Федерацији БиХ, нас политичаре из Републике Српске, једноставно се не дотићу, нити нам пада на ум да на било који начин реагујемо, нити да им придајемо било какав значај. Наравно да Денису Бећиревићу никада нису засметале такве посете.  А, и зашто би, разумљиво! Али забога, овде се ради о сасвим другим мотивима. Ради се Републици Српској и о посети председника нама братске Републике Србије, а то поред Дениса Бећиревића смета свим Бошњацима у БиХ, а поготово смета официјелном политичком естаблишменту из Сарајева, којi само признаје исправним и могућим оно што се закључи на некој башћаршијској сећијади.

  Но, да се вратим скупштинском заседању. Рекао бих - ништа изненађујуће, јер  управо је колега Бећиревић засигурно рекордер по броју покретања таквих и сличних иницијатива, односно „рекордер“ је у предлагању нових допунских тачака у већ усаглашени дневни ред.  И то није спорно, јер то предвиђа и Пословник о раду Представничког дома и  ради се о легитимном праву сваког од нас посланика да такву могућност и користимо. Али, оно што је индикативно – јесте чињеница да колега Денис Бећиревић скоро увек предлаже тачке дневног реда које имају додирне тачке и које су везане за све што има везе са Републиком Српском или са њеним највишим званичницима, и то  углавном Републику Српску и Милорада Додика увек ставља  у негативни контекст. Дакле, колега Бећиревића то ради, по скоро устаљеној пракси, иако  и сам зна   да такви његови  предлози никада  не могу добити подршку српских посланика у парламенту.

Да појасним. Представнички дом Парламентарне скупштине броји 42 посланика. Од тог броја 14 је изабрано са простора Републике Српске и то 12 Срба /седам из СНСД-а, два из СДС-а, и по један из ПДП-а, ДНС-а и такође један је самостални посланик/ и још су ту и два Бошњака. Да би било који предлог добио подршку у парламенту, потребно је да се за тај предлог изјасни и да га подржи најмање пет посланика из ентитета Републике Српске, а десет из ентитета Федерације БиХ, јер је из тог ентитета изабрано 28 посланика.

И као што већ рекох, Денис Бећиревић је тражио да се његов предлог уврсти у дневни ред и, наравно, да је и пре изјашњавања о уврштавању ове тачке у редовно заседање, онда кренула лавина дискусија и реплика за и против уврштавања његовог предлога као редовне тачке дневног реда. Као што се могло и очекивати, ми српски посланици из Републике Српске смо се оштро, али цивилизовано, демократски и аргументовано супроставили иницијативи Дениса Бећиревића, која и након више од два сата расправе није уврштена у дневни ред. Такође, бошњачки политичари су стали на страну Дениса Бећиревића, док су се хрватски посланици уздржали од учешћа у овом, српско-бошњачком политичком "обрачуну". Са обе стране је изговорено мноштво "историјских" чињеница? Незаобилазни су били и Жељко Комшић, страначки колега Дениса Бећиревића...Војислав Коштуница...и наравно као и увек и у свакој прилици - рат и ратна дешавања...

Српски посланици нису могли да прихвате такав предлог, јер је аргументација и само дефинисање тачке дневног реда од стране Дениса Бећиревића, најблаже речено, било паушално и потпуно нетачно. О самој расправи и бројним дискусијама, репликама и полемикама везаним за неуспешан покушај Дениса Бећиревића да се његов предлог тачке дневног реда уврсти на самој седници – писаћу неком другом приликом, јер заиста имам шта да кажем, као што сам говорио и на самој седници Представничког дома. Говорили су, такође, и моје колеге из СНСД-а Милорад Живковић, Драго, Калабић, те Бранко Докић из ПДП-а, као и самостални посланик Момчило Новаковић, те Мирко Околић из СДС-а.

НАПОМЕНА: Цели ток седнице је путем интернета преношен, а постоји и аудио запис који се налази на сајту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и све се може чути и детаљно сазнати!

Као што је познато - седнице парламента се телевизијски не преносе и сви они који су исто веће гледали информативне програме ништа нису могли сазнати, јер су све ТВ куће различито и штуро ивестиле о самом току седнице. Зависило је то од тога из којег је ентитета нека од телевизија. Исти случај је и са принтаним медијима и свим издањима која су сутрадан угледала светлост дана. Дакле, са исте седнице сви су различито извештавали?! Уосталом, као и увек и о свему другом. Хеј, ипак је ово Босна и Херцеговина, а то онда све јасно говори!

Autor sjovicicslavuj | 25 Jun, 2009 | read_nums (594)Pred početak sjednice - poslanik Slavko Jovičić u razgovoru sa ministrom bezbjednosti Tarikom Sadovićem
Foto: Didier Torche
 
 
25/06/09
Poslanici iz RS-a odbili inicijativu da se raspravlja o posjeti srbijanskog predsjednika BiH • Drago Kalabić napao novinare i Željka Komšića, pridružio mu se Slavko Jovičić
 

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta BiH iz RS-a uskratili su entitetsku podršku prijedlogu inicijative Denisa Bećirevića da se u dnevni red jučerašnje sjednice uvrsti rasprava o iznenadnoj posjeti predsjednika Srbije Borisa Tadića Banjoj Luci, čime je propalo njeno usvajanje.

Brda i doline

Svoju inicijativu da o tome raspravlja Parlament BiH poslanik Bećirević obrazložio je činjenicom da je srbijanski predsjednik „prekršio Ustav BiH, ali i RS-a, te doveo u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje".

- Srbijanski predsjednik susreo se sa predstavnicima isključivo jednog, čime je negirao ravnopravnost svih predstavnika naroda i građana koji žive na teritoriji BiH, naveo je Bećirević.

Prijedlog inicijative izazvao je brojne reakcije poslanika iz RS-a pa se umjesto o prijedlogu tačke dnevnog reda govorilo o ratnoj ulozi sadašnjih visokih dužnosnika BiH, posebice člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, ali i karakteru sukoba u našoj zemlji. Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić tako je optužio Komšića da je na FTV-u (u emisiji „60 minuta") komentirao falsifikovane dokumente „samo kako bi naudio Srbiji".

- Nije novinarima prvi put da rade sa falsifikatima, ali je nedopustivo da se u to uključuje član Predsjedništva BiH, istakao je Kalabić.

Poslanik Slavko Jovičić otišao je i korak dalje te naveo da ne zna da li je Vojislav Koštunica za vrijeme boravka na brdima oko Sarajeva pucao na grad, ali kako Komšić „Zlatni ljiljan" „nije dobio za rad u humanitarnoj organizaciji".

LINK - http://www.oslobodjenje.ba/index.php?id=1210

Autor sjovicicslavuj | 25 Jun, 2009 | read_nums (612)
СВЕТ
Осуђени ратни злочинац Бранимир Главаш

Од нашег дописника

Мостар, 24. јуна – Суд Босне и Херцеговине одбио је захтев Министарства правосуђа Хрватске за изручење Бранимира Главаша, кога је загребачки жупанијски суд неправоснажно осудио на десет година затвора због ратних злочина почињених над Србима у Осијеку.

Главаш је за „Политику” изјавио да се нада да је завршена прича у вези са његовим изручењем и да је сада равноправан грађанин БиХ. Он додаје да на овакву одлуку не постоји могућност жалбе.

„Прву битку смо добили. Сада нико нема могућност да се жали. Ова одлука само ће ићи на вишу инстанцу да се провери њена исправност”, рекао је Главаш.

