Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 18 Februar, 2009 | read_nums (493)

                                                


САРАЈЕВО, 18. ФЕБРУАРА (СРНА) - Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавио је данас у Сарајеву расправу о Приједлогу закона о допуни Закона о царинској тарифи БиХ, којим се предвиђа увоз 50 000 тона сировог шећера без плаћања царина.

Више посланика затражило је одгађање изјашњавања о овом питању, док се не добије мишљење надлежних институција и за друге произвођаче и прерађиваче који су изразили потребу за укидањем царина како би очували производњу и радна мјеста.

Вршилац дужности предсједавајућег Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома Славко Јовичић рекао је да је Комисији стигло 48 захтјева за бесцарински увоз.

Предлагач закона о допуни Закона о царинској тарифи је Савјет министара, који је као разлоге за омогућавање бесцаринског увоза 50.000 тона сировог шећера навео потребу да се домаћим произвођачима обезбиједе приближно исти услови прерађивања као они које имају произвођачи у земљама потписницама Цефте.

На сједници се није се могло чути мишљење надлежног Министарства спољне трговине и економских односа, јер су сједници присуствовали само помоћници у Министарству, а могућност да се обрате Парламенту имају искључиво предсједавајући Савјета министара БиХ, министри и замјеници министара.

 

Autor sjovicicslavuj | 18 Februar, 2009 | read_nums (440)

БАЊАЛУКА, 18. ФЕБРУАРА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић изјавио је да бошњачки лобисти у САД узалуд настоје да БиХ врате у жижу интересовања америчке спољне политике, што показује и најновија резолуција о уставним промјенама у БиХ, упућена америчком Конгресу.

"Ово је само један у низу очајничких потеза бошњачких лобиста. Свима је јасно да САД у овом тренутку имају преча посла, како на домаћем терену, тако и у Авганистану, Ираку, Блиском Истоку", рекао је Јовичић за "Фокус".

Предсједник невладине организације "Кроација Либертас" Лео Плочкинић упозорава да је прича о овој резолуцији "само јадна илузија званичног Сарајева, јер је свима, мање - више већ јасно, да је бошњачки лоби, посебно у САД, ствар прошлости".

"САД не жели за пријатеља земљу која отворено подржава ирански нуклеарни програм, а БиХ је то урадила. Тешко да баш нико у Конгресу, Сенату и Стејт департменту на крају крајева, не зна да званично Сарајево и људи из самог бошњачког политичког врха сваки јавни наступ и манифестацију користе као прилику да упуте отворену подршку палестинским терористичким организацијама, док истовремено славе сваки неуспјех америчке војске у Авганистану и Ираку", нагласио је Плочкинић.

Он је истакао да је и самом Харису Силајџићу у два наврата у САД јасно поручено да народи у БиХ, уколико не желе да живе заједно, треба да се раздвоје.

"Да се нешто драстично мијења у америчкој политици према БиХ говори и најављени одлазак амбасадора САД Чарлса Инглиша из БиХ, али и већ припремљени опозив првог замјеника високог представника међународне заједнице Рафија Грегоријана", тврди Плочкинић.

Разлог за доношење такве одлуке, навео је Плочклинић, јесте чињеница да су превише наклоњени актуелној бошњачкој политичкој елити.

Политички аналитичар Предраг Лазаревић нагласио је да се ниједна земља на свијету не може и не треба мијешати у уставне промјене унутар БиХ, а тога су свјесне и велике силе, најприје САД и Русија.

С друге стране, навео је Лазаревић, САД сада брине далеко већу бригу - како се повући из очигледног пораза у Авганистану и како изаћи на крај с нарастајућим таласом насиља на Блиском истоку.

"Чисто сумњам да ће Америка инсистирати на останку ОХР, јер свима је јасно да БиХ с ОХР не може у Европу", нагласио је Лазаревић.

Група америчких конгресмена, окупљена око предсједавајућег Комитета за спољну политику Конгреса САД Хауарда Бермана, предложила је резолуцију о БиХ, којом се даје подршка уставним реформама и стварању ефикасне државе, уз активније учешће САД у реорганизацији Канцеларије високог представника у БиХ.

Autor sjovicicslavuj | 17 Februar, 2009 | read_nums (422)
             
D. MAJSTOROVIĆ | 17.02.2009  

Bošnjački lobisti u Sjedinjenim Američkim Državama uzalud nastoje da BiH vrate u žižu interesovanja američke spoljne politike, iako je svima jasno da SAD u ovom trenutku imaju preča posla, kako na domaćem terenu, tako i u Avganistanu, Iraku, Bliskom Istoku..

Ovo je "Fokusu" rekao poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Slavko Jovičić, naglasivši da je i najnovija rezolucija o ustavnim promjenama u BiH, upućena američkom Kongresu, samo jedan u nizu očajničkih poteza bošnjačkih lobista.

Naime, grupa američkih kongresmena, okupljena oko predsjedavajućeg Komiteta za spoljnu politiku Kongresa SAD, Hauarda Bermana, predložila je rezoluciju o BiH, kojom se daje podrška ustavnim reformama i stvaranju efikasne države, uz aktivnije učešće SAD u reorganizaciji Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Predsjednik Nevladine organizacije "Kroacija Libertas", Leo Pločkinić, upozorava da je priča o ovoj rezoluciji samo jadna iluzija zvaničnog Sarajeva, jer je svima, manje - više već jasno, da je bošnjački lobi, posebno u SAD, stvar prošlosti!

- SAD ne želi za prijatelja zemlju, koja otvoreno podržava iranski nuklearni program, a BiH je to uradila. Teško da baš niko u Kongresu, Senatu i Stejt departmentu, na kraju krajeva, ne zna da zvanično Sarajevo i ljudi iz samog bošnjačkog političkog vrha svaki javni nastup i manifestaciju koriste kao priliku da upute otvorenu podršku palestinskim terorističkim organizacijama, dok istovremeno slave svaki neuspjeh američke vojske u Avganistanu i Iraku - naglasio je Pločkinić.

On je istakao da je i samom Harisu Silajdžiću u dva navrata u SAD jasno poručeno da narodi u BiH, ukoliko ne žele da žive zajedno, treba da se razdvoje.

- Da se nešto drastično mijenja u američkoj politici prema BiH govori i najavljeni odlazak ambasadora SAD Čarlsa Ingliša iz BiH, ali i već pripremljeni opoziv prvog zamjenika visokog predstavnika međunarodne zajednice Rafija Gregorijana - tvrdi Pločkinić.

Razlog za donošenje takve odluke, naveo je Pločklinić, jeste činjenica da su previše naklonjeni aktuelnoj bošnjačkoj političkoj eliti.

Politički analitičar Predrag Lazarević naglasio je da se nijedna zemlja na svijetu ne može i ne treba miješati u ustavne promjene unutar BiH. Toga su svjesne i velike sile, ponajprije SAD i Rusija. S druge strane, naveo je Lazarević, SAD sada brine daleko veću brigu - kako se povući iz očiglednog poraza u Avganistanu i kako izaći na kraj s narastajućim talasom nasilja na Bliskom istoku.

- Čisto sumnjam da će Amerika insistirati na ostanku OHR, jer svima je jasno da BiH s OHR ne može u Evropu - naglasio je Lazarević.

Autor sjovicicslavuj | 16 Februar, 2009 | read_nums (470)
                                            
Datum: 16.02.2009
 
Autor: Vesna Popović

SARAJEVO - Ministarstvo pravde i Ministarstvo bezbjednosti BiH bili su dužni da u što kraćem roku pripreme izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojim se predviđaju maksimalne kazne zatvora od 40 godina za najteža krivična djela, ali oni to još nisu uradili.

