PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je neophodno demilitarizovati zemlju, jer su Oružane snage ogroman trošak za BiH. On je najavio da će narednih dana tražiti da BiH bude demilitarizovana.

- Šta će nam ova vojska kad nemamo svoju, a ostaće nam 400 miliona KM - rekao je Dodik.

A upravo je Ministarstvo odbrane BiH, koje godišnje troši više od 300 miliona maraka, institucija u kojoj revizori iz godine u godinu uočavaju rasipništvo, kršenje procedura o javnim nabavkama, nedostatak internih kontrola...

Ovo ministarstvo dobilo je negativno revizorsko mišljenje za poslovanje u 2011. godini, a revizori su naveli da su probili budžet predviđen za plate, da nisu imali efikasnu kontrolu i da njihovi finansijski izveštaji ne prikazuju fer i istinito stanje imovine i poslovanja.

Nisu opravdali avans u iznosu od 459.924 KM za usluge remonta i održavanja opreme, niti depozit od milion maraka za sprovođenje protivminske akcije.

NEKO MORA DA ODGOVARAPOSLANIK SNSD u parlamentu BiH Slavko Jovičić kaže za „Novosti“ da prvo parlament, a potom i pravosudne institucije moraju da pokrenu pitanje odgovornosti za višegodišnje rasipništvo i malverzacije u MO BiH. - Za ovakvo stanje neko mora da odgovara. Nedopustivo je da se pojedincima dozvoli da na ovako bezobrazan i bahat način troši javni novac, radi privatnih interesa - istakao je Jovičić.

Za bruto plate u prošloj godini u MO potrošeno je više od 190 miliona maraka. Odobreni budžet je po ovoj stavci probijen za 188.853 KM.

Do prekoračenja je došlo radi pravdanja plata vojnodiplomatskih predstavnika. U ovom ministarstvu je zaposleno 9.496 ljudi, uključujući i pripadnike Oružanih snaga BiH, a prosečna neto plata iznosila je 951 marku.

Naknade troškova zaposlenih, ostvarene tokom 2011. godine, iznosile su 56.411.993 KM. Najznačajnije naknade odnose se na topli obrok (12.433.509 KM), prevoz na posao i sa posla (11.562.089 KM), naknade za smeštaj (548.107 KM), naknade za odvojeni život (10.619.882 KM), regres za godišnji odmor (5.632.371 KM), naknade za mirovne misije (3.446.767 KM) i ostale naknade (2.231.582 KM).

Na telefonske i poštanske usluge potrošeno je 832.639 KM, od čega je na korišćenje mobilnog telefona otišlo gotovo 200.000 KM.

Izdaci za putne troškove iznose 4,1 milion maraka. Najznačajniji troškovi po ovom osnovu odnose se na dnevnice u zemlji (2.167.653 KM), dnevnice u inostranstvu (823.414 KM) i troškove prevoza u inostranstvu (847.716 KM).

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.-Dodik-Vojska-BiH-skupa-i-nepotrebna