Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 18 Novembar, 2008 | read_nums (513)

ПИШЕ: Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ              

            Они...?!

            Да. Они...Претходно су фалсификовали историју и на тај монструозни идеолошки начин - избрисали су из наших сећања, кроз векове, огромно српско страдање, а посебно у Другом светском рату. Јаме напуњене српским костима су забетонирали и истину су дубоко у њима сахранили. Никада нису ни помислили да на достојанствен начин сахране српску децу, српску младост и старост, коју су, по највише, они жртвовали и убијали...Били су им важни само идеали. Једино Срби нису знали да за идеале гину будале! Сви други народи су то пре нас схватили.

 И у том времену и већ тада, пре мање од пола века, паметни народи су почели са припремама за стварање сопствених националних држава, дакако за своје потомке, а нас су уљуљкивали и слуђивали "братством и јединством"!? И на крају, само су Срби остали без праве и јединствене српске државе. О боже, каква наивност и каква заблуда наших недавних предака и сународника.

У нама су, наметнутом и препарираном историјом, убијали сваку и помисао да кажемо - ко смо, да кажемо шта смо...Нестајали смо у срамним беспућима лажи. Падали смо врло лако, али смо тешко устајали. Но, ипак смо се подизали гордо и достојанствено. Никада нам у историји није било лако, али смо из огромних потешкоћа, скоро увек, на волшебан начин, успевали да прво - сами себе победимо, па онда и оне друге, многе. А, никада их није било мало...

У последњем рату су нас убијали, рањавали, затварали, силовали су нам мајке, сестре и децу и ни то им није било доста. Користили су све методе и средства да нас униште. Медијски и лобирањем покушали су нас употпуности сатанизовати. Многе светске але и лопуже су се биле уротиле против нас. Сметали смо им само зато што никада нисмо били понизни и што нисмо дозволили да у нама убију дух честитог и поносног народа.

Кроз цело наше постојање, увек смо се бранили, а они су након тога још жешће кидисали на нас. Убијали су нас, кидали су нам делове тела, развлачили су нам памет,  па  им је чак и то било мало.  Све нас је то страшно болело, али бол пред њима нисмо показивали. Трпели смо и истрпели.  Нису нас никада понизили, нити докрајчили! А, то су, у ствари, само желели.

Ето, ваљда због тога, или  пак из нужде, и ја сам постао писац.

                                   

 Научио сам да налазим речи. Раније, док сам био тинејџер, уххх... давно је то било, речи су налазиле мене. Речи свакакве: губаве, туђе, квргаве, убуђане . Бивало је ту и тамо и нежних речи, али су их, мени много важни људи, нестрпљиво "утрљавали" у мене. А касније, доста касније, препарирали су ми мозак и цели ментални склоп ужеглим плусквамперфектима и јаловим футурима. Речима које су ударале, заударале, које су обећавале, лагале, које би ме вређале, у типичан низ ређеле, шапатима који би шаптаче напаљивали, а мене недовољно расањивали.

Данас су много "модерне" речи: имплементација, прагматизам, реформа, комформизам, лустрација, експерти...

Кад чујем реч ЕКСПЕРТ, баш ми онако, из чиста мира, буде лоше (!?). Данас у БиХ има више тзв. експерата за све и свашта, него у целом свету заједно! Чуј експерт??? За шта? Знам само да су резултати свих тих тзв. експерата равни нули. Јер, шта су то они, сви заједно, доброг учинили да народу или народима буде боље!? Ма ништа!? Заправо, тзв. експерте су измислили само медији и те им етикете лепе као етикете на флаше "Јелен пива". А, углавном сви ти тзв. експерти, као уосталом, и булумента разних врста и фела тзв. аналитичара, скоро увек служе се само накнадном памећу и додатно сами себе промовишу у месије и спаситеље свега и свачега, уместо да спашавају јадни народ од својих небулозних изјава, коментара, потеза, идеја, идеологија и разних фразеологија...

         Опомињујући пано крај пута: Власеница - Зворник                                                                                                                                                                          

Срећан сам што постадох писац. Што умем сам да налазим речи. Јер раније... док сам био ово што сад нисам, речи су налазиле мене... Написах, ето, књигу - најзлогласнији муслимански концентрациони логор смрти у претходном грађанском рату у БиХ од 1992 - 1996. године - "СИЛОС"...Написах је 1997. године и то на властитом и стравичном искуству сопствене патње кроз коју сам пролазио 44 месеца. Наиме, био сам у пет муслиманских логора смрти од 26. маја 1992. - до 19. јануара 1996. године... Иако сам у уводу рекао да сам постао писац, сад заиста знам да нема тих речи којима бих могао описати све патње, нити начине на које су ме мучили муслимански злочинци.