У образложењу одлуке о одбијању изручења из Суда БиХ је саопштено да је Суд закључио да Закон о кривичном поступку БиХ искључује могућност изручења босанскохерцеговачких држављана, те да таква обавеза за БиХ није предвиђена било којим међународним правним актима.

„Суд није прихватио мишљење судије за претходни поступак који је сматрао да постоје претпоставке за изручење, позивајући се на међународно обичајно право, међународне конвенције које обавезују државе потписнице на сарадњу у истрагама везаним за ратне злочине и интересе правде”, објашњавају из Суда БиХ.

Одлука Ванрасправног већа Суда БиХ која је донесена у уторак биће достављена Апелационом одељењу Суда БиХ ради оцене законитости.

Суд БиХ није проверавао ваљаност Главашевог босанскохерцеговачког држављанства него је само утврдио како га он поседује, што је и законска запрека за његово изручење.

До сада се у више наврата повлачило питање о томе да ли је Главаш држављанство добио на легалан начин, јер ако се утврди да га је добио нелегално могао би бити изручен Хрватској.

Без обзира на последњу одлуку Суда БиХ чини се да то није крај приче о Главашевом изручењу. Наиме, главни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине Милорад Барашин у понедељак је у емисији „60 минута” Федералне телевизије изјавио да је лично од Министарства цивилних послова БиХ преузео Главашев предмет. „Оно што сам ја потенцирао јесте питање како је могуће да неко по тако кратком поступку стекне држављанство БиХ и како је могуће да га по експресном поступку добије особа неправомоћно осуђена за ратни злочин”, рекао је Барашин.

Да Главаш држављанство није добио на легалан начин мисли и посланик СНСД-а у парламенту БиХ Славко Јовичић. Он истиче да се проблем изручења оптужених и осуђених особа треба што хитније решити са суседним земљама. „Ми у БиХ трагамо за многима који су оптужени за ратни злочин, а ми смо постали уточиште за већ осуђене. Овај проблем се мора решити како се нико не би могао крити иза двојног држављанства. Ко год је крив а има правоснажну пресуду мора бити тамо где му је место”, рекао је Јовичић „Политици”. Додаје да се противи томе да БиХ буде уточиште за било какве криминалце а посебно не за осуђене за ратне злочине, те да би волео да нема неспоразума са суседима.

Главаш је пре изрицања пресуде 8. маја на загребачком жупанијском суду пребегао у БиХ где сада слободно живи и гради нови дом у западнохерцеговачком селу Дриновци недалеко од Груда.

Сања Бјелица

Линк - http://www.politika.rs/rubrike/Svet/BiH-odbila-da-izruchi-Glavasha-Hrvatskoj.sr.          

Autor sjovicicslavuj | 24 Jun, 2009 | read_nums (574)

ОБАВЉЕНА РАСПРАВА О СВИМ ТАЧКАМА

САРАЈЕВО, 24. ЈУНА /СРНА/ - Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавио је расправу о свим тачкама дневног реда, а изјашњење о њима очекује се од 14.00 часова након једносатне паузе.

Посланици из Републике Српске затражили су данас да Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ не иде на усвaјање по хитном поступку, већ по скраћеној процедури како би се на њега могло амандмански дјеловати.

Посланик СНСД-а Славко Јовичић рекао је новинарима у паузи сједнице да ће тражити да се исправе недостаци измјена овог закона у смислу висине смањења плата различито рангираних запосленика у институцијама БиХ.

Истог мишљења је и посланик СДА Шефик Џаферовић, чији ће Клуб, како је рекао, извршити консултације како би дошао до јединственог става.

Посланик СДС-а Мирко Околић изјавио је новинарима да подржава измјене овог закона, али да он има мањкавости, јер је брзо рађен, те да је на њих неопходно уложити амандмане.

"Ријеч је о овлаштењима Савјета министара БиХ о процјени угрожености фискалне стабилности, и укидању права на одвојени живот одређеним агенцијама које за то имају потребу“, рекао је Околић новинарима, и додао да датум његовог усвајања у случају скраћене процедуре неће каснити толико да би имао негативне посљедице.

Посланик ХДЗ-а 1990 Мартин Рагуж сматра да са измјенама овог закона треба ићи по хитном поступку и да нема разлога ићи у велику расправу.

"Можемо успут коригирати да смањења буду знатно већа за оне која имају већа примања. Мислим да је с обзиром на исход разговора у Бечу крајње вријеме за одлуке свих институција и државних и ентитетских како би могли партнер ММФ-у избјегли могућност финансијског колапса“, рекао је Рагуж новинарима.

Измјенама овог закона у периоду трајања аранжмана са ММФ-ом од 2009 до 2012. године заустављено је повећање издатака за плате по свим основама, а створени су и услови за смањење регреса запосленим у институцијама у БиХ.

Према сету мјера које је прошле седмеце донио Савјет министара БиХ, које прате овај законски приједлог биће смањена примања функционера, државних службеника и запосленика на државном нивоу чиме ће бити остварене договорене уштеде од 40 милиона КМ на годишњем нивоу у складу с испуњавањем захтјева који је ММФ поставио за закључивање стендбај аранжмана са БиХ.

Autor sjovicicslavuj | 22 Jun, 2009 | read_nums (562)
22.06.2009.    

SARAJEVO - Zakon o zabrani diskriminacije u BiH trenutačno se nalazi u amandmanskoj fazi te bi uskoro mogao doći i do njegovog drugog čitanja i usvajanja. Međutim, u javnosti se već digla prašina zbog stavke koja zabranjuje diskriminaciju na osnovi spolne orijentacije. Iako se radi o uvjetu za liberalizaciju viznog režima, ova stavka mogla bi biti i najveći kamen spoticanja prilikom usvajanja zakona, budući da su neki zastupnici već najavili ulaganje amandmana kojim će pokušati spriječiti mogućnost sklapanja istospolnih zajednica.

Zastupnik SNSD-a u Zastupničkom domu državnog Parlamentu Slavko Jovičić kaže da se u sadašnjem  prijedlogu zakona ne spominje definitivno legaliziranje istospolnog braka, no on ostavlja pravnu osnovu prema kojoj bi određene grupacije mogle zatražiti legalizaciju takvih brakova. Zbog toga će amandmani njegove stranke na ovaj zakon biti usmjereni na zabranu takve vrste zajednice.

Pitanje braka

Međutim, zastupnik SDP-a Denis Bećirević ne slaže se s bilo kakvim ograničavanjima te kaže kako građani ove zemlje moraju uživati sva ona prava koja uživaju i građani Europske unije. Što se tiče stava SDP-a Bećirević upozorava kako je BiH država u kojoj postoje masovna kršenja elementarnih ljudskih prava te je stoga ovakav zakon zaista potreban.
“On mora biti usklađen s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Sve ono što su ljudska prava građana EU-a trebaju biti i prava naših građana, tim više što je naše opredjeljenje ulazak u ovu zajednicu”, upozorio je Bećirević.

Ivo Miro Jović izaslanik HDZ-a BiH u državnom Domu naroda upozorava kako bi ovaj zakon u sadašnjem obliku bio u suprotnosti sa Zakonom o braku koji govori o bračnoj zajednici muškarca i žene.
“Ovaj bi zakon negirao tu odredbu i omogućio istospolni brak, što je različito od istospole zajednice. No ne želimo dirati u privatna prava čovjeka i njegove seksualne orijentacije”, naglasio je Jović.

Ne treba ga mijenjati

Inače, ranije je Muhamed Džemidžić, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, naglasio kako je usvajanje zakona o zabrani diskriminacije nužno za priključivanje BiH EU-u, naglasivši kako ga treba usvojiti bez izmjena. S njim su se složili i predstavnici Udruženja Q, koji misle da zakon ni u kojem slučaju ne bi trebalo mijenjati, jer on u suprotnom ne bi imao smisla. Naglasili su kako bi cijeli posao propao, ukoliko bi u amandmanima bila ukinuta odrednica “spolna orijentacija”.