Na ovo je upozorio Slavko Jovičić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

On podsjeća da je Predstavnički dom bh. parlamenta obavezao ova ministarstva da pripreme izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojim se predviđa maksimalno povećanje kazni zatvora za najteže oblike krivičnih djela, trgovinu drogom, bijelim roboljem, oružjem, terorizam, silovanje maloljetnica, najteže oblike organizovanog zločinačkog kriminala u privredi.

''Nekom očito u BiH ne odgovara da ovaj posao bude završen jer se posao opstruiše i odugovlači u nedogled sa izmjenama Krivičnog zakona. Tražimo maksimalne kazne od 40 godina zatvora za najveće pošasti, teroriste, dilere droge, trgovce bijelim robljem, oružjem, kriminalce u privredi, silovatelje maloljetnica'', kaže on i dodaje da ''mafija mora da bude sasječena u korijenu''.

Jovičić, na čiji je prijedlog bh. parlament usvojio ovaj zaključak, kaže da je neshvatljivo da se međunarodna zajednica ponosi reformom pravosudnog sistema, a da su kazne minimalne za teška krivična djela.

''Za najteže oblike svih krivičnih dijela moraju biti maksimalne kazne. Sramota je za pravosudni sistem da zločinac koji je silovao djevojčicu od devet godina dobije kaznu od šest mjeseci zatvora. To prolazi jer vlast ne interesuju slučajevi budući se radi o običnim građanima, a da je silovano dijete nekog funkcionera svi bi bili na nogama, sve institucije bi bile angažovane'', kaže on.

"Jovičić je najavio da će, ukoliko ministarstva uskoro ne proslijede prijedlog zakona bh. parlamentu, on predložiti izmjene Krivičnog zakona, jer mu to omogućuje Poslovnik.

''Dužni su da to naprave jer su obavezani zaključkom parlamenta da to urade što prije", upozorava on.

U Ministarstvu pravde BiH nisu mogli precizirati kada će izmjene Krivičnog zakona biti upućene u parlamentarnu proceduru.

Marina Bakić, portparol Ministarstva, ističe da zajedno sa drugim ekspertima učestvuju u radu tima za praćenje primjene krivičnog zakonodavstva i da će sve što se pokaže da nije kvalitetno i da treba unaprijediti biti unaprijeđeno.

Ona ističe da se radi na sistematskim i kvalitetnim rješenjima koja će biti upućena parlamentu kada paket mjera bude završen.

Tarik Sadović, ministar bezbjednosti BiH, ističe da su još u novembru 2007. godine ispunili svoje obaveze iz Strategije za borbu protiv terorizma.

''Ministarstvo je predložilo izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH u dijelu koji se odnosi na prevenciju i borbu protiv terorizma i uputilo ih Ministarstvu pravde BiH kao ovlaštenom predlagaču. Predloženo je uvođenje novih krivičnih djela, kojima će se inkriminirati sve vrste terorističkih aktivnosti, uključujući javno podsticanje na terorizam, regrutaciju i vrbovanje za terorističke aktivnosti, terorističku obuku, te niz drugih odredbi vezanih za krivično djelo terorizma'', kaže Sadović.

Autor sjovicicslavuj | 16 Februar, 2009 | read_nums (461)

                                         
САРАЈЕВО, 16. ФЕБРУАРА (СРНА) - Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне скупштине усвојила је данас у Сарајеву Приједлог закона о допуни Закона о царинској тарифи БиХ, којим се предвиђа увоз 50 000 тона шећера по нултој царинској стопи.

"Овим смо хтјели да покажемо добру намјеру и олакшамо снабдијевање тржишта БиХ", рекао је у изјави за Срну члан Комисије Славко Јовичић, додавши да је стигло више захтјева привредника из БиХ који се баве увозом дефицитарних производа за снижавање царинских стопа.

Приједлог закона о омогућавању увоза 50 000 тона шећера без плаћања царине, чији је предлагач Савјет министара БиХ, наћи ће се пред Представничким домом у сриједу, 18. фебруара.

Комисија је данас разматрала и Извјештај Министарства спољне трговине и екномских односа БиХ о реализацији Акционог плана за провођење програма мјера у оквиру Цефта споразума с Анализом спољнотрговинске размјене БиХ за 2008. годину.

"Усвојен је закључак да се Савјет министара БиХ обавеже да у што краћем року припреми краткорочне и дугоричне мјере како би се повећањем извоза смањио дебаланс између извоза и увоза", рекао је Јовичић, истичући да је БиХ у прошлој години у спољнотрговинској размјени са свијетом забиљежила дефицит виши од 9,5 милијарди КМ.

Према његовим ријечима, највиши дефицит БиХ је забиљежила у размјени са Њемачком, док је суфицит забиљежен једино у размјени са Албанијом, Молдавијом и покрајином Косово.

Јовичић је подсјетио да се у БиХ од почетка године, на основу Привременог трговинског споразума са ЕУ, примјењује нулта царинска стопа за увоз више од 3,5 хиљада производа, а не за 11 хиљада производа, као што је то у јавности често помињано.

Он је додао да ће за неке производе царина бити укинута тек за пет година од отпочињања примјене Споразума.
 
Autor sjovicicslavuj | 15 Februar, 2009 | read_nums (297)
                
S. GAJIĆ | 15.02.2009  

Ponosan sam na učinak BORS-a, jer status boraca nikada ranije nije bio jasnije definisan, rekao je juče Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, na svečanoj akademiji u Palama, povodom obilježavanja Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Čestitajući praznik svim borcima i porodicama poginulih boraca, Ćurguz je izrazio zadovoljstvo što se ovaj dan već tradiconalno obilježava, naglasivši da će se BORS pobrinuti da se ta tradicija ispravno prenese i na buduće generacije.

Ćurguz je na svečanoj akademiji u Kulturnom centru povelju BORS-a uručio prvom predsjedniku Odbora Vlade RS za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i bivšem ministru rada i boračko-invalidske zaštite Bošku Tomiću.

Zahvalivši se na priznanju, Tomić je naglasio da se tokom protekle tri godine istinski zalagao za boračku populaciju, za šta je imao i punu podršku Vlade RS.

Predsjednik Predsjedništva skupštine BORS, Mihajlo Parađina, rekao je da je neophodno izgraditi jači status Boračke organizacije u narednom periodu i da će, bez obzira na najavu godine recesije, borci tražiti primjenu Zakona o pravima boraca u punom kapacitetu.

- To znači da se, bez obzira na kriznu godinu, osnovica ivalidnina mora uskladiti s indeksom troškova života, a mora se nastaviti i stambeno zbrinjavanje boraca - naglasio je Parađina.

Svečanoj akademiji, uz bogat kulturno-zabavni program, prisustvovali su i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić, predsjednik Srpskog kluba u Vijeću naroda RS, Staša Košarac, te predstavnici opština Pale i Istočno Sarajevo.

U crkvi Uspenja presvete Bogorodice juče je služen parastos poginulim srpskim borcima i položeni su vijenci na Centralno spomen-obilježje, u Palama.

Dan boraca RS, polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim borcima RS, svečano je juče obilježen širom Srpske, a Boračka organizacija opštine Prijedor uručila je odlikovanja i zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su svojim radom u protekloj godini dali doprinos u izvršenju programskih ciljeva i zadataka ove organizacije.

Autor sjovicicslavuj | 13 Februar, 2009 | read_nums (397)
                                               
 13.02.2009.
 
 Kada se jedan Berluskoni ne stidi kopati nos pred kamerama ne stidimo se ni mi naših mnogo manjih gafova...

Nakon niza loših vijesti kojim nas naši političari zasipaju svaki dan, a koje nakon svih ovih godina najčešće iz građana izmame samo bijes ili ironičan osmjeh, za promjenu smo pokušali saznati nešto o njima što bi nas moglo od srca nasmijati.

