SARAJEVO - Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta BiH odbacila je u sredu Predlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovečnosti, koji su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Stranke za BiH Harisa Silajdžića.

Usvojen je zaključak da Komisija predloži parlamentarnim domovima da se ova materija tretira Krivičnim zakonom BiH.

Poslanici iz RS, koji tvrde da niko ne sme da negira genocid i holokaust, protive se usvajanju ovog zakona, jer smatraju da je njegov skriveni cilj održavanje stereotipa o isljkučivo bošnjačkoj žrtvi u proteklom ratu u BiH. Misle da bi se ovim zakonom sprečilo objektivno istraživanje ratnih zločina i utvrđivanje istine.

Predlogom zakona, koji su u parlament BiH uputili poslanici Stranke za BiH Beriz Belkić i Azra Hadžiahmetović, jasno se precizira da svaka osoba koja ciljano negira, minimizira, pokušava da opravda ili odobri holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovečnosti, ili to plasira u medije može biti kažnjena zatvorom od osam dana do tri godine i novčanom kaznom od pet do 10.000 maraka.

Ostalo je nejasno da li to znači da bi i članovi timova odbrane osoba osumnjičenih za ratne zločine mogli biti kažnjeni.

Kako sada stoje stvari, zakon teško da će dobiti podršku poslanika iz RS, koji ga uvek mogu osporiti principom entitetskog glasanja.

- Ovaj zakon, baš kao i Rezolucija o Srebrenici, koju nastoje da u parlamentu proguraju bošnjački poslanici, nikada neće dobiti podršku RS.

Istina o ratu se mora znati i ne smeju se kažnjavati oni koji žele da je otkriju i dokažu - kazao je za „Novosti“ poslanik SNSD u parlamentu BiH Slavko Jovičić.

--------------------------------------------------------

Poslanik stranke za BiH Beriz Belkić je kazao da je namera ove inicijative da se „napravi korak u pravcu razumevanja genocida, holokausta i zločina protiv čovečnosti“.

-----------------------------------------

Dragutin Rodić, iz DNS, je izrazio načelno neslaganje da se za navedena krivična dela donosi poseban zakon, ističući da je reč o krivičnim delima koja pripadaju krivičnom zakonodavstvu, o čemu svedoče rešenja u zakonodavstvima većine evropskih zemalja.

Paralelno sa aktivnostima u parlamentu BiH, bošnjačke partije su pokrenule i inicijativu o usvajanju zakona o zabrani negiranja genocida u parlamentu Federacije BiH.

NEREŠENI PROBLEMI U HRVATSKOJ
 
KOMISIJA će od Saveta ministara BiH zatražiti izveštaj o sprovođenju mera i aktivnosti za rešavanje problema građana BiH koji su bili zaposleni i nastanjeni u Hrvatskoj, a u periodu od 1991. do 1995. godine otpušteni sa posla, kako bi ovo pitanje moglo biti razmatrano i u parlamentarnim domovima.