Sukob mišljenja

Iz Udruženja Q ističu da, ukoliko bude promijenjen, ovaj zakon EU neće prihvatiti te će odrednica “spolna orijentacija” morati biti vraćena nakon nekog vremena. Međutim Međureligijsko vijeće napominje da, iako nisu protiv njegovo donošenja, ovaj zakon diskriminira vjerske zajednice i dira u instituciju braka.

Piše: D. Pušić  

Autor sjovicicslavuj | 16 Jun, 2009 | read_nums (654)

Akteri i kreatori biometrijskih dokumenata u BiH kao jedan od glavnih argumenata (pored savremenosti pasoša) navode povećanje bezbjednosti podataka koji će biti pohranjeni u jedinstvenoj bazi, dakako u informacionom sistemu svih ličnih i skeniranih informacija o nama, o svakom pojedincu, na nivou zemlje.

Ako ništa drugo, onda je bar za početak, u najmanju ruku, bilo pametno sačekati iskustva drugih zemalja i ne žuriti previše, kao što se to ovdje stalno dešava i to pod pritiskom drugih, najviše pod pritiskom EU i pogotvo domaće javnosti. Svi oni zajedno, od domaćih vlasti traže da se što prije ispune uslovi i da se na taj način dođe do bezviznog režima za građane BiH. No, i da su stvari u tom pogledu sasvim jasne i da su potpuno čiste, ipak ne može se sve svesti samo na jedan aspekt, odnosno samo na teren navodne bezbjednosti.

Nauka bez etike je vrlo opasna stvar! U BiH je mnogo tih opasnih stvari i nije preporučljivo igrati se s narodnom voljom. Doduše, vlast nikada ništa nije ni pitala narod, niti je bila zainteresovana za mišljenje i za volju sopstven(og)ih naroda. U BiH postoje tri naroda i to konstitutivna, a samim tim, onda naravno da postoje i tri različite narodne volje!

Svi podaci u jednom "papiru"!

Atomske i nuklearne bombe, svojevremeno su bili vrhunski dometi nauke i savremenih naučnih dostignuća, ali su i istovremeno bili najniži domet ljudske etike i pametnog rasuđivanja o korisnosti novih naučnih otkrića, i izlišno je onda posebno naglašavati da su ona usmjerena protiv budućnosti čovječanstva, uošte. Ova problematika biometrije nije samo primarno tehnološkog i samo bezbjednosnog, već etičkog i društvenog karaktera. Ona prijeti da iz temelja redefiniše odnos građanina i vlasti, zarad proklamovane bezbjednosti i bezviznog režima.

Biometrijske lične karte i pasoši počinju agresivno da se nameću tek poslije događaja od 11. septembra 2001. godine, nakon terorističkih napada na Njujork i Vašington. Niko, međutim, do dana-današnjeg nije objasnio na koji način bi biometrijska dokumenta mogla da spriječe eventualne terorističke napade?

Poenta je u sljedećem. Mnogi pobornici biometrije u strahovitoj su zabludi, jer svima je jasno da teroristi ne kriju svoj identitet, već oni uvijek kriju svoje terorističke namjere. Njih nikakva biometrija neće moći spriječiti u nakani da izvrše neko terorističko djelo i zato su oni latentna opasnost po svjetski mir. To onda implicira na činjenicu da nikakvi biometrijski pasoši, niti druga dokumenta, neće moći da prodru do mentalnih sklopova terorista i njihovih zločinačkih namjera. U sprečavanju terorizma primjenjuju se druge operativne i tehničke mjere i metodi, a ne samo i isključivo biometrijski podaci.

Autor sjovicicslavuj | 15 Jun, 2009 | read_nums (573)

САРАЈЕВО, 15. ЈУНА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић изјавио је Срни да је разочаран захтјевом СДС да овај дом разматра иницијативу Срба и Хрвата оптужених пред судом БиХ о основаности поступања правосудних органа БиХ у погледу процесуирања ратних злочина јер указује на непраћење рада парламента.

"На сједници Представничког дома 13. маја поставио сам посланичко питање готово истовјетног садржаја које тек сада покреће СДС", рекао је Јовичић.

Он је затражио да Министарство правде БиХ у писменој форми одговори на питање како је могуће да је БиХ једина земља у Европи у којој се Кривични закон ретроактивно примјењује на оптужена лица за наводна кривична дјела почињеног ратног злочина.

Јовичић је у образложењу навео тврдње 36 српских и хрватских оптуженика који се налазе у притворској јединици затвора "Кула" у Источном Сарајеву, које је упућено на адресе институција, званичника и медија у БиХ.

У писму оптужених се наглашава да је Кривични закон БиХ који је наметнуо високи представник 2003. године дискриминирајући и да је селективан у ретроактивној примјени материјалног и процесног права.

"Не само ова иницијатива СДС, већ и многобројни други захтјеви и иницијативе које на конференцијама за штампу, разним округлим столовима и у саопштењима покрећу политичке странке, многобројне невладине организације и појединаци указују да покретачи таквих захтјева уопште не прате рад посланика у Парламентарној скупштини БиХ, јер да прате, не би се дешавале овакве ствари", рекао је Јовичић.

Он је са жаљењем додао да још никада од неке организације или појединаца из РС није добио никакву иницијативу за покретање неког питања у Парламенту БиХ, изузев елабората Адвокатске коморе РС о неуставном оснивању јединствене коморе на нивоу БиХ.

Јовичић каже да је у Представничком дому покретао бројне иницијативе, те да је на најмање десет засједања постављао питање враћања имовине Српској православној цркви у Сарајеву, уз оцјену да ни представници Цркве не прате шта српски посланици раде.

 

Autor sjovicicslavuj | 14 Jun, 2009 | read_nums (623)

S. MIŠLjENOVIĆ, 14.06.2009

 

   
 SRBI i Hrvati kojima se pred Sudom BiH sudi za navodne ratne zločine, počinjene u periodu 1992-1995, već dve godine pokušavaju da isteraju pravdu i dobiju pošteno suđenje. Obraćali su se entitetskim i institucijama BiH, OHR, predstavnicima političkih partija, sa zahtevom da im se sudi po Krivičnom zakonu koji je važio u trenutku izvršenja dela za koja su optuženi, a ne po daleko rigoroznijem Krivičnom zakonu BiH iz 2003. godine. Na njihovu gomilu pisama i zahteva, Sud BiH zasad ostaje nem i nastavlja da radi po svome.

Da paradoks bude veći, sve ostale pravosudne institucije u BiH, računajući kantonalne i entitetske sudove, primenjuju zakone koji su bili na snazi u vremenu kad su navodna krivična dela i počinjena.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, kaže za "Novosti" da je krajem maja postavio poslaničko pitanje u Parlamentu BiH, gde je zatražo da ministarstvo pravde BiH odgovori kako je moguće da samo Sud BiH, kao nijedan sud u svetu, primenjuje zakon retroaktivno.

- Taj zakon je Parlamentu BiH nametnuo 2003. godine tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pedi Eždaun
, i nemoguće je da se po njemu sudi osobama za navodna krvična dela koja su počinjena u periodu 1992-1995. na ovom području. Nažalost, još nisam dobio odgovor od Ministarstva pravde BiH i sumnjam da ću da ga dobijem - tvrdi Jovičić.