Osječaj za humor im nije jača strana. Naš izbor je pao na njih četvoricu koji su nam pričali o podvalama koje su priređivali kolegama, doživljajima tokom služenja bivše JNA, zgodama i nezgodama u poslaničkim klupama i svečanim prijemima.

Kako kažu "kada se Berluskoni ne stidi kopati nos pred kamerama i grickati te uspješno izvađene "iskopine", ne stidimo se ni mi naših mnogo manjih gafova".

Vasićeve smrtovnice

Rajko Vasić, izvršni sekretar SNSD -a nam jer ispričao da je njegov život u zadnjih 30 godina, od kako se bavi politikom tužna priča, a smijeha je bilo najviše tokom njegove novinarske karijere. 

Jednom kolegi novinaru Tanjuga je, kaže podvalio priču da je žena od 86 godina u staračkom domu rodila dijete, a on jadan je cijeli dan tražio izmišljenu staricu.
Bilo je to vrijeme, kaže, kad je bio "žuna u sepetu", vodio dnevnik, ali je slične podvale i on doživljavao.
                                            
- Jednom me je jedan prijatelj iz "Večernjih novosti" nazvao i predstavio se kao urednik novosadskog dnevnika. Trebao sam izvještavati sa Kočićevog zbora sa osvrtom na neka druga zbivanja kao što su borba bikova i pijetlova. Ne shvatajući da to može biti zafrkancija, ja sam montirao priloge, pričao o bikovima i pijetlovima, a čitav dopisnički kor je u susjednoj prostoriji "umirao" od smijeha - prisječa se Vasić.

Psovao JNA

Vječiti opozicionar Mirnes Ajanović nam je kazao da je mnogo vragolija napravio tokom služenja JNA.

- Služio sam JNA u Skoplju, 1984. godine. Jednom prilikom su napali jednog Bosanca, muslimana. Prilikom raporta sam bio dužan da kažem da je to bio međusobni obračun, a ja sam rekao da je to bio napad na nacionalističkoj osnovi. Iako sam mogao biti obješen, nije bilo kazne jer je bilo nezamislivo da su tada u Jugoslaviji postojali međunacionalistički obračuni - kaže Ajanović.
                                                  
Nedugo zatim, jedan debeli, masni kapetan prve klase je maltretirao nove regrute. Ajanović mu se suprotstavio, a on ga je nakon toga poslao na raport komadantu.

 - Ja sam tada pred njim i svim nadređenim bacio kapu sa petokrakom na glavi gdje je bio srp i čekić i sočno opsovao vojsku i šta sve ide uz to. Iako sam i tada vrlo lako mogao biti obješen, provukao sam se bez kazne - priča Ajanović.

Preljuba zabranjena

Ante Čolak, zastupnik u Parlamentu FBiH nam je ispričao nekoliko smiješnih situacija iz poslaničkih klupa. Jednom je kaže neki asistent sa Pravnog fakulteta predložio u Parlamentu da preljuba bude kazneno djelo. Čolak je tada izašao za govornicu i održao kratak govor.
                                          
- Ovaj amandman koji smo dobili ja podržavam u potpunosti. Predlažem da ako se radi o ljudima koji su u istoj stranci neka onda bude prekršaj, a ako su sudionici "afere" iz različitih stranaka onda neka bude kazna zatvora - rekao je tada Čolak.

Lijep momak

Parlamentarac Slavko Jovičić Slavuj nam je rekao da u njegovom životu pored normalnih situacija, kaže, ima i onih smiješnih, pa i nenormalnih. Ispričao nam je jednu smiješnu situaciju dok je bio u Izvršnom vijeću, u kojem je jedini imao dugu kosu.

- Jednom prilikom je došao Džemal Bijedić u posjetu Milanku Renovici i u jednom momentu me pomilovao po kosi i rekao: "Milanko pa i kod vas ima Bitlsa ". Onda je srećom dodao: "momak je lijep, fino mu stoji frizura", nakon čega sam se godinama nakon toga hvalio da imam odobrenje od Bijedića da nosim dugu kosu - kazao je Slavuj.
                                                  
Bez kaputa

Prilikom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Jovičić je zamalo ostao bez kaputa. Kaže nam kako je jedan ambasador iz dobre, razvijene zemlje obukao njegov kaput koji mu je bio najmanje četiri broja manji.

- Vidjevši da oblači kaput ja sam mu rekao: "Ekselencijo nemojte mi uzimati kaput još ga nisam otplatio, na kredit sam ga dobio". On mi je na to uzvratio: "ekskjuzmi mister Jovičić", a ja njemu: "kakvo ekskjuzmi- vrati mi kaput", jer sam vidio da je njegov kaput u takvom stanju da bi me bilo stid otići na Pale - govori Jovičić.

Tekst je preuzet iz bh. dnevnika "as"...

Autor: F. K.
Autor sjovicicslavuj | 11 Februar, 2009 | read_nums (358)
Puls - KOLUMNA                          
                                10.02.2009  

Neka bošnjačka nevladina organizacija koja se bombastično zove: "Nacionalni kongres bošnjaka Republike BiH" mi je u redovnoj kliping pošti, putem nekakvog "Glasnika", slala svoje pamflete, razne programe, inicijative, ideje i boga pitaj šta sve ne, i svi ti takozvani akti su imali samo jedan-jedini cilj - ukinuti REPUBLIKU SRPSKU.

Svaki takav tekst, a bilo ih je i od sličnih i drugih pošiljalaca, odmah sam brisao, jer nisam htio da gubim dragocjeno vrijeme na takve nebulozne i neargumentovane tekstove.

Nisam baš siguran, a da budem iskren, uopšte me i ne interesuje - ko čini gore pomenutu organizaciju? Takođe, apsolutno me i ne interesuje gdje je njeno sjedište, da ponovim, ništa me ne interesuje vezano za tu organizaciju ili sličnu... Ali, po prispijeću pošte na moju adresu od strane takvih bošnjačkih organizacija, a bogami ima ih na pretek i to širom svih kontinenata, odmah sam rezervisao korpu za otpad. Neke od njih, iako su sto odsto bošnjačke jednonacionalne organizacije, eto, sebi uzimaju za pravo da se čak predstavljaju i dijasporom BiH, što je apsolutno najveća laž i pokušaj prevare! Ali, naš narod za takve inicijative kaže: "To ovdje u BiH ne pije vode."

Ponukan najezdom takvih pamfleta, odlučim se na jedan normalan potez i napišem pismo da se autori antisrpstva okanu ćorava i uzaludnog posla.

Jedan prijatelj mi je proslijedio prepisku koja je objavljena na sajtu ili blogu te bošnjačke organizacije. Zamislite, eto, oni su odlučili da me izbrišu iz sopstvenog adresara primaoca njihovog "Glasnika" od meni nepoznatog, ali prepoznatog vlasnika. Međutim, isti ti se uopšte nisu zapitali kako im je palo na um da me uopšte i uvrštavaju u svoj adresar, kad me prethodno nisu ni pitali. Ali, cilj opravdava sredstvo. I, evo tog sadržaja.

Dakle, izvjesni potpisnik, gospodin Borogovac u naslovu svog odgovora stavlja ono što je svakome jasno. Isti taj ne zna da ratni zločini nikada ne zastarijevaju, pa tako i počinjeni zločini nad srpskim narodom od strane pojedinaca iz njegovog naroda! Nažalost, pojedinci iz mog naroda su počinili zločine nad pojedincima iz reda bošnjačkog naroda. No, gospodin Borogovac jasno cilja i njegova namjera je da cijeli srpski narod optuži za zločine. Prvo, nijedan narod nije kriv za ratne strahote. Nijedan narod nema pravni subjektivitet odgovornog lica. Odgovarati mogu samo pojedinci za ono što su učinili, i uopšte nije važno kojem narodu pripadaju. Ti pojedinci imaju svoja imena i prezimena.