Једноставно, и да знам све то описати, сигуран сам да ме ниједан читалац не би разумео!? Тачније, нико ме не би схватио, јер људски ум још није на том степену "схватљивости", односно прихватљивости доживљеног и преживљеног страдања.... Иако имам меморисане грађе за барем још пет књига, нажалост, мало сам и превише лењ??? Али, пишем много текстова за разне новине. Објављујем ауторске текстове на многим порталима...и што би се ракло: има ме стално у новинама, у медијима.... И да закључим. Нису нас уништили иако им је то био једини циљ. А, никада и неће!!! Идемо даље...Усправно и достојанствено!!!

Autor sjovicicslavuj | 17 Novembar, 2008 | read_nums (541)
     Puls kolumna
   
  17.11.2008  

Prije nekoliko dana, povodom obilježavanja 400. godišnjice Mostarskog muftijstva u Mostaru, reis Mustafa Cerić ponovo je zagazio u opasne vode islamizacije ili bosanizacije BiH.

 Naime, u svom govoru, reis Cerić ponovio je mantru na već poznatoj matrici da su svi u BiH Bosanci (!?). Ništa novo i ništa neočekivano nije rekao poglavar Islamske zajednice što već ne ponavlja godinama. Ta reisova priča traje predugo i, nažalost, ne nazire se njen normalan završetak!

- U našoj BiH, mi, Bošnjaci, moramo biti avangarda u artikulisanju i propagiranju ideje bosanskog određenja - kazuje umni i inspirisani reis Cerić.

Šta ovom rečenicom poručuje reis Cerić i šta želi da kaže? Valjda je to jasno svakom nebošnjaku u BiH i to nedvosmisleno može da se zaključi iz prve citirane rečenice u njegovom govoru!

Zato postavljam reisu pitanje - šta misli pod ovim "našoj BiH"? Odakle pravo reisu da Bošnjacima pripisuje bilo kakvo avangardno pravo u ovoj zemlji? Otkud, takođe, pravo reisu, u zemlji u kojoj su tri ravnopravna konstitutivna naroda - Srbi, Bošnjaci i Hrvati - da propagira "bosansko određenje"? Jasno je da reis Cerić pokušava da svoje ideje nametne Srbima i Hrvatima, sa izrazitom bošnjačkom dominacijom. Tu se reis Cerić ne zaustavlja, već onako, u svom prepoznatljivom maniru, "sasvim nadahnuto", nastavlja:

- Nisu svi Bosanci Bošnjaci, ali su svi Bošnjaci Bosanci i zato što su svi Srbi i Hrvati Bosanci, a ne obrnuto. To ne znači da se Srbima i Hrvatima negira njihova etnička, kulturna i svaka druga pripadnost. Ali, zajednička nam je državna, bosanska nacionalnost, odnosno državni bosanski identitet.

Deklamuje tako reis Cerić, kao da se rodio u islamskoj državi i kao da u njoj živi! Da ovaj govor nije vrlo opasan i krajnje netolerantan, pomislio bih da se radi o nekoj tragikomediji ili predstavi s odabranim glumcima i pred već selektovanom publikom, s obzirom na to da ga je reis Cerić izrekao u Narodnom pozorištu u Mostaru. Nastavlja tako dalje reis Cerić i pojašnjava:

- Bosna ima šansu da s jednim imenom ide u Evropu. Tamo možemo imati samo jedno ime i prezime, a to je BiH.

Iako su javnosti poznati samo dijelovi iz "nadahnutog govora" reisa Cerića, ipak, i na osnovu samo nekoliko sekvenci iz njegovog izlaganja može da se zaključi šta su namjere efendije Cerića!

Zalaže se Cerić za sekularnu državu, a najžešće, čak i prijetnjama, obraća se poslanicima Parlamenta Federacije BiH i od njih traži da ni u kojem slučaju ne izglasaju zakon da vakufski stanovi mogu da se prodaju promjenom titulara. Tako reis nastavlja, kao da se obraća muslimanskim vjernicima u džamiji, a ne poslanicima, i kaže:

- Ne bih bio u koži tih koji će glasati za taj zakon. Neka čuju da u svakoj vakufnami piše da će biti proklet onaj koji promijeni ijedno slovo iz vakufname.