Politička javnost u BiH je podeljena kad je u pitanju primena ovog zakona. Bošnjaci su, naravno, zadovoljni sadašnjim zakonom, koji "tera vodu" na njihov mlin. Srbi i Hrvati su ogorčeni i kažu da ja nametnuti zakon izlobirala bošnjačka strana, koja je i učestvovala u njegovoj izradi. Politički stav Srba i Hrvata je da je pomenuti zakon iz 2003. godine nametnut samo kako bi se što više Srba i Hrvata osudilo za ratne zločine, jer, ako bi se primenjivao zakon koji je u vreme navodnih zločina bio na snazi, mnogi Srbi i Hrvati bili bi oslobođeni optužbi, i slika ratnih dešavanja znatno bi bila promenjena. Sadašnji zakon srpskim i hrvatskim optuženicima ne ostavlja ni minimum šansi za slobodu.

Premijer RS Milorad Dodik je u više navrata podsećao da je Sud BiH politički izmanipulisan od Bošnjaka, a pomenuti zakon je uzimao kao jedan od primera.

I SDS je uputio zahtev da se na sledećoj sednici Predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, koja će biti održana 24. juna, razmatra inicijativa Srba i Hrvata optuženih pred Sudom BiH o osnovanosti postupanja pravosudnih organa BiH u pogledu procesuiranja ratnih zločina.
- Primena Krivičnog zakona BiH, na krivična dela počinjena tokom rata, u suprotnosti je s Međunarodnim paktom o građanskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koji su propisali da se nikome neće izreći teža kazna od one koja se može primeniti u trenutku kad je krivično delo izvršeno - objasnio je predsednik SDS Mladen Bosić.

PRETE ŠTRAJKOM GLAĐU

DVADESET i jedan pritvorenik srpske i hrvatske nacionalnosti Kazneno-popravnog zavoda "Kula" u Istočnom Sarajevu obratio se pre nekoliko dana Parlamentu BiH, institucijama RS i BiH, OHR, nevladinim organizacijama i političkim partijama, sa zahtevom da se za procesuiranje ratnih zločina pred Sudom BiH primenjuje Krivični zakon SFRJ ili Statut Haškog tribunala. Ukoliko nadležne institucije ne budu reagovale na njihovo pismo, pritvorenici su najavili štrajk glađu, bojkot Suda BiH i druge mere, kako bi zaštitili svoja elementarna ljudska prava.

RETROAKTIVNO

SUD BiH je Srbima do sada izrekao 1.133 godine zatvora! Hrvati su prošli mnogo bolje, sa 150 godina, a Bošnjaci samo sa 41, što dovoljno govori na čiju štetu je načinjen pravni presedan da se optuženima retroaktivno sudi. Osim toga, nedopustivo je, prema rečima Mladena Bosića, da se u Sudu BiH za ista krivična dela izriču duplo veće kazne od onih pred drugim sudovima u Bosni i Hercegovini.
 
 
 
Autor sjovicicslavuj | 13 Jun, 2009 | read_nums (592)

13.06.2009.

   ПИШЕ: Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ

 

Актери и креатори биометријских докумената у Босни и Херцеговини као један од главних аргумената (поред савремености пасоша) наводе повећање безбједности података који ће бити похрањени у јединственој бази, дакако у информационом систему свих личних и скенираних информација о нама, о сваком појединцу, на нивоу земље.

Ако ништа друго, онда је бар за почетак, у најмању руку, било паметно сачекати искуства других земаља и не журити превише, као што се то овдје стално дешава и то под притиском других, највише под притиском Европске уније и  поготво домаће јавности. Сви они заједно, од домаћих власти траже да се  што прије испуне услови  и да се на тај начин дође до безвизног режима за грађане Босне и Херцеговине.

Но, и да су ствари у том погледу сасвим јасне и да су потпуно чисте, ипак не може се све свести  само на један аспект, односно само на терен наводне безбједности. Наука без етике је врло опасна ствар! У БиХ је много тих опасних ствари и није препоручљиво играти се са народном вољом. Додуше, власт никада ништа није ни питала народ, нити је била заинтересована за мишљење и за вољу сопствен(ог)их народа. У БиХ постоје три народа и то конститутивна, а самим тим, онда наравно да постоје и три различите народне воље!

Сви подаци у једном "папиру"!

Атомске и нуклеарне бомбе, својевремено су били врхунски домети науке и савремених научних достигнућа, али су и истовремено били најнижи домет људске етике и паметног расуђивања о корисности нових научних открића, и излишно је онда посебно наглашавати да су она усмјерена против будућности човјечанства, уоште.

Ова проблематика биометрије није само примарно технолошког и само безбједносног, већ етичког и друштвеног карактера. Она пријети да из темеља редефинише однос грађанина и власти, зарад прокламоване безбиједности и безвизног режима.

Биометријске личне карте и пасоши почињу агресивно да се намећу тек послије догађаја од 11. септембра 2001. године, након терористичких напада на Њујорк и Вашингтон. Нико, међутим, до дана данашњег није објаснио на који начин би биометријска документа могла да спријече евентуалне терористичке нападе?

Поента је у сљедећем. Многи поборници биометрије у страховитој су заблуди, јер свима је јасно да терористи не крију свој идентитет, већ они увијек крију своје терористичке намјере. Њих никаква биометрија неће моћи спријечити у накани да изврше неко терористичко дјело и зато су они латентна опасност по свјетски мир. То онда имплицира на чињеницу да никакви биометријски пасоши, нити друга документа, неће моћи да продру до менталних склопова терориста и њихових злочиначких намјера. У спрјечавању тероризма се примјењују друге оперативне и техничке мјере и методе, а не само и искључиво биометријски подаци.

Путуј без "бригe"?

 С друге стране, прикупљањем биометријских података у ултимативном погледу власт шаље сигнал да је неповјерљива према својим грађанима, и то без изузетка и без обзира на националну, религијску или вјерску припадност. Објективност заговорника увођења биометријских пасоша је врло дискутабилна.

Ниво интересовања медијских кругова када је реч о овом питању је, такође, на веома ниском нивоу. Чак би се могло устврдити да управо медији највише потпомажу увођење биометријских пасоша, а да при том, никада нису направили ниједну озбиљну анализу стварних ефеката биометрије, али и њену будућу и дугорочну погубност и тиранију према сопственим грађанима.

Биометрија ће потпуно уништити приватност грађана, а то је онда најпогодније тло за разне манипулације и злоупотребе личним и другим подацима грађана. Јер, како иначе тумачити чињеницу да се сваког дана у јавности као мантра понавља да је биометријски пасош услов за безвизни режим за грађане ове земље, а да ниједном није прокоментарисана непопуларна чињеница да Република Хрватска нема такав пасош, а годинама има безвизни режим са земљама чланицама Европске уније. Парадокс се наставља на примјеру Македоније, која више од годину дана има уведен биометријски пасош, а да још увијек нема ни слова „б“ од безвизног режима!?

Уз то, вриједи ли упитати све нормалне људе и огроман број вјерника који се жале да их нико ништа не пита. А, управо су највећи противници увођења биометријских пасоша вјерске заједнице, а поготово Српска правослана црква и њени вјерници.

Зашто у штампаним и електронским медијима не можемо да прочитамо да је Влада Немачке под притиском љевичарских странака и мислеће јавности одустала од обавезног узимања биометријских података грађана за нову личну карту? Много је питања која чекају на одговор? Увјерен сам да такав одговор никада неће ни стићи, јер забога, сва динамика и медијска халабука је усмјерена само ка једном циљу – пут без виза у Европу!?