Međutim, gospodin Borovac, srebrenički zločin i presudu Međunarodnog suda pravde, tumači i razvlači onako kako to njemu odgovara i svojom odlukom, eto, on lično ukida Republiku Srpsku. Kao da meni nije poznato da bi svaki Bošnjak to uradio - odmah i sad - samo da kojim slučajem oni o tome odlučuju. Na svu sreću, Srbi u BiH odnosno u REPUBLICI SRPSKOJ odlučuju o svojoj sudbini i o sudbini Republike Srpske.

Autor sjovicicslavuj | 11 Februar, 2009 | read_nums (375)
                         Teme
Foto: Arhiv
 

Sporan Prijedlog zakona o advokaturi BiH...
 
Poslanici iz Republike Srpske (RS) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH usprotivili su se danas usvajanju Prijedloga zakona o advokaturi BiH, ističući da se njime vrši prenos nadležnosti sa institucija RS na BiH i zatražili da se ovaj zakonski prijedlog povuče iz procedure.

U raspravi o principima Prijedloga zakona o advokaturi BiH, poslanik SNSD-a Slavko Jovičić rekao je da postojeći Ustav BiH ne omogućava prenošenje nadležnosti sa Advokatske komore RS na advokatsku komoru BiH čije se osnivanje previđa ovim zakonom.

Jovičić je ostale poslanike upoznao o zahtjevu Advokatske komore RS upućenom poslanicima iz RS da ne podrže Prijedlog zakona o advokaturi BiH.

Prijedlogom zakona o advokaturi BiH predviđa se osnivanje advokatske komore BiH sa sjedištem u Sarajevu kao samostalne i nezavisne organizacije advokata.

Komoru bi, prema ovom zakonskom prijedlogu, činili advokati učlanjeni u advokatske komore RS i Federacije BiH.

U slučaju da zakon bude usvojen, entiteti su dužni da svoje zakone i propise iz oblasti advokature usklade s njim.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona navodi se da je riječ o koraku ka ispunjavanju obaveza za evropske integracije.

Autor sjovicicslavuj | 9 Februar, 2009 | read_nums (445)

 Neka bošnjačka nevladina organizacija koja se bombastično zove: "Nacionalni kongres /Bošnjaka/ Republike BiH" mi je u redovnoj cliping pošti, putem nekakvog "Glasnika", slala svoje pamflete, razne programe, inicijative, ideje i boga pitaj šta sve ne, i svi ti takozvani akti su imali samo jedan jedini cilj - ukinuti REPUBLIKU SRPSKU!?

Svaki takav tekst, a bilo ih je i od sličnih i  drugih pošiljalaca, odmah sam brisao, jer nisam hteo da gubim dragoceno vreme na takve nebulozne i neargunentovane tekstove.

 Nisam baš siguran, a da budem iskren, uopšte me i ne interesuje -  ko čini gore pomentu organizaciju? Takodje, apsulutno me i ne interesuje gde je njeno sedište, ma da ponovim ništa me ne interesuje vezano za tu i takve organizacije...

Ali, po prispeću pošte na moju adresu od strane takvih bošnjačkih organizacija, a bogami ima ih i na pretek i to širom svih kontinenata, odmah sam rezervisao korpu za otpad!!! Neke od njih, iako su sto odsto bošnjačke jednonacionalne organizacije, eto, sebi uzimaju za pravo da se čak predstavljaju i dijasporom Bosne i Hercegovine, što je apsolutno najveća laž i pokušaj prevare! No, naš narod za takve inicijative kaže - "To ovde u BiH ne pije vode"! 

Ponukan najezdom takvih pamfleta, odlučim se na jedan normalan potez i napišem pismo da se autori antisrpstva okanu ćorava i uzaludnog posla...

Jedan prijatelj mi je prosledio prepisku koja je objavljena na sajtu ili blogu te bošnjačke organizacije. Zamislite, eto, oni su odlučili da me izbrišu iz sopstvenog adresara primaoca njihovog "Glasnika" od meni nepoznatog, ali prepoznatog vlasnika!? Medjutim, isti ti se uopšte nisu zapitali kako im je palo na um da me uopšte i uvrštavaju u svoj adresar, kad me prethodno nisu ni pitali. Ali cilj opravdava sredstvo! I evo tog sadržaja...

 Dakle, izvesni potpisnik, gospodin Borogovac u naslovu svog odgovora stavlja ono što je svakome jasno. Isti taj ne zna da ratni zločini nikada ne zastarevaju, pa tako i počinjeni zločini nad srpskim narodom od strane pojedinaca iz njegovog naroda! Nažalost, pojedinci iz mog naroda su počinili zločine nad pojedincima iz reda bošnjačkog naroda. No, gospodin Borogovac jasno cilja i njegova namera je da celi srpski narod optuži za zločine??? Prvo, nijedan narod nije kriv za ratne strahote. Nijedan narod nema pravni subjektivitet odgovornog lica!?  Odgovarati mogu samo pojedinci za ono što su učinili, i uopšte nije važno kojem pridaju narodu. Ti pojedinci imaju svoja imena i prezimena!

Medjutim, gospodin Borovac srebrenički zločin i presudu Medjunarodnog suda pravde tumači i razvlači onako kako to njemu odgovara i svojom odlukom, eto, on lično ukida Republiku Srpsku??? Kao da meni nije poznato da bi svaki Bošnjak to uradio - odmah i sad - samo da kojim slučajem oni o tome odlučuju. Na svu sreću - Srbi u BiH, odnosno u REPUBLICI SRPSKOJ odlučuju o svojoj sudbini i o sudbini Republike Srpske!

 *************************

Pise: Slavko Jovicic Slavuj, poslanik u Parlamentu BiH.

Poštovani,

zamoljavam vas da mi ne šaljete nikakve pamflete ovakvog i slicnog sadržaja. Ne znam zbog cega to radite i šta vam je cilj? Zapravo znam!

Što se tice Republike Srpske, ona je ustavno-politicka i teritorijalno definisana i verifikovana u Dejtonu. Kao pragmatican covek - ja potpuno razumem vaša nastojanja da ukinete Republiku Srpsku, ali to su samo vaše želje i ništa više. Moram i ovo da vam kažem da nije protivzakonito sanjati i mnogo šta želeti. No, to ipak ostaje u sferi želja. Realnost je mnogo drukcija i ona je stvarna.

Sve probleme za koje vi mislite da su prisutni - rešavajte sa svojim bošnjackim politicarima. Ne tražite Srbe za takve nebulozne ideje, jer nijedan Srbin nikada nece pristati na ukidanje REPUBLIKE SRPSKE i to ostaje tako!!! Naravno da se to vama ne dopada, ali ja vam tu ništa ne mogu pomoci! Zato i vi i svi drugi koji crtaju razne karte - to rade, sasvim je jasno, iz dodade i to je uzaludan posao.

Prvi put sam procitao tekst koji ste mi poslali, inace - cim vidim ko mi šalje ovakve pamflete - to odmah brišem. Zato se cudim što se mucite bez veze kad znate da ih necu ni pogledati, niti me interesuju.
Svaki naredni cu odmah izbrisati i nemam nameru da se dopisujem sa vama, jer imam pametnijeg posla. Kao poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH - imam zadatak da sacuvam Republiku Srpsku. A svoje pamflete šaljite bošnjackim politicarima, ponavljam vam - nas Srbe oni ne interesuju. Samo nas zasmejavaju i ništa drugo.