Zaista mi nije jasno kako reisu Ceriću nije jasno da nikada neće uspjeti da srpskom narodu nametne bilo kakav drugi identitet, osim našeg nacionalnog srpskog određenja!

Iz svake izgovorene riječi reisa Cerića može da se zaključi da je on, i pored toga što je vrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH, ipak i najveći autoritet i vrhovni politički bošnjački lider, ali, da naglasim, samo u FBiH, čime se reis Mustafa Cerić, očigledno je, nikada neće zadovoljiti. Njegovi apetiti mnogo su veći i oni su svima nama poznati!

Autor sjovicicslavuj | 15 Novembar, 2008 | read_nums (444)
 
M. KRE­ME­NO­VIĆ | 14.11.2008  

Re­du­ko­va­njem voj­nog kon­tin­gen­ta za oko dvi­je hi­lja­de voj­ni­ka država bi ušte­dje­la oko 80 mi­li­ona KM, što bi bi­la ve­li­ka po­moć in­sti­tu­ci­ja­ma, u svje­tlu ve­li­ke svjet­ske re­ce­si­je, re­kao je Slav­ko Jo­vičić, po­sla­nik SNSD-a u Pred­sta­vničkom do­mu par­la­men­ta BiH, re­agu­jući na na­ja­vu iz Mi­nis­tar­stva od­bra­ne BiH, da bi se mo­gla prei­spi­ta­ti mo­gućnost sma­nje­nja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH.

                                          

Tim pu­tem prvi u BiH kre­nu­li su u Vla­di RS gdje su na­ja­vi­li sma­nje­nje pla­ta za ra­dni­ke drža­vne upra­ve u izno­su od de­set od­sto, očeku­jući na taj način ušte­du od oko tri mi­li­ona KM na go­diš­njem ni­vou.

- Te­ško da će ide­ja o re­du­kci­ji voj­ske proći zbog pri­lično tvrdih sta­vo­va po­je­di­nih po­li­tičara, ali do­bro je ra­zmiš­lja­ti u tom smje­ru. Sve što bi do­ni­je­lo ko­rist na­ro­du jes­te do­bra ide­ja, a ovo je si­gur­no ve­oma kon­kre­tna ušte­da. Tre­ba se za­pi­ta­ti od ko­ga nas čuva pos­to­jeći broj voj­ni­ka. Si­gur­no je da ra­ta vi­še neće bi­ti, a bez­bje­dnost ga­ran­tu­je NA­TO. Sma­nje­njem bro­ja voj­ni­ka bi­li bi u si­tu­aci­ji da po­pra­vi­mo ma­te­ri­jal­no sta­nje os­ta­lih pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, što je sa­da ne­mo­guće - re­kao je Jo­vičić.

Gos­ti­mir Po­po­vić, voj­no-po­li­tički ana­li­tičar, re­kao je da traj­nu sta­bil­nost ovom po­dručju može do­ni­je­ti je­di­no po­tpu­na de­mi­li­ta­ri­za­ci­ja voj­ske, a na­kon uki­da­nja bri­gu za bez­bje­dnost tre­ba­lo bi pre­pus­ti­ti EU.

                                               

- Po­ka­za­lo se da spe­ku­la­ci­je o jef­ti­ni­joj voj­sci ko­je su is­pli­va­le ne­po­sre­dno pred re­for­mu od­bra­ne ni­su tačne - na­veo je Po­po­vić.

Igor Crna­dak, za­mje­nik mi­nis­tra od­bra­ne BiH, re­kao je da bi drža­vni budžet, op­te­rećen zah­tje­vi­ma za po­većanje voj­nih iz­da­ta­ka, mno­go la­kše di­sao ako bi bio sma­njen broj voj­ni­ka.

                                         

- Mi­slim da će stra­te­ški pre­gled od­bra­ne, ko­ji se ra­di u sa­ra­dnji s ek­sper­ti­ma NA­TO-a, po­ka­za­ti da BiH ima pre­vi­še voj­ni­ka i da u do­gle­dno vri­je­me tre­ba ra­di­ti na sma­nje­nju tog bro­ja. To bi nam omo­gućilo da u krat­kom ro­ku iz­vrši­mo kva­li­te­tnu mo­der­ni­za­ci­ju i do­bi­je­mo ma­lu, pri­la­go­dlji­vu i do­bro opre­mlje­nu voj­sku - is­ta­kao je Crna­dak.