Ево, нећу да спекулишем, али је сасвим извјесно да су у овој области могуће разно разне злоупотребе личних података појединаца. Као што нема апсолутне безбједности, тако није могуће направити ни такав систем апсолутне заштите  личних података појединаца, који ће бити доступни већем броју службених лица. 

Само да наведем два еклатантна примјера. Хакери су упадали у "најзаштићеније" системе Пентагона и нуклераних тајни!?  У нашим условима ЦИПС-ов систем издавања личних карти, са малим бројем података је, свједоци смо ових мјесеци, злоупотребљиван у мноштву случајева.

Биометрија ће погубно утицати на електронско банкарство и финансијске трансакције, без којих ће се савремени безготовински новчани  банкарски систем највероватније распасти итд., итд....

ВИЗЕ, ВИЗЕ?

Европа је увијек имала двоструке аршине и увијек се селективно понашала према одређеним државама. Појединац под потпуним скенираним надзором државе, постаће опортуниста у сваком погледу. Стога је важно увидјети сврсхисходност концептуалне стране биометријских система идентификације, а не само садашњу парадигму и фактурисани налог Европске уније и то баш према нама у БиХ!?.

И на крају крајева, без обзира на то шта ја мислим о биометрији и о наметнутим критеријима о испуњавању преосталих услова и препорука које је пред нас поставила Европска унија – ми ћемо добити биометријске пасоше и у неком будућем времену и безвизни режим, само још нико не зна кад?  Ипак, нисам толики песимиста и могу слободно да потврдим да ће се то догодити - некад!?

За овакву земљу као што је БиХ - све је услов?! И још ће  их   безброј других бити! И биометријски пасоши и легализација хомосексуалних и лезбејских бракова, па чак и омогућавање да и такви "бракови" усвајају дјецу (???) - само су још један додатни дио услова... Сад је питање - хоће ли бити нормалних бракова који ће рађати дјецу да би их касније  усвајали "педерски бракови" и "бракови педеруша"!? Наравно, да ово није атак на права и слободе тих људи. Али, ово је само упозорење да савремена цивилизација нема будућности ако нема природног циклуса и ако нема продужења људског рода, а он је могућ само природним рађањем нових људских бића...

У таквом амбијенту неће нам требати, нити ће нам помоћи Конвенција о наводној заштити људских права и слобода хомосексуалаца и лезбејки, јер овдје,  нажалост, нико не штити људска и сва друга грађанска права и слободе нормалних, породичних и здравих људи!!! 

И да закључим, а тиме и да истакнем, да је Савјет министара БиХ  скоро завршио све неопходне припреме и  да је набававио сву неопходну техничку опрему, што је био предуслов за издавање биометријских пасоша, чије ће издавање  почети почетком јесени ове године...

Autor sjovicicslavuj | 11 Jun, 2009 | read_nums (865)
Puls

11.06.2009.

Narod kaže - "sve je moguće"! Ali mnogi, takođe, kažu da nije moguća drvena peć! Evo, ja kažem da jeste!

Pa, moguća je drvena peć i to za jednokratnu upotrebu! Ili u drugom slučaju kao suvenir! Sve te varijante, naravno, zavise od toga ko i kako i iz kojeg ugla gleda na određene stvari.

Svako ima pravo na svoje mišljenje i to je individualno pravo svakog pojedinca. Isto tako, nije zabranjeno sanjati, željeti, maštati... Bio bih obradovan da se čuju mnoga mišljenja, ali da ih izgovaraju ljudi koji će se pritom javno identifikovati i koji će stajati iza svojih izgovorenih riječi ili još bolje - koji će stajati iza svojih urađenih djela, bez obzira kakav je njihov karakter ili efekat. Na taj način, i meni bi bilo mnogo lakše razumjeti mnoge, jer bih onda znao koga uz sebe imam kao pouzdanog saborca u realizaciji naših ideja, ciljeva.

Naravno, nikada niko neće moći da donese zakon o ljubavi, odnosno neće moći da ultimativno zahtijeva ili naredi onom drugom da to prihvati i da voli ako on (taj) to ne želi ili jednostavno ako neće. Jer, kao što želimo da živimo u slobodi i da imamo sva ljudska prava, isto tako moramo imati i obaveze da poštujemo ustav i zakone koji sprečavaju nasilje ili bilo kakvu dominaciju jednih nad drugima... Svaka diskriminacija, bez obzira na njen karakter ili njeno usmjerenje prema bilo kome ili bilo čemu, jeste vrlo opasna i ona je, u stvari, nedopustiva!

Izvini "prijatelju" što ti ovako pišem. Zvao bih ja tebe mobilnim, ali izgleda da si u romingu i neću da ide na tvoj trošak. A, pravo da ti kažem - ne znam da li bih ti sve ovako javno i transparentno i rekao putem telefona, jer "prisluškuju me", pa ko velim da je bolje da ti neke stvari ovako napišem. Jer, ono što nije za(na)pisano, nije se ni desilo! 

Ako si ikada čuo šta ja govorim ili šta radim, onda si mogao da zapamtiš da najveću zahvalnost dugujem najboljim sinovima iz našeg naroda - srpskim junacima, koji su svoj život ugradili u temelje i stvaranje Republike Srpske. Prethodnih godina bio sam više nego razočaran (ne)brigom ovog društva za porodice i djecu čiji su očevi dali svoj život za opstanak i ostanak srpskog naroda na svojim vjekovnim ognjištima. U posljednje dvije-tri godine stanje se popravlja, istina ne onako i onim tempom kako bih ja to želio, ali popravlja se i to je vidljivo u skoro svakom segmentu našeg društva i našeg prolaznog ovozemaljskog života!

Eto, ovdje na ovom vječito trusnom i tektonski poremećenom balkanskom prostoru i permanentnoj vjetrometini - narodi su se međusobno ubijali i šta smo na kraju dobili? Dobili smo nesreću za sve i zato se samo pragmatičnom i realnom politikom mogu rješavati mnoga još uvijek otvorena pitanja, a ne ratovima koji se kroz vjekove ciklično i generacijski ponavljaju i događaju. Dosta je više stradanja srpskog naroda, ne dosta, već i previše!

Autor sjovicicslavuj | 11 Jun, 2009 | read_nums (560)

Datum: 10.06.2009 

Autor: Жељка Домазет

СAРAЈЕВО - Тужилаштво БиХ је најнезависнија институција у БиХ, политички орган који је под јаким утицајем међународне заједнице који поткопава суверенитет БиХ.

Рекао је ово јуче у Сарајеву замјеник предсједавајућег Представничког дома Милорад Живковић, током расправе о Информацији о раду Тужилаштва БиХ у протеклој години.

Живковић је казао да је Тужилаштво непотребан орган који није ефикасан и не "зна шта су му надлежности" те да на то упућује и чињеница да је у протеком периоду на безброј примјера показало да је "најмање независно и да је под великим утицајем страног фактора".

Милорад Живковић

Живковић сматра да је неселективност или селективност рада Тужилаштва БиХ највећи узрок немогућности помирења у БиХ.

- Свједоци смо да Тужилаштво БиХ од свог формирања није ефикасно. Селективност у његовом раду је погубна, јер су неки осудама добили преко 1.000 година затвора, док се други не процесуирају - констатовао је Живковић.

Посланик СНСД-а Славко Јовичић рекао је да је реформа правосудног система најнеуспјешнија реформа у БиХ.

Славко Јовичић

- Ријеч је о неефикасној институцији. Само у прошлој години умрло је 55 логораша, крунских свједока, који су могли свједочити о злочинима почињеним над српским народом. Док се почне примјењивати Стратегија за процесуирање ратних злочина, многи свједоци ће нестати - упозорио је Јовичић.