-----

 GOSP. JOVICIC, ZNAJTE DA ZLOCIN GENOCIDA NE ZASTARJEVA

Gospodine Jovicicu,

mozete se vi ponositi koliko god hocete sa Republikom Srpskom, ali to nece promjenti njen karakter, utvdjen na najvisem sudu na svijetu, Internacionalnom sudu pravde u Hagu, gdje je presudjeno da su institucije te vase "Republike" izvrsile genocid. Dakle, to je sada zvanicno ustanovljena istina - Republika Srpske je genocidna tvorevina.

Istina je da se vi mozete tako junaciti i prsiti kao podanik genocidne tvorevine samo zato sto na toboznjoj drugoj strani imate izdajnike bosnjackog naroda. Medjutim, znajte da je genocid zlocin koji ne zastarjeva i da vasa tvorevina nikada nece biti ostavljenana miru, da vama predstoji teska borba, a necete uvijek imati Tihica, Izetbegtovica, Silajdzica, Lagumdjiju da vas paze i maze.

                                           

P.s. Mi smo postovali zelju gosp. Jovicica i ispisali smo ga iz naseg adresara, pa on nece dobiti ovaj Glasnik, ali se nadamo da ce mu neko od skupstinskih kolega, koji svi primaju Glasnik, prenijeti nas odgovor.

Dr. Muhamed Borogovac

 

 ***********************************************

Стављам тачку на било какву расправу, јер једноставно није могуће водити било какав цивилизовани дијалог са људима који су потпуно искључиви и који имају само своју истину!

Славуј

Autor sjovicicslavuj | 6 Februar, 2009 | read_nums (380)

M. KREMENOVIĆ | 06.02.2009  

Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH, koji će po najavama iz OHR-a do izbora novog visokog predstavnika privremeno mijenjati Miroslava Lajčaka, nema na raspolaganju instrumente prvog čovjeka ove institucije, s obzirom na to da Dejtonski mirovni sporazum ne poznaje termin vršilac dužnosti, ocijenili su pravnici i politički predstavnici.

 Prema procjeni, ukoliko novog visokog predstavnika u BiH imenuje Havijer Solana, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost, to isključuje mogućnost raspolaganja Bonskim ovlašćenjima, pa će po kapacitetima biti bliži predstavniku Evropske unije

Nedavno se se pojavile informacije da bi novi visoki predstavnik verifikaciju mandata mogao dobiti u Briselu, što nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da bi njegov mandat u tom slučaju bio lišen Bonskih ovlašćenja, s obzirom na to da je takva mogućnost u isključivoj nadležnosti Savjeta bezbjednosti UN, odnosno Savjeta za implementaciju mira u BiH.

U petak je istekao rok za prijavu, a zemlje članice EU prethodno su pozvale zaintersovane da predlože kandidate za mjesto visokog predstavnika i specijalnog pedstavnika EU.

Bez Savjeta bezbjednosti UN nema imenovanja novog visokog predstavnika u BiH - složni su sagovornici "Fokusa".

Petar Kunić, profesor ustavnog prava, slaže se da bez Savjeta bezbjednosti UN nije moguće imenovati visokog predstavnika u BiH i da bi verifikacija u Briselu značila da se radi o specijalnom predstavniku EU.

- Dok ne bude imenovan novi visoki predstavnik mijenjaće ga sadašnji prvi zamjenik, Rafi Gregorijan. Sporazum nigdje ne predviđa izmišljenu funkciju vršioca dužnosti. To je protivpravno, pa samim tim znači da mu na raspolaganju nisu ovlašćenja koja ima visoki predstavnik, a naročito ne Bonska ovlašćenja - rekao je Kunić.

On kaže da, uprkos bespravnom imenovanju vršioca dužnosti, nije isključeno da će, kao i do sada, biti zaobiđeno pravo.

- Velike zemlje nebrojeno puta demonstrirale su svoju silu umjesto prava. Ne bi me začudilo da se slična praksa ponovi i prilikom prelaznog rukovođenja OHR-om, do 1. marta - rekao je Kunić.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekao je da se Savjet za implementaciju mira mora izjasniti o novom kanidatu za visokog predstavnika.

- Brisel bi mogao da pošalje partnera, što je BiH jedino potrebno. Tražimo gašenje OHR, jer je to institucija koja se nigdje ne pominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ukoliko se desi da Gregorijan preuzme tu dužnost i posegne za radikalnijim potezima, to bi dovelo do političkog haosa i dodatne polarizacije zemlje - rekao je Jovičić. 

Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, rekao je nedavno da novi visoki predstavnik u BiH ne može biti imenovan bez nove rezolucije Savjeta bezbjednosti UN.

- Bez rezolucije Savjeta bezbjednosti UN nema legitimiteta u imenovanju visokog predstavnika. Nemoguće je bilo koga imenovati kao vršioca dužnosti - rekao je Dodik.

Evropa za gašenje OHR

Jedan blok zemalja zagovara da se iskoristi prilika i imenuje specijalni prestavnik EU, što je sugerisao i sam Miroslav Lajčak, a drugi blok zemalja da ostane status kvo i da se imenuje visoki predstavnik, rekao je Zekerijah Smajić, specijalista za evropska pitanja i pojasnio da je Brisel spreman imenovati samo specijalnog predstavnika EU, ali da Vašington kvari račun.

- Sada je teško predvidjeti koji će blok prevladati - rekao je Smajić.

On je procijenio kako Francuska ima najveće šanse da njen kandidat bude izabran za nasljednika Lajčaka.

Autor sjovicicslavuj | 6 Februar, 2009 | read_nums (371)
                                          
 
Datum: 05.02.2009
Autor: Жељка Домазет

СAРAЈЕВО - Усвојеним Приједлогом закона о адвокатури у Парламенту БиХ крши се Устав БиХ и врши се пренос надлежности са институција Републике Српске на БиХ.

Ово је рекао замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламента БиХ Милорад Живковић и додао да то довољно говори о томе да нико из РС овом закону не даје подршку, јер је и усвојен прегласавањем.

- Осим тога овај закон је и на Савјету министара усвојен прегласавањем министара из Српске - рекао је Живковић.

Он је појаснио да нико од мериторних институција из Српске није консултован приликом доношења закона, а нису били укључени ни у његову израду.

- Уколико се саме адвокатске коморе опредијеле да се удружују у заједничке асоцијације, немамо ништа против, али да би се извршио пренос надлежности са РС на ниво БиХ никакве адвокатске коморе не могу бити партнери за такве преговоре. Закон је толико лош да јавна расправа која ће услиједити не може поправити овај закон - рекао је Живковић.

Посланик СНСД-а Славко Јовичић је поновио да постојећи Устав БиХ не омогућава преношење надлежности са Aдвокатске коморе РС на адвокатску комору БиХ, чије се оснивање предвиђа овим законом. Јовичић је истакао да су адвокати из Aдвокатске коморе РС упутили захтјев посланицима из РС да не подрже овај закон којим се предвиђа оснивање адвокатске коморе БиХ са сједиштем у Сарајеву као самосталне и независне организације адвоката.

Посланик СДС-а Мирко Околић каже да се законом врши пренос надлежности и да је то поред осталих слабости закона најважнији разлог због којег ова странка није подржала закон.

- Закон није усаглашен у Савјету министара и то треба бити јасан сигнал да неће добити подршку српских посланика. Не знам коме требају такви негативни поени и закони који се доносе на бази кршења Устава БиХ. Aко желимо у ЕУ, онда то не можемо чинити тако што ћемо кршити властити Устав - рекао је Околић.

Посланици из Федерације БиХ су истицали да овај закон представља корак ка испуњавању услова и обавеза за европске интеграције.