On je re­kao da bi ko­rist bi­la vi­šes­tru­ka, jer bi, osim ušte­de ve­li­ke su­me nov­ca, bi­la otvo­re­na i mo­gućnost za mo­der­ni­za­ci­ju, za ko­ju sa­da ne­ma pa­ra.
- Ako se zna da će i u budžetu za na­re­dnu go­di­nu oko 80 od­sto nov­ca bi­ti utro­še­no za pla­te i na­kna­de, odno­sno oko 320 mi­li­ona KM, ja­sno je da bi sa­mo sma­nje­nje bro­ja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, sa sa­daš­njih 10.000 na, na pri­mjer, osam hi­lja­da, oslo­bo­di­lo do­da­tnih 350 mi­li­ona KM u prvih pet go­di­na. Uz po­li­tičku vo­lju, to bi se mo­glo ura­di­ti bez so­ci­jal­nih uda­ra i do­ve­lo bi do da­ljeg sma­nje­nja bro­ja voj­nih lo­ka­ci­ja, ta­ko da bi ušte­da bi­la vi­šes­tru­ka - tvrdi Crna­dak.

Autor sjovicicslavuj | 12 Novembar, 2008 | read_nums (333)

                                        
БИЈЕЉИНА, 11. НОВЕМБРА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић рекао је да је вехабизам узео жестоког маха у БиХ и да би с њим требало да се обрачунају управо Бошњаци којима наноси највише штете.

                                  

"Вехабизам је узео жестоког маха у БиХ и није ми јасно како то сами Бошњаци не препознају и зашто се не обрачунају с тим, када је свакоме јасно да управо Бошњаци имају штете од њихових активности или ће убудуће имати још више", рекао је Јовичић, који је и члан Заједничке обавјештајно-безбједносне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције (ОБА).

Говорећи о опасност која пријети БиХ од ширења и јачања вехабијског покрета, Јовичић је истакао да је рат на овим просторима оставио стравичне посљедице које ће се деценијама лијечити.

                                         

"Сасвим је јасно да су у БиХ у току рата долазили највећи злочинци и терористи из арапских земаља у којима је тероризам синоним за долазак на власт и за успостављање радикалног ислама у највишим институцијама државе. Управо такви инструктори зла и највеће пошасти данашњице долазили су у стампедима у БиХ да се боре за стварање исламске државе у срцу Европе", навео је Јовичић у интервјуу за "Фокус".

Одговарајући на питање може ли се повући паралела између РС и ФБиХ по питању безбједности, он је рекао да се не може тако поједностављено гледати на безбједност грађана, јер чак ни државе није могуће засебно посматрати у безбједносном сектору.

"У оваквим случајевима ријеч је о ланцу добро повезаних злочиначких организација, односно њихових појединаца. Све до сада познате терористичке активности показују да се радило о акцијама у којима је учествовала бројна злочиначка машинерија, и то добро организована", рекао је Јовичић.

Он је нагласио да данас нема земље у свијету у којој грађани могу да кажу да су безбједни.

"Поготово то не могу да кажу грађани на Балкану који је увијек био трусно и тектонски погодно тло за сваку врсту људске деструкције, па онда самим тим и подложно подручје за све облике организованог криминала, с посебним акцентом на тероризам, дилање дроге, трговину бијелим робљем и многе друге врсте злочиначких активности", рекао је Јовичић.

На питање да ли је задовољан сарадњом безбједносних служби на нивоу БиХ, Јовичић је одговорио да БиХ има усвојену безбједносну политику, али да њега више интересују ефикасност и реакције безбједносних служби на многобројне изазове, односно шта конкретно безбједносне агенције раде да онемогуће дјеловање "бандитских и злочиначких организација".

"Наравно да и ја говорим уопштено, мада располажем информацијама о постојању група и појединаца који су припадали муџахединским формацијама или су чак били припадници Ал Каиде и који су се сад примирили или, како ми то кажемо, у фази су `спавача`, што је глупост. Управо они никад не спавају. Они су много буднији од наших безбједносних служби и агенција", тврди Јовичић.