Истакао је да према ономе како ради Тужилаштво и Суд БиХ нема правде за Србе и Хрвате у БиХ.

Предсједник Клуба СНСД-а Драго Калабић је истакао да уколико два народа не вјерују у институцију Тужилаштва БиХ, онда настаје проблем и да је то довољан показатељ ефикасности и независности ове институције.

Драго Калабић

Предсједавајући Уставно-правне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Шефик Џаферовић рекао је да би Представнички дом требало да затражи од надлежних тијела да учине све што је потребно како би институцији државног тужиоца било омогућено да посао обавља онако како треба.

Бакир Изетбеговић

Посланик СAД Бакир Изетбеговић је рекао да је Извјештај Тужилаштва некомплетан, јер у њему нема закључка шта се очекује од извршне власти.

             ------------------------

Нико Лозанчић

Замјеник предсједавајућег Парламента Нико Лозанчић је казао да према овој институцији постоји пуно генералног неповјерења, те да БиХ долази у позицију да институције других држава воде случајеве, јер се "они не отварају у БиХ".

Главни тужилац Тужилаштва БиХ Милорад Барашин одбацио је оптужбе да Тужилаштво БиХ није независно у свом раду.

Он је навео да је сам подигао шест оптужница - једну против Срба, двије против Хрвата и три против Бошњака.

Милорад Барашин

- Резултати које смо постигли су задовољавајући. Док сам ја на челу Тужилаштва, ова институција неће бити инструмент утјеривања дугова нити инструмент дневне политике - рекао је Барашин.

Рекао је да многе истраге предуго трају, јер нема довољно доказа, те да се не може допустити да на основу једног папира и пар ЦД копија буде подигнута оптужница. Рекао је да имају проблеме са свједоцима, јер многи од њих неће да свједоче.

Барашин сматра да је још увијек потребно присуство страних тужилаца у Тужилаштву БиХ.

Сарајевски злочини

Посланик СНСД-а Милица Марковић рекла је да је Тужилаштво БиХ било неефикасно и непродуктивно и тако продубило неповјерење међу народима.

- У Сарајеву је страдало, према неким подацима, 6.000 Срба и питање је која је улога Тужилаштва БиХ у томе - запитала је Марковићева.

Милица Марковић

Изетбеговић је реплицирао да је у Сарајеву страдало 2.000 Срба, од којих 200 дјеце коју су убиле гранате испаљене са околних брда и да ће Срби "уколико буду наставили такву причу, извући дебљи крај".

 

 

 

Autor sjovicicslavuj | 10 Jun, 2009 | read_nums (551)

САРАЈЕВО, 10. ЈУНА (СРНА) - Замјеник предсједавајућег Представничког дома парламента БиХ Милорад Живковић рекао је да је Тужилаштво БиХ политички орган под утицајем међународне заједнице који поткопава суверенитет БиХ.

"У протеклом времену видјели смо да је Тужилаштво БиХ најмање независно и да је под великим утицајем страног фактора'' - истакао је Живковић данас у Сарајеву, у посланичкој расправи о Информацији о раду Тужилаштва БиХ за прошлу годину.

Он сматра да је неселективност или селективност рада Тужилаштва БиХ највећи узрок немогућности помирења у БиХ.

''Свједоци смо да Тужилаштво БиХ од свог формирања није ефикасно'' - нагласио је Живковић.

Посланик Савеза независних социјалдемократа (СНСД) у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић рекао је да је реформа правосудног система најнеуспјешнија реформа у БиХ.

"Ријеч је о неефикасној институцији'' - нагласио је Јовичић.

Он је истакао да нема правде за Србе и Хрвате у Тужилаштву и Суду БиХ.

"Нема отворених процеса у Тужилаштву БиХ који се односе на страдања Срба и Хрвата, односно гдје су они били жртве. Хоће ли неко у овом парламенту рећи да су страдали и Срби и Хрвати'' - запитао је Јовичић и саопштио информацију да је прошле године 55 српских логораша умрло од посљедица заробљавања.

Он је поручио да страни тужиоци требају да оду.

"Ефикасност рада међународних тужилаца не може се изразити ни у процентима. Припремите локалне кадрове да замјене странце, јер они сигурно неће остати'' - истакао је Јовичић.


Предсједник Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Драго Калабић рекао је да уколико два народа не вјерују у институцију Тужилаштва БиХ, онда постоји проблем.

Независни посланик Момчило Новаковић сматра да би утицај међународне заједнице на ефикасност рада Тужилаштва БиХ био већи када би у њему били само домаћи тужиоци.

Предсједавајући Уставно-правне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Шефик Џаферовић рекао је да би Представнички дом требало да затражи од надлежних тијела да учине све што је потребно како би институцији државног тужиоца било омогућено да посао обавља онако како треба.

Предсједник Клуба посланика Странке демократске акције Бакир Изетбеговић тврди да је БиХ контаминирана ратним злочинцима који ходају на све стране.

''Извјештај је некомплетан, јер у њему нема закључка шта се очекује од извршне власти'' - рекао је Изетбеговић.

Посланик СНСД-а Милица Марковић рекла је да је Тужилаштво БиХ било неефикасно и непродуктивно и таквим својим радом продубило неповјерење међу народима у БиХ.

''У Сарајеву је страдало, према неким подацима, 6 000 Срба и питање је која је улога Тужилаштва БиХ у томе'' - запитала је Марковићева.

Изетбеговић је реплицирао да је у Сарајеву страдало 2 000 Срба од којих 200 дјеце које су убиле гранате испаљене са околних брда и да ће Срби, ''уколико буду наставили такву причу извући дебљи крај'', што је посланик Партије демократског прогреса Бранко Докић схватио као пријетњу.

Изетбеговић је рекао да је када је навео да ће неко извући дебљи крај мислио на изношење аргумената.

Главни тужилац Тужилаштва БиХ Милорад Барашин одбацио је све оптужбе да Тужилаштво БиХ није независно у свом раду.

Он је навео да је сам подигао шест оптужница - једну против Срба, двије против Хрвата и три против Бошњака.

''Тужилаштво БиХ оправдало је сврху свог постојања. Резултати које смо постигли су задовољавајући'' - рекао је Барашин и додао да Тужилаштво БиХ неће бити инструмент утјеривања дугова.

Он сматра да је још потребно присуство страних тужилаца у Тужилаштву БиХ.

Према његовим ријечима, потребно је извршити реорганизацију тужилачке организације у БиХ, јер не постоји јединствен систем командовања.

Представнички дом расправљао је и о Извјештају о финансијском пословању БХРТ-а за 2008. годину с прегледом корекција финансијских извјештаја БХРТ-а за 2007. и 2008. годину.

Комисија за буџет и финансије Представничког дома предложила је Представничком дому да усвоји закључке у којима се подржавају активности Управног одбора (УО) РТВ БиХ у вези са избором консултантске фирме која ће да сачини план санације и консолидације РТВ БиХ, те задужује УО да наведени план достави Представничком дому у што краћем временском периоду.

Један од закључака је и да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ предлаже ентитетским законодавним тијелима да ентитетске законе о јавним РТВ сервисима ускладе са одредбама Закона о Јавном РТВ систему БиХ.

Закључцима Представнички дом задужује УО РТВ БиХ да у најкраћем року упути захтјев Конкуренцијском савјету иХ којим ће тражити испитивање рада маркетиншких агенција, у смислу спречавања монопола на маркетиншком тржишту јавних сервиса у БиХ.

Представнички дом од Парламента Федерације БиХ захтијева да у најкраћем року именује УО Федералне РТВ БиХ.