Уколико закон добије подршку у оба дома Парламента БиХ и у амандманској фази, ентитети су дужни да своје законе и прописе из адвокатуре усагласе са њим.

Срђан Aрнаут

Замјеник министра правде БиХ Срђан Aрнаут је рекао да то што законски приједлог нема подршку Савјета министара не значи да он није легалан.

- Законом би се требала основати адвокатска комора БиХ која би могла да приступи Европској асоцијацији адвокатских комора - рекао је Aрнаут и додао да се кроз јавну расправу која ће услиједити "могу поправити" неке одредбе закона.

 LINK - http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/17451/cir/Usvajanjem-Prijedloga-prekrsen-Ustav-BiH.html

Autor sjovicicslavuj | 6 Februar, 2009 | read_nums (334)

САРАЈЕВО, 4. ФЕБРУАРА 2009. (СРНА) - Представнички дом усвојио је вечерас у Сарајеву Приједлог закона о допуни Закона о Јавном РТВ систему БиХ, којим се плаћања РТВ таксе ослобађају слијепа и глува лица.

Савјет министара БиХ задужен је да у буџету обезбиједи средства у висини износа умањених прихода Јавног РТВ система насталих ослобађањем таксе ових категорија становништва.

Послије вишемјесечне парламентарне процедуре у првом читању усвојен је Приједлог закона о контроли кретања оружја и војне опреме, којим се са ЕУФОР-а на домаће власти преносе надлежности у вези са кретањем оружја и војне опреме.

Посланици су подржали и принципе Приједлога закона о адвокатури БиХ, уз закључак да се одржи јавна расправа о овом закону.

Приједлогом закона о адвокатури БиХ предвиђа се оснивање адвокатске коморе БиХ са сједиштем у Сарајеву, као самосталне и независне организације адвоката.

Више приједлога закона усвојено је у првом читању, док су приједлози закона о спречавању нереда на спортским такмичењима, закона о Гаранцијском фонду и закона о унутрашњој и поморској пловидби, који су такође разматрани у првом читању, враћени Колегијуму Представничког дома на усаглашавање.

Представнички дом усвојио је закључак да се Савјет министара БиХ задужи за изналажење повољног кредита у износу 400 милиона КМ за повратак, који је Клуб посланика СДА предложио приликом разматрања овогодишњег буџета.

Посланици су потврдили Одлуку Предсједништва о одобравању учешћа 10 официра Оружаних снага БиХ у међународној војној мисији у Авганистану, те Одлуку Предсједништва о постављењу професионалних војних лица на формацијска мјеста у Оружаним снагама БиХ.

Представнички дом примио је к знању информацију предсједавајућег Савјета министара Николе Шпирића о именовању директора Дирекције за европске интеграције.

Извјештај о активностима на пројекту Аутопут на Коридору пет це добио је подршку посланика, као и закључци које је у вези са тим предложила Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома.

Овим закључцима од Савјета министара БиХ тражи се да Представничком дому достави мапу трасе аутопута Коридор пет це и да информише Представнички дом какве реперкусије на трасу аутопута има приједлог Хрватске да се делта Неретве прогласи заштићеним подручјем.

Од Савјета министара биће затражено да Представничком дому достави и информацију о реализацији документа о усклађивању издвајања средстава за аутопутеве и брзе путеве из цијене течних горива.

Посланици су подржали иницијативу посланика Славка Јовичића из СНСД-а за одржавање посебне сједнице оба дома Парламентарне скупштине на којој би била разматрана привредна и економска ситуација у БиХ у свјетлу гобалне економске кризе.
 

Autor sjovicicslavuj | 5 Februar, 2009 | read_nums (444)
 
                             M. KREMENOVIĆ | 05.02.2009               

Na slici /prvi red/ - poslanici Slavko Jovičić Slavuj i Drago Kalabić - jedinstveno i odlučno u zaštiti i odbrani institucija Republike Srpske i njene ustavne pozicije...

Zakon o advokaturi koji je u prvom čitanju usvojen u Predstavničkom domu parlamenta BiH biće oboren prilikom sljedećeg glasanja s obzirom na to da je neustavan i predviđa prenos nadležnosti, rekao je Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Parlamentu BiH

 - Oblast advokature nije predviđena na nivou BiH. Advokatska komora FBiH i političari iz Sarajeva žele napraviti jedinstvenu asocijaciju. Kada god guraju takve inicijative, kao opravdanje u prvi plan stavljaju kako je to uslov za pristupanje EU. To nije tačno - rekao je Jovičić.

On kaže da evropska praksa poznaje postojanje nekoliko advokatskih komora rekavši da u minimlano desetak zemalja EU egzistira i po pet takvih asocijacija.

- Imamo loše iskustvo s nametanjem sličnih zakona i institucija od strane visokog predstavnika u BiH, koje su pokazale potpunu neefikasnost. Prije svega kada su u pitanju Sud BiH i Tužilaštvo BiH. Od Advokatske komore RS dobio sam elaborat u kojem odbacuju takve mogućnosti, strahujući da će advokati iz RS biti onemogućeni da zastupaju predmete na nivou BiH - rekao je Jovičić.

On ističe da prije inicijative za usvajanje nekog zakona treba postaviti pitanje potrebe formiranja i gomilanja agencija na državnom nivou kao i njihove efikasnosti.

- Gotovo da zahtjevi idu do te mjere u besmisao pa se traži formiranje jedinstvenih udruženja poslastičara, frizera. Ovakav zakon o advoakturi ne može dobiti podršku, jer se radi o prenosu nadležnosti na BiH. Na posljednjoj sjednici nije bio prisutan neophodan broj poslanika iz RS kako bi zakon bio oboren mehanizmom entitetskog glasanja. U drugom čitanju, to će biti urađeno. To je protivustavan pokušaj. Ustav BiH je na snazi i mora da se poštuje - rekao je Jovičić.

Jovan Čizmović, predsjednik Advokatske komore RS, rekao je da očekuje da ovaj zakon i prije drugog čitanja u Predstavničkom domu bude oboren na Domu naroda parlamenta BiH.

- Imamo razumijevanje za to što se dogodilo s obzirom da je većina poslanika bila opravdano odsutna. S druge strane, to mora biti oboreno već na narednoj stepenici i siguran sam da će se to dogoditi - rekao je Čizmović.

On se ranije žestoko usprotivio inicijativi za formiranje jedinstvene advokatske komore rekavši kako nastojanje da se preko Zakona o advokaturi BiH uspostavi advokatska komora BiH jeste pokušaj da se sve što nije u Sarajevu stavi na nivo lokalnog karaktera, a najvažniji advokatski poslovi budu mogući samo kroz članstvo u centralizovanoj komori.

Autor sjovicicslavuj | 5 Februar, 2009 | read_nums (356)

                                        

Četvrtak, 05 Veljača 2009 

SARAJEVO - Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavio je raspravu o principima Prijedloga zakona o advokaturi BiH. Međutim, ovaj zakon sigurno neće biti usvojen, jer zastupnici iz Republike Srpske to ne žele pod objašnjenjem da je to prijenos nadležnosti s entiteta na državu, pa su zatražili da se zakon povuče iz parlamentarne procedure.

 Jovičić: Krši se Ustav BiH

Zastupnik SNSD-a Slavko Jovičić kazao je u raspravi da važeći Ustav BiH ne omogućava prijenos nadležnosti s Advokatske komore RS-a, na Advokatsku komoru BiH. Jovičić je dodao da  Advokatska komora RS-a ne podržava prijedlog ovog zakona i da glasuju protiv.