Autor sjovicicslavuj | 17 Oktobar, 2008 | read_nums (558)

SARAJEVO, 17.10.2008

PRESS                   

LINK - http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=49308&sectionId=51      

Svi poslanici i svi zaposleni u zajedničkim organima BiH uskoro će imati pristup svim dosijeima, a tajni arhivi biće pod kontrolom ministra bezbednosti Tarika Sadovića, osvedočenog zaštitnika mudžahedina

 
 

NEMA VIŠE TAJNI... Ko će sve pregledati dosijee

Najkasnije do Nove godine Bosna i Hercegovina će postati zemlja bez ijedne tajne, bez strogo poverljive informacije i bez dosijea koji bio sakriven od očiju javnosti!

Tarik Sadović


Naime, prema novom Zakonu o zaštiti tajnih podataka, koji bi do kraja godine trebalo da bude usvojen, poslanici i delegati u oba doma Parlamentarne skupštine BiH dobiće pristup podacima svih stepena tajnosti, i to bez prethodnih provera koje je do sada obavljala Obaveštajno-bezbednosna agencija (OBA) BiH! Posle toga, parlamentarcima će za neograničen uvid u tajne arhive biti potrebna samo saglasnost ministra bezbednosti BiH Tarika Sadovića, kog su i najviši predstavnici međunarodne zajednice javno kritikovali zbog izuzetno prisnih odnosa sa Abu Hamzom i drugim vođama mudžahedina u Bosni.

Član Zajedničke komisije za nadzor nad OBA i jedan od kreatora izmena pomenutog zakona Slavko Jovičić Slavuj kaže da postoje tri stepena tajnosti podataka: poverljivi, tajni i vrlo tajni. Pristup svim ovim podacima imaće i svi zaposleni u zajedničkim institucijama, ali će oni podlegati dodatnim proverama.


                                
 

- Naravno da neki slabije pozicionirani funkcioneri neće moći da dobijaju te dozvole, osim u retkim slučajevima. Takođe, niko neće moći da „prečešljava" podatke kada mu se prohte, već samo onda kada su mu oni neophodni u okviru posla koji obavlja. Prethodno će svi službenici morati da prođu rigorozne procedure kao što je popunjavanje obimnog upitnika sa svim podacima, koje kasnije proverava OBA! Tek posle te provere, dobija se saglasnost od ministra bezbednosti za pristup tajnim podacima - objašnjava Jovičić.

On ističe da će provera OBA biti oslobođeni parlamentarci i da je to jedna od ključnih promena u izmenama zakona. Sve ovo se, tvrde predlagači, radi se po ugledu na savremena demokratska društva i parlamentarne sisteme, poput nemačkog ili austrijskog.

- Svi poslanici i delegati koji su izabrani u parlament prethodno moraju da prođu sve bitne provere, tako da dodatne aktivnosti nisu potrebne. Posle ovih izmena, tačno će se znati ko je, kada i u kojem trenutku imao uvid u strogo poverljive podatke koji nisu za širu javnost. Naravno, nikada ne treba isključiti mogućnost zloupotreba, ali će veoma brzo moći da se utvrdi od koga su informacije procurile - zaključuje Jovičić.

___________________________________________________

fakti

 -  Izmene Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH naći će se na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 22. oktobra

 - Do sada su svi parlamentarci za uvid u tajne podatke morali proći posebne provere u OBA

 - U BiH je početkom novembra prošle godine dopremljena najsofisticiranija oprema za prisluškivanje

  - Oprema omogućava prisluškivanje fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, te elektronske pošte i SMS poruka

__________________________________________________

Popović: Ko kontroliše Sadovića?

Javnost u RS, međutim, ove bezbednosne promene ocenjuje kao novi udar na privatnost građana. Vojno-politički analitičar Gostimir Popović tvrdi da bi primena zakona mogla da izazove velike probleme.

                                            

Gostimir Popović tvrdi da je najproblematičnije davanje ogromne odgovornosti i ovlašćenja ministru bezbednosti BiH.

- On se već dovoljno iskompromitovao. Ako Sadović kontroliše sve koji imaju uvid u te podatke, postavlja se pitanje ko kontroliše Sadovića? Da li to možda radi Abu Hamza ili Abu Mali?! Zbog toga Sadoviću nikako ne treba dozvoliti da kontroliše i tu oblast! Plašim se da se ceo posao koji se, verovatno, radi sa dobrom namerom, ne pretvori u cirkus - kaže Popović.