Представнички дом Парламентарне скупштине Бих наставио је сједницу излагањем предсједавајућег Савјета министара БиХ Николе Шпирића о постигнутом напретку на испуњавању услова либерализације визног режима.
Autor sjovicicslavuj | 10 Jun, 2009 | read_nums (569)
Aktuelno

10.06.2009. Foto: Arhiv
 
Poslanici većinu vremena proveli u raspravljanju o tome ko je počeo rat
Usvojen set zakona čije donošenje predstavlja uslov iz Mape puta
 
• Žustra rasprava o informaciji o radu Tužilaštva BiH...

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku set zakona čije donošenje predstavlja uslov iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

Riječ je o Prijedlogu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli i Prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme.

Također, po hitnom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a koji predstavlja kratkoročni prioritet iz Evropskog partnerstva.

Prijedlogom zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ova oblast će biti izdvojena iz Zakona o krivičnom postupku BiH i uređena na sveobuhvatan način u skladu s praksom zemalja EU i okruženja.

Jedna od značajnih novina u ovom zakonu je prebacivanje troškova ekstradicije i transfera osuđenih lica sa sudova BiH na Ministarstvo pravde BiH, a predviđena je i mogućnost ustupanja krivičnog gonjenja drugoj državi za krivična djela za koje je zakonom predviđena kazna zatvora u trajanju od deset ili više godina, ukoliko BiH zaključi ugovor s tom državom.

Prijedlogom zakona o graničnoj kontroli uređuju se granična kontrola, prelazak državne granice BiH, granični prijelazi, granična linija, zaštitno područje, kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencije, te druga pitanja u vezi s graničnom kontrolom.

Donošenjem ovog zakona prestat će važiti aktuelni Zakon o nadzoru i kontroli prelaska državne granice.

Prijedlogom zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme bit će omogućeno BiH preuzimanje nadležnosti u ovoj oblasti od EUFOR-a. Njime se uređuju način i uslovi pod kojim se obavlja kretanje oružja i vojne opreme unutar BiH, kao i kretanje naoružanja u vezi s prelaskom državne granice.

Ovaj zakon ne odnosi se na kretanje naoružanja koje obavljaju Oružane snage OSBiH i policijski organi u BiH u okviru svoje službe, kao i na nošenje ličnog oružja (fizičkim licima kojima je izdata dozvola za nošenje oružja).

Barašin branio nezavisnost Tužilaštva BiH

Predstavnički dom PSBiH obavio je i raspravu o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2008. Poslanici su većinu vremena proveli u raspravljanju o tome ko je počeo rat, ko je počinio zločine i zašto i koliko se procesuiraju pripadnici triju naroda u BiH.

"Ovaj dom kao i ostale institucije vlasti moraju dati punu podršku i pomoć radu Tužilaštva BiH da bi ova institucija što bolje obavljala svoj posao", kazao je predsjedavajući Ustavnopravne komisije  Šefik Džaferović uz opasku da nije predviđeno da Predstavnički dom usvaja ovu informaciju već da je razmatra ili primi k znanju.

U nastavku rasprave o Informaciji istakao je da Tužilaštvo BiH ne smije imati bilo kakav etnički element te da je svaki pokušaj unošenja tih elemenata pokušaj politizacije ovog pitanja, a što bi bilo pogubno za nezavisnost pravosuđa.

Poslanik Slavko Jovičić protestirao je protiv angažiranja stranih tužilaca u Tužilaštvu BiH i njihovom postavljanju na rukovodeće funkcije u ovoj instituciji.

"Neka Tužilaštvo BiH odmah počne tražiti alternativu za strane sudije jer, što se mene tiče, oni nikada više neće dobiti podršku za angažovanje u Tužilaštvu BiH", kazao je Jovičić.

Dodao je da nema otvorenih procesa o zločinima koji su počinjeni nad Srbima i Hrvatima.

"Nema pravde za Srbe i Hrvate u ovom tužilaštvu kao ni na Sudu BiH", istakao je Jovičić te kazao da neće podržati dostavljenu Informaciju o radu Tužilaštva BiH.

Informacija Tužilaštva BiH je nekompletna, smatra poslanik Bakir Izetbegović, jer nema konkretno navedenih očekivanja od izvršnih vlasti.

"BiH je kontaminirana ratnim zločincima koji slobodno hodaju ulicama", zaključio je Izetbegović.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma Milorad Živković kazao je da je Tužilaštvo BiH politički organ koji radi pod utjecajem međunarodne zajednice te da potkopava suverenitet BiH.

"U Informaciji ste naveli da je Tužilaštvo nezavisno, ali je očigledno da nije jer je pod stalnim utjecajem međunarodnih faktora", rekao je Živković obrativši se glavnom tužiocu BiH Miloradu Barašinu.

Barašin je u obraćanju poslanicima istakao da "tvrdi da su tužioci nezavisni u svom radu" te da su Tužilaštvu BiH još potrebni strani tužioci.

Osvrćući se na komentare pojedinih poslanika o neravnomjernom procesuiranju ratnih zločina, Barašin je kazao da je "lično podigao optužnice protiv jednog Srbina, dvojice Hrvata i trojice Bošnjaka".

Autor sjovicicslavuj | 10 Jun, 2009 | read_nums (591)
Federalna novinska agencija

SARAJEVO, 10. juna (FENA)

- Predstavnički dom PSBiH obavio je i raspravu o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2008. Poslanici su većinu vremena proveli u raspravljanju o tome ko je počeo rat, ko je počinio zločine i zašto i koliko se procesuiraju pripadnici triju naroda u BiH.

"Ovaj dom kao i ostale institucije vlasti moraju dati punu podršku i pomoć radu Tužilaštva BiH da bi ova institucija što bolje obavljala svoj posao", kazao je predsjedavajući Ustavnopravne komisije  Šefik Džaferović uz opasku da nije predviđeno da Predstavnički dom usvaja ovu informaciju već da je razmatra ili primi k znanju.

U nastavku rasprave o Informaciji istakao je da Tužilaštvo BiH ne smije imati bilo kakav etnički element te da je svaki pokušaj unošenja tih elemenata pokušaj politizacije ovog pitanja, a što bi bilo pogubno za nezavisnost pravosuđa.

Poslanik Slavko Jovičić protestirao je protiv angažiranja stranih tužilaca u Tužilaštvu BiH  i njihovom postavljanju na rukovodeće funkcije u ovoj instituciji.

"Neka Tužilaštvo BiH odmah počne tražiti alternativu za strane sudije jer, što se mene tiče, oni nikada više neće dobiti podršku za angažovanje u Tužilaštvu BiH", kazao je Jovičić.

Dodao je da nema otvorenih procesa o zločinima koji su počinjeni nad Srbima i Hrvatima.

"Nema pravde za Srbe i Hrvate u ovom tužilaštvu kao ni na Sudu BiH", istakao je Jovičić te kazao da neće podržati dostavljenu Informaciju o radu Tužilaštva BiH.


Informacija Tužilaštva BiH je nekompletna, smatra poslanik Bakir Izetbegović, jer nema konkretno navedenih očekivanja od izvršnih vlasti.

"BiH je kontaminirana ratnim zločincima koji slobodno hodaju ulicama", zaključio je Izetbegović.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma Milorad Živković kazao je da je Tužilaštvo BiH politički organ koji radi pod utjecajem međunarodne zajednice te da potkopava suverenitet BiH.

"U Informaciji ste naveli da je Tužilaštvo nezavisno, ali je očigledno da nije jer je pod stalnim uticajem međunarodnih faktora", rekao je Živković obrativši se glavnom tužiocu BiH Miloradu Barašinu.