Predloženim zakonom se osniva Advokatska komora BiH i uspostavljaju njezina tijela.   
Definirano je da se pravnici čiji se uredi, odnosno pravnička društva nalaze na teritoriju BiH slobodno udružuju u Advokatsku komoru BiH, kao samostalnu i nezavisnu organizaciju pravnika osnovanu ovim zakonom. Predviđeno je da Advokatsku komoru čine pravnici učlanjeni u Advokatsku komoru FBiH i Advokatsku komoru RS-a. Donošenje ovog zakona predstavlja blagovremenu pripremu za ispunjavanje obveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH Europskoj uniji.

Slijepi neće plaćati RTV taksu

Zastupnički dom obavio je raspravu o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH. Komisija za promet i komunikacije Zastupničkog doma usvojila je amandman na predloženi zakon kojim je definirano da se od obveze plaćanja RTV takse oslobađaju vlasnici prijemnika koji su trajno izgubili vid i žive sami u domaćinstvu ili sa starateljem. U amandmanu se navodi da je Vijeće ministara BiH dužno u državnom proračunu osigurati sredstva u visini iznosa umanjenih prihoda Javnog RTV sustava BiH nastalih zbog oslobađanja plaćanja RTV takse navedenih osoba. Zastupnik Sefer Halilović uložio je amandman da se od plaćanja RTV takse oslobode i osobe koje su trajno izgubile sluh.  

Piše: R. Dautefendić

Autor sjovicicslavuj | 5 Februar, 2009 | read_nums (365)

                     

Datum: 04.02.2009 
Autor: M. Čubro

SARAJEVO - Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić duže od pola godine opstruirao je raspisivanje konkursa za izbor direktora Direkcije za evropske integracije BiH (DEI).

Ustvrdio je to jučer Halid Genjac, predsjedavajući parlamentarne Komisije za evropske integracije BiH, tokom sjednice Predstavničkog doma bh. parlamenta.

"Predsjedavajući je prekršio zakon i zato što je svog šefa Kabineta ovlastio da potpisuje akte Direkcije", kazao je Genjac.

Špirić je odgovorio da nije prekršio zakon, te je optužio bivšeg direktora DEI Osmana Topčagića da je prekšio zakon ovlašćujući svog pomoćnika da ga mijenja.

"Zakon mi daje ovlaštenja da upravljam Direkcijom, razrješavam direktora i predlažem imenovanje novog. Ako je ovo način za napad na mene, onda se to može uraditi odlukom o mom razrješenju", rekao je Špirić.

Špirić i njegov zamjenik Tarik Sadović nastavili su na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma ranije započetu svađu o upravljanju DEI. Sadović tvrdi da nije problem imenovanje direktora, nego osobe koja neposredno rukovodi Direkcijom do izbora novog direktora.

Poslanici su se žestoko posvađali i prilikom rasprave o zakonu o advokaturi u BiH. Poslanici iz RS protivili su se usvajanju zakona kojim se osniva državna advokatska komora.

"Ustav BiH ne omogućava formiranje advokatske komore na državnom nivou. Ako bismo usvojili predloženi zakon, onda bismo prihvatili protivustavan prenos nadležnosti", rekao je Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a.

Poslanik SDA Šefik Džaferović istakao je da se zakonom omogućava advokatima iz BiH članstvo u Evropskoj advokatskoj uniji.

Oslobađanje od RTV pretplate

Poslanici Predstavničkog doma parlamenta BiH jučer su raspravljali i o prijedlozima zakona o Javnom RTV sistemu kojim se porodice čiji je jedan član slijepa osoba oslobađaju obaveze plaćanja pretplate.

Na dnevnom redu su bili i zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći, garancijom fondu, unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi te dopune Zakona o državnoj službi, o policijskim službenicima... Glasanje o ovim zakonima nije bilo obavljeno do zaključenja ovog broja "Nezavisnih".

LINK - http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/36491/Medjusobne-optuzbe-za-krsenje-zakona.html

Autor sjovicicslavuj | 5 Februar, 2009 | read_nums (367)

                          

Datum: 04.02.2009 
Autor: Ж. Д.

СAРAЈЕВО - Посланици из РС у Представничком дому Парламента БиХ успротивили су се јуче усвајању Приједлога закона о адвокатури БиХ, истичући да се њиме обавља пренос надлежности са институција РС на БиХ и затражили да се овај законски приједлог повуче из процедуре.

Закон о адвокатури повући из процедуре

Посланик СНСД-а Славко Јовичић рекао је да постојећи Устав БиХ не омогућава преношење надлежности са Aдвокатске коморе РС на адвокатску комору БиХ, чије се оснивање превиђа овим законом.

Приједлогом закона о адвокатури БиХ предвиђа се оснивање адвокатске коморе БиХ са сједиштем у Сарајеву, као самосталне и независне организације адвоката. Комору би чинили адвокати учлањени у адвокатске коморе РС и Федерације БиХ.

Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома усвојила је амандман на предложени Закон о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, којим је дефинисано да се од обавезе плаћања РТВ таксе ослобађају власници пријемника који су трајно изгубили вид и живе сами у домаћинству или са старатељем.

 
Autor sjovicicslavuj | 5 Februar, 2009 | read_nums (362)

                                            

 САРАЈЕВО, 4. ФЕБРУАРА (СРНА) - Посланици из Републике Српске (РС) у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ успротивили су се данас усвајању Приједлога закона о адвокатури БиХ, истичући да се њиме врши пренос надлежности са институција РС на БиХ и затражили да се овај законски приједлог повуче из процедуре.

У расправи о принципима Приједлога закона о адвокатури БиХ, посланик СНСД-а Славко Јовичић рекао је да постојећи Устав БиХ не омогућава преношење надлежности са Адвокатске коморе РС на адвокатску комору БиХ чије се оснивање превиђа овим законом.

Јовичић је остале посланике упознао о захтјеву Адвокатске коморе РС упућеном посланицима из РС да не подрже Приједлог закона о адвокатури БиХ.

Приједлогом закона о адвокатури БиХ предвиђа се оснивање адвокатске коморе БиХ са сједиштем у Сарајеву као самосталне и независне организације адвоката.

Комору би, према овом законском приједлогу, чинили адвокати учлањени у адвокатске коморе РС и Федерације БиХ.

У случају да закон буде усвојен, ентитети су дужни да своје законе и прописе из области адвокатуре ускладе с њим.

У образложењу разлога за доношење овог закона наводи се да је ријеч о кораку ка испуњавању обавеза за европске интеграције.

Autor sjovicicslavuj | 3 Februar, 2009 | read_nums (402)
 

                                            PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

                                                    

Nema tog printanog medija na prostoru BiH, niti ima novinara, a da se,  pišući svoje tekstove -  ne poziva na „neimenovane izvore", koji su mu navodno ustupili ekskluzivnu informaciju“!?  Ima i drugih formulacija, medjutim, u suštini, radi se o istoj stvari. Tako se dolazi do informacija i putem „dobro obaveštenog izvora“, bliskog ovoj ili onoj zvaničnoj domaćoj ili stranoj službi, instituciji, diplomatiji, kriminalnom miljeu...itd., itd.“, odnosno putem „izvora" koji je želeo da ostane "anoniman“?

Neću da spekulišem, ali u nekim od tih "izvora",  odmah sam mogao prepoznati da se radi o upetljanim prstima raznih obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, kojih, za divno čudo nikad nije manjkalo u  BiH, pa bile one domaće ili strane, ma sasvim je irelevantno!? Uostalom, to i jeste jedan od zadataka tih agencija.