 - Kada pogledam ko će sve moći da ima uvid u te informacije, plašim se da upotreba tajnih podataka ne preraste u klasičnu zloupotrebu jer činjenica je da bi pristup njima moglo da ima 22.000 zaposlenih u zajedničkim institucijama. Nema sumnje da pitanje pristupa poverljivim informacijama treba zakonski regulisati. Ali, pitanje je da li političarima treba ostaviti toliku moć i slobodu jer svi znamo kakvim se oni podmetanjima služe - ističe Popović.

Predsednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović za Press RS kaže da ova mogućnost za parlamentarce jeste u skladu sa evropskim standardima, ali da će je, u sistemu kakav je na snazi u BiH, biti vrlo teško sprovesti na pravi način.

                                          

- Zloupotreba će biti i sa tim podacima, baš kao i sa prisluškivanjem, zbog čega su građani s pravom zabrinuti. Podatke koji se dobijaju na taj način trebalo bi da zna samo mali krug ljudi. Ali, u našem ambijentu to prosto nije moguće - tvrdi Dejanović.

Ž. MARKOVIĆ

Autor sjovicicslavuj | 7 Oktobar, 2008 | read_nums (477)
         D. M.   

U centrima za prisluškivanje pri Agenciji za istrage i zaštitu i Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH moraće raditi samo najbolji i najstručniji kadrovi, koji već imaju određena iskustva na ovakvim i sličnim poslovima i za koje se sa sigurnošću može reći da neće zloupotrijebiti data ovlašćenja

Ovo je našem listu rekao član Komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosnih službi u BiH, Slavko Jovičić, naglasivši da je taj uslov već postavljen direktorima obje agencije.

- Nije nikakva tajna da će ove agencije, u skladu sa zakonom, moći koristiti određenu opremu za praćenje i prisluškivanje svih vidova komunikacija u BiH, kako bi na vrijeme razotkrili i spriječili svako protivzakonito i protivustavno djelovanje. To ne bi trebalo da zabrinjava obične i poštene građane BiH, već one druge, sitne lopove, kriminalce i teroriste - istakao je Jovičić.

Prema njegovim riječima, obje agencije dobrim dijelom već su instalisale najsavremeniju opremu, pomoću koje će ubuduće moći pratiti kompletnu komunikaciju, počev od telefonskih poziva, preko kratkih i multimedijalnih poruka, pa sve do elektronske pošte.

Jovičić, međutim, upozorava da će za svako praćenje agencije morati imati odobrenje Suda BiH.

Ukoliko, dakle, postoje određena saznanja da se pojedinci ili grupe bave aktivnostima koje bi mogle da ugroze bezbjednost građana BiH, pojašnjava Jovičić, Sud BiH izdaje nalog za njihovo praćenje i prisluškivanje.

- Ne želimo da spekulišemo i tvrdimo da u ovom sistemu neće biti nikakvih zloupotreba, ali je važno da ljudi shvate da bez odluke Suda neće biti moguće nikakvo prisluškivanje i praćenje - tvrdi Jovičić.

                                               

Potvrdila je to i Željka Kujundžija, portparol SIPA, koja je rekla da su operativci Centra za prisluškivanje već obučeni i spremni za rad.

Ona je pojasnila da su pri izboru službenika tog centra poštovane odredbe Zakona o policijskoj službi BiH, što ukratko znači da su operativci izabrani internim konkursom.

Ona je odbacila mogućnost bilo kakvih zloupotreba od strane budućih operativaca u Centru za prisluškivanje, ponovivši da će ovaj centar djelovati samo po nalogu Suda BiH.

Predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Petar Đokić, s druge strane, najavio je da će se ovom pitanju u narednom periodu posvetiti znatno veća pažnja, jer se u predizbornom periodu izbjegavala priča o prisluškivanjima i praćenju.

                                             

- Smatram da je ovo tema koja zaslužuje mnogo više pažnje. Nadležni u BiH, što na zajedničkom nivou, što na republičkom i federalnom, moraju imati više informacija o ovim centrima, odnosno o tome kakvom opremom raspolažu, ko u njima radi, kakva su im ovlašćenja. Obični građani moraju znati hoće li se, kada sve to počne da radi, osjećati bezbjednije ili nelagodnije - rekao je Đokić.