Barašin je u obraćanju poslanicima istakao da "tvrdi da su tužoci nezavisni u svom radu" te da su Tužilaštvu BiH još potrebni strani tužioci.

Osvrćući se na komentare pojedinih poslanika o neravnomjernom procesuiranju ratnih zločina, Barašin je kazao da je "lično podigao optužnice protiv jednog Srbina, dvojice Hrvata i trojice Bošnjaka".

U Informaciji se, pored ostalog, navodi da Tužilaštvo svoju funkciju ostvaruje putem tri tužiočka odjela: Posebni odjel za ratne zločine, Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, te Odjel za međunarodnu pravnu pomoć i terorizam i ostala krivična djela.

U Posebnom odjelu za ratne zločine tokom 2008. u radu je bilo 659 predmeta protiv 3.580 osoba, a od tog broja tokom 2008.  zaprimljeno je 85 predmeta protiv 386 osoba.

Rješavajući po optužnicama ovog odjela, Sud BiH je u devet predmeta protiv devet osoba donio drugostepene presude, od kojih je protiv osam osoba izrečeno osam osuđujućih presuda i kazne zatvora u trajanju od 93 godine i šest mjeseci.

Među problemima ovog odjela navedeno je i nepostojanje pravnog okvira kojim bi se regulirala regionalna saradnja, a naročito ako se uzme u obzir da mnogi osumnjičeni za krivična djela ratnog zločina na teritoriji BiH istovremeno imaju i državljanstva susjednih zemalja, koje ne izručuju svoje državljane.

Kako se navodi u ovoj informaciji, problemi Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tiču se pravovremenog lociranja i osiguranja svjedoka u istražnoj i u fazi suđenja, nedovoljne efikasnosti u prikupljanju dokaza putem međunarodne pravne pomoći, nedovoljnih ljudskih resursa, nedostatka kancelarijskog prostora i neadekvatnog prostora za čuvanje aktivnih spisa.

Istrage koje provodi ovaj odjel su sve složenije jer se odnose na teška i složena krivična djela koja iziskuju značajno zalaganje u smislu vremena i angažiranje svih kapaciteta.

Od ukupnog broja predmeta na kojima je rađeno u 2008. u ovom odjelu, Sud BiH je izrekao 23 osuđujuće presude protiv 39 osoba, četiri oslobađajuće protiv 12 osoba i jednu odbijajuću protiv četiri osobe.

U ovim predmetima izrečeno je 14 različitih zatvorskih kazni u  trajanju od oko 53 godine, devet različitih uvjetnih kazni i 18 novčanih kazni od 415.000 KM, dok je, u isto vrijeme, izvršeno oduzimanje različitih oblika imovinske koristi vrijedne oko 1.535.000 KM.

Odjel za međunarodnu pravnu pomoć i terorizam i ostala krivična djela je tokom 2008.  radio na  936 predmeta, od kojih je 489 predmeta preneseno iz ranijih godina, dok je 447 zaprimljeno u 2007. godini.

Sud BiH, postupajući po optužnicama ovog odjela, donio je 99 presuda protiv 123 osobe, od čega 95 osuđujućih protiv 117 osoba i četiri oslobađajuće protiv četiri osobe. U 18 predmeta prema 25 osoba izrečena je različita zatvorska kazna, u 69 predmeta prema 78 osoba izrečena je uvjetna presuda, a u 11 predmeta prema 14 osoba izrečena je novčana kazna.

Problem ovog odjela je nedovoljan broj tužioca, manjak smještajnog kapaciteta, te to što, u odnosu na ostala dva odjela, jedini ne uživa podršku Ureda registrara BiH.

 


 

Autor sjovicicslavuj | 10 Jun, 2009 | read_nums (558)

 

 Извјештај о раду не треба да добије пролазну оцјену

САРАЈЕВО, 10. ЈУНА (СРНА) - Тужилаштво БиХ не треба да у парламенту БиХ добије пролазну оцјену за рад, јер у тој институцији има много проблема, а један од основних је на хиљаде неријешених предмета, рекао је посланик СДС-а у Парламенту БиХ Саво Ерић.

Пред парламентом БиХ данас би требало да се нађе извјештај о раду Тужилаштва БиХ, након два одгађања због недоласка на сједнице главног тужиоца Милорада Барашина.

Ерић је истакао да је Тужилаштво БиХ потрошило много пара, а да нису постигнути никакви резултати.

Он је навео да неће подржати ни инсистирање на продужетку мандата страним тужиоцима и судијама, тврдећи да се они веома ријетко појављују на суђењима, преноси "Глас Српске".

У извјештају Тужилаштва БиХ наведено је да је ова институција у прошлој години потрошила 8,7 милиона КМ, да је ријешила 1 210 предмета, а да је у ову годину пренијела 1 574 предмета.

Према том извјештају, само у Одјељењу за ратне злочине у раду је било 659 предмета, али је остало неурађено и у ову годину пренесено 229 предмета.

У извјештају се истиче да је у прошлој години само у Одјељењу за ратне злочине од 13 тужилаца радило пет странаца, само један домаћи истражилац и четири страна.

Независни посланик у парламенту БиХ Момчило Новаковић каже да је Тужилаштво БиХ у прошлој години потрошило више од осам милиона КМ, те да је са тим средствима морало урадити више и ефикасније, као и да процеси морају бити бржи.

Посланик СНСД-а у Парламенту БиХ Славко Јовичић рекао је да ће Барашин посланицима морати да одговори на многа питања и да му не пада на памет да подржи Извјештај о раду Тужилаштва БиХ.

Autor sjovicicslavuj | 10 Jun, 2009 | read_nums (525)

Datum: 09.06.2009
 
Autor: Ж. Д. - Ж. До.

СAРAЈЕВО - Тужилаштво БиХ не треба да добије пролазну оцјену за свој рад јер у тој институцији има много проблема, а један од основних је на хиљаде неријешених предмета.

Рекао је то посланик СДС-а у Парламенту БиХ Саво Ерић и додао да је Тужилаштво БиХ потрошило много пара а постигнути резултати су им никакви.

У извјештају Тужилаштва БиХ наведено је да је ова институција у прошлој години потрошила 8,7 милиона марака, ријешили су 1.210 предмета, а у ову годину пренијели 1.574 предмета.

Само у Одјељењу за ратне злочине у раду је било 659 предмета, али је остало неурађено и у ову годину пренесено 229 предмета.

- Тужилаштво БиХ је лани потрошило више од осам милиона марака и са овим средствима се морало урадити више и ефикасније, а процеси морају бити бржи - рекао је независни посланик у Парламенту БиХ Момчило Новаковић.

Извјештај о раду Тужилаштва БиХ, након два одлагања, пред Парламентом БиХ требало би да се нађе данас. До сада није разматран јер се главни тужилац БиХ Милорад Барашин, који је извјестилац, није појавио на сједници.

Посланик СНСД-а у Парламенту БиХ Славко Јовичић рекао је да ће Барашин посланицима морати да одговори на многа питања и да му не пада на памет да подржи Извјештај о раду Тужилаштва БиХ.

Странци

Саво Ерић је рекао да неће подржати ни инсистирање на продужетку мандата страним тужиоцима и судијама, те тврди да се они веома ријетко и појављују на суђењима.

Према извјештају Тужилаштва БиХ, у прошлој години је само у Одјељењу за ратне злочине од 13 тужилаца, радило пет странаца, свега један домаћи истражилац а четири страна. Радило је и седам међународних сарадника, а ниједан домаћи.

 
    My picture!

Kategorije

Arhiva