 Dakle, svakodnevno se u novinama mogu naći takvi tekstovi. No, niko se i ne pita - radi li se tu o istinitosti informacij(a)e, ili se samo možda radi o ličnoj novinarskoj konstrukciji teksta i o stvaranju sopstvenog imidža, kao novinara, koji, eto, ima dobre navodne svoje izvore informacija??? Sasvim je lako uočiti da se radi se o izmišljenim "izvorima". Naravno da može biti i jedno i drugo, ali i treće...! Znam jednog takvog "federalnog" novinara koji još nijedan tekat nije napisao, a da se pri tom nije koristio poštapalicom dobro obaveštenog i anonimnog "izvora" informacij(e)a!?

 Nesporno je da je BiH  zemlja mnogih senzacionalnih dogadjanja, iz kojih onda proističu i takve vesti, informacije, političke, ekonomske, kulturološke, pa čak isportske...iz kojih, razumljivo, nastaju i takvi novinarski  tekstovi. Sve se to, dakle, odvija po uobičajenom klišeu.

 Danas, recimo, neke dnevne novine, objave„ekskluzivnu informaciju“ (???), ili odnekud „iskopaju ekskluzivnu temu“ i za očekivati je da će to, naravno, zaintrigirati javnost. Još kad se tome pridoda urednička kreativnost, jer  urednici odredjuju i diktiraju naslove tekstova, eto onada prave senzacije koja će privući svakog čitaoca da se "lati" novina.  No, kako naš narod kaže – „svakog čuda tri dana dosta“, tako i ta nazovi ekskluziva iz dobro obaveštenih izvora i pristigla od dokonih informatora – pada u vodu i po automatizmu je prekriva veo zaborava.

 Jer zaboga, već u sutrašnjem izdanju  opet će se pojaviti mnoštvo novih, odnosno najnovijih „senzacija i ekskluziviteta“ koji su opet skuvani negde u kuhinjama „anonimnih i dobroobaveštenih izvora“!?  Zapravo, ko bi se nakon  desetak dana, ili pogotovo za mesec, ili za godinu unazad i prisetio tih tekstova i ko bi uvideo da su upravo takvi tekstovi, u najvećem broju slučajeva, bili lažni. Svrha je bila drukčija, jer su takve informacije imale smisla u datom trenutku, pogotovo što su bile  dobro naslovno-ambalažirane i namenski servirane konzumentima.

 Kao prateća manifestacija takvih "ekskluziviteta“ je i očekivana i neizostavna reakcija javnog mnenja, koje se po inerciji odmah ustalasa, i eto super podloge za bespotrebno podizanje tenzija u narodu. Posebno medju čitaocima. Taj se onda lanac dezinformacija, po sistemu „Radio- Mileve“, munjevito širi putem mnogobrojnih internet foruma. E, tek tada se započinje strahoviti „forumsko-net-medijski rat“!

 Nijedna takva senzacija se ne može posmatrati izvan nacionalnog konteksta tri konstitutivna naroda i naravno i ostalih. Tako započinje žestoka rasprava sa mnogo vrijedjanja, pljuvanja, degradiranja i raznih drugih poniženja usmerenih prema pripadnicima drugih naroda. Tu se naravno forumaški „rat“ tek rasplamsava. U prvi plan izlaze politički lideri iz najjačih nacionalnih stranaka. Da se razjasnimo! Koja to politička stranka u BiH, bez obzira kakav u svom nazivu ima prefiks ili atribut – nije nacionalna!? Ima i multietničkih stranaka, ali budimo pošteni i priznajmo da te multietničke stranke čini  ogromna večina članova koji pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Naravno da u članstvu tih stranaka ima i pripadnika i drugih naroda i nacionalnih manjina, ali  hajde pogledajmo istini u oči i prihvatimo činjenice kakve jesu, a one su -  da je njihov broj skoro, pa zanemarljiv, u odnosu na pripadnike „osnovnog-vodećeg“ naroda!

 Ako je sve to tako, a jeste, onda iz ličnog ugla i sopstvene percepcije hoću, a i  želim, jasno da kažem i sljedeće. Za mnoge printane medije do sada sam dao bezbroj raznih izjava i intervjua i uvek sam se potpuno identifikovao. Moram se prisetiti da je u tim izjavama dosta bilo i „ekskluzivnih“ informacija do kojih drugi mediji i novinari nisu mogli da dodju. U takvim situacijama uvek sam nastojao, i po meni, čini mi se i uspevao, da u javnost ne iznosim neproverene ihformacije, niti one stvari koje su karaktera poverljivosti i koje imaju karakter državne, po nekad i političke tajne!? Imao sam naravno, i od mojih prijatelja novinara, ponude da im „odam neku tajnu“, odnosno tražili su od mene da nešto više saznaju  i da to objave pod šifrom – „neimenovanog izvora“?! Nikada na takve ponude nisam pristajao, niti ću!

 Ako imam šta da kažem i ako me neko iz medija poziva, uvek ću se rado odazvati i reči ću ono što trebam i što neće izazvati nikakavu turbolenciju, niti senzaciju u širokim čitalačkim masama. Reči ću istinu, ma kakva daje!

Nikada nijednog novinara nisam vukao za rukav, niti sam dobrovoljno nudio bilo kakvu informaciju, mada drugi kažu da slovim kao dobro informisan političar...

 Jedan sam od malog broja političara koji razumeju težak novinarski posao i novinarske znatiželje da dodju do što ekskluzivnijih informacija i to je tako svugde u svetu...

 I na kraju, novine su već ujutro na kioscima sa razno raznim naslovnim stranama i eksklutivnim tekstovima. Uostalom, novina i štampe se nikada ne bih mogao odreći. U toku dana mnogo različitih novina se nadje u mojim rukama...Kupujem mnogo štampe, a bogami i čitam, bez obzira na internet, radio ili televiziju, kao posebe medije... Jer, novine su novine!

Autor sjovicicslavuj | 29 Januar, 2009 | read_nums (501)
 

                                    PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

                                       

Стварно више не знам који је то медиј у питању и који је објавио неку, од бројних мојих изјава, али добијем повратно обавештење да је то објављено на неким тзв. е-Новинама??? Признајем, никада до тад нисам ни чуо да такав електронски медиј постоји. И као свако радознало дете, онако из чиста мира, скокнем на тај линк. Наравно да у том тренутку ништа још не знам о каквим се наводно новинама ради, нити ко се све налази у импресуму, односно у тзв.  уређивачкој гарнитури.

 На блиц, опет наравно из радозналости, погледам неколико текстова и није ми требало пуно времена да схватим - да сам се заглибио у невиђено блато. Али, ништа страшно, нити кобно, јер ме само један клик спашава ужасавајуће антисрпске пропаганде...Ипак сам хтео да проверим „демократичност“ тог портала и тих тзв. новина, и онако поставим један блиц коментар на многобројне лажи које се фактуришу на адресу српског народа. И дан данас не могу да верујем у савремено диостигнуће технике и технологије, али могу у невероватну реакцију администратора. Заправо, само што сам видео постирани пост, као муња је експресно скинут и обрисан. На тренутак ми би жао, јер моји сви текстови, изјаве, постови и, иначе, медијско појављивање – никога не вређа, јер то и не би доликовало једном политичару, који је уз то и посланик у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине...Заправо, ради се о мојој маленкости, која се као јавна личност свугде појављује са потпуном идентификацијом...Но добро...

 Скупим мало више „храбрости“ и отворим импресум и схватим ко то уређује ове тзв. електронске новине. Наравно, да ми, поред тренутног разочарења, мало лакну кад се уверих да те новине скоро нико и не чита, осим оних професионалних антисрпских лобиста. Народ би рекао – у „божијој башти има свега и свачега“!

 Кад сам све сабрао и одузео би ми драго што сам ето и то искусио, али и што сам за сва времена закључио своју посету тим назови новинама....Било, не поновило се!

    My picture!

Kategorije

Arhiva