Autor sjovicicslavuj | 26 Septembar, 2008 | read_nums (1171)
Dan & noć
M. KREMENOVIĆ | 26.09.2008 

Uprkos činjenici da je Miroslav Lajčak, aktuelni visoki predstavnik u BiH, osoba koja najbolje poznaje prilike u zemlji, u nagomilanoj birokratskoj strukturi OHR-a još uvijek je dominatan bošnjački lobi, rekao je za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u parlamentu BiH.

- Otuda dolaze zbunjujuće poruke koje ponekad izgledaju radikalne i ishitrene. Lajčak jednostavno nije uspio raščistititi sa strukturama u OHR-u koje su se u tu instituciju smještale od vladavine Volfganga Petriča do autokratije Pedi Ešdauna. Lajčak je kao političku platformu izabrao varijantu razgovora sa građanima BiH, što podrazumijeva i traženje kompromisa. Ta varijanta ne odgovara lobistima unutar OHR-a, koji su zagovornici radikalizma - naveo je Jovičić.

                                            

On je istakao činjenicu da uprkos postojanju bošnjačkog lobija u OHR-u njihov uticaj je trenutno znatno manji nego ranije.

Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, upozorio je da u OHR-u odranije rade Bošnjaci koji kreiraju politiku međunarodne zajednice i naglasio da zbog toga ne prihvata OHR, ali da respektuje Lajčaka kao visokog predstavnika u BiH.

                                          

- U Odjeljenju za strategiju i planiranje OHR-a, rade ukupno tri čovjeka od kojih su dvojica Bošnjaci i jedan stranac, a preporuke ovog odjeljenja predstavljaju produženu ruku bošnjačke politike i okosnicu djelovanje OHR-a, upozorio je izvor "Fokusa" blizak međunarodnoj zajednici.

On je naglasio da je situacija s nacionalnim balansom zaposlenih u ovoj instituciji slična i u ostalih šest odjela Kancelarije međunarodne zajednice gdje su na ključnim pozicijama zaposleni Bošnjaci s mjestom prebivališta u Sarajevu.

Izdvojio je primjer Envera Ferhatovića, koji je jedan od trojice zaposlenika u Odjeljenju za strategiju i planiranje OHR-a, koji pored hrvatskog ima državljanstvo Republike Njemačke, a drugi zaposlenik jeste Irham Čečo, takođe Bošnjak.

                                                       

- Gotovo na svim pozicijama u OHR-u u kojima se kroje planovi koji se upućuju na aminovanje visokom predstavniku u BiH, jesu Bošnjaci. Hrvata i Srba uopšte nema i česte su situacije da političke stranke diktiraju šta će se naći na stolu prvog čovjeka OHR-a - navodi naš izvor.

- Irham Čečo, visoki zvaničnik OHR-a u Odjeljenju za strategiju i planiranje i političkom odjeljenju, u kojima se kuju planovi od krucijalne važnosti za BiH radi po direktivama političkih partija sa sjedištem u FBiH - rekli su za "Fokus" studenti koji su sa Čečom prije nekoliko godina učestvovali na međunarodnoj razmjeni studenata u SAD.

Studenti upozoravaju da je Čečo u vrijeme studiranja potpuno narušio odnose između studenata iz RS i FBiH poslavši elektronsku peticiju za ukidanje RS, a nisu bile rijetke ni uvrede na nacionalnoj osnovi koje su na privatnu poštu stizale od ovog visokog funkcionera OHR-a.

U prilog ovim navodima studenti su "Fokusu" dostavili mejl koji je Čečo u vrijeme studiranja u SAD proslijedio ostalim studentima, a u kojem je pozivao na radikalne akcije, sa ciljem ukidanje Republike Srpske.

- Ne znam ni šta ste, ni šta mislite o dijasporskim fantazijama. Trebalo bi da se postidiš tog usranog naroda koji se jedno jutro probudio na lijevu nogu pa odlučio klati, i te lažne Srbije, pod pravom kokardom. Ono što ste iskrojili na mapi trajaće taman toliko koliko taj nož i top. Ne više. Republika šumska. Ohani majmune i promijeni gume na traktoru - pisao je Čečo u mejlu obraćajući se jednom od studenata iz RS, a radi se o diplomati koji uživa značajan autoritet u Kancelariji međunarodne zajednice u BiH.

Sastav OHR-a

 U Kancelariji OHR-a rade diplomate koje šalju vlade zemalja članica PIC-a, međunarodni eksperti koje OHR direktno angažuje, i domaće osoblje iz Bosne i Hercegovine. Od jula 2008. godine, u OHR-u rade 34 strana državljanina, deset diplomata koje su postavile vlade njihovih zemalja, 23 osobe koje su direktno angažovane i 189 članova domaćeg osoblja.

Sredstva za finansiranje OHR-a dodjeljuje Savjet za implementaciju mira. Budžet OHR-a za 2008/2009. godinu iznosi 11,3 miliona evra od čega EU obezbjeđuje 53 odsto, SAD 22 odsto, Japan 10 odsto, Rusija 4 odsto, Kanada 3,03 odsto, OIC 2,5 odsto i ostali 5,47odsto.

Autor sjovicicslavuj | 15 Septembar, 2008 | read_nums (1761)

 ПИШЕ: Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ

 Ратни злочинац Расим Делић осуђен (награђрн) на само три године затвора?!

       Наредним видео снимцима нису потребни никакви коментари, али антисрпски Хашки трибунал то није интересовало.......

  Ево Алије Изетбеговића са муџахединима...                    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

   Расима Делић                                 

     Хашки трибунал је антисрпски суд

         Хашки трибунал је бившег команданта Армије БиХ, ратног злочинца Расима Делића осудио на три године затвора због злочина муџахедина над српским заробљеницима у средњој Босни 1995. године.
   
                              

 Право и правда су умрли у Хашком трибуналу! Срамотно и скандалозно!!!

 

                           

            Ово је још један доказ да је Хашки трибунал потпуно политички и антисрпски суд. Срамотном пресудом Хашки трибунал је поново убио све српске и хрватске жртве.

     Ипак, у свему, и у цијелој овој хашкој лакрдији, највећи кривац је - жена монструм, бивши главни тужилац Хашког трибунала Карла дел Понте, која намјерно није хтјела да,  муслиманског ратног команданта и ратног злочинца Расима Делића оптужи и за остале стварне и стравичне злочине, које је муслиманска армија починила над Србима. Карла дел Понте није хтјела да  оптужи ратног злочинца Расима Делића за страдање више хиљада Срба и то само у Сарајеву и ближој околини….Да не говорим о другим мјестима, која су била под контролом муслиманске армије...

      Хашки трибунал је након ослобађајуће пресуде  Насеру Орићу, наставио са фарсом - званом правда!? Оваквом срамотном и понижавајућом пресудом за српске жртве, Хашки трибунал је доказао да су право и правда само фикције и да правду одређују и диктирају моћни свјетски антисрпски лобији.

 Zločinačko udruženje - Nataša Kandić i Karla del Ponte                                                            ЗЛОТВОР(КЕ)...

      Ратни злочинац Делић је, одлуком већине судија, проглашен кривим за кршење закона и обичаја рата, зато што у јулу, августу и септембру 1995. године, није спречиио окрутан третман заробљених Срба који су били у рукама припадника јединице "Ел Муџахедин", над којом је, по пресуди, тада имао ефективну контролу.
                                      

 Одрубљене главе Срба - Момира Митровића, Предрага Кнежевића и Гојка Вучића...

                             

        Предсједавајући Судског вијећа Баконе Молото (тражио је да ратни злочинац Расим Делић буде потпуно ослобођен?!?)  рекао је да је ратни злочинац Делић проглашен кривим, јер није предузео потребне и разумне мјере да казни припаднике одреда "Ел муџахида".
       Према овој пресуди, ратни злочинац Делић је одговоран за злочине почињене у селу Ливаде и логору Каменица у општини Завидовићи, у јулу и августу 1995. године.
       Ратни злочинац Расим Делић је осуђен за одговорност за злочине које су почини страни муслимански борци у три одвојена инцидента (чуј инцидента??? Срамно!) у периоду од 1993. и 1995. године.

                                                       

       Ако ишта има добро у овој пресуди, онда је то - да је доказано учешће страних  муслиманских терориста и злочинаца муџахедина у рату у БиХ...

Суђење ратном злочинцу Расиму Делићу почело је у јулу прошле године, а завршило се у јуну ове године. Тужилаштво је извело 64 свједока, а одбрана 13 сведока.

      Ратни злочинац Расим Делић се добровољно предао Хашком трибуналу у фебруару 2005. године, а у првом појављивању пред судијом изјавио је да није крив. Убрзо је био пуштен на привремену слободу на којој је остао до почетка суђења.

      У притвору је провео 448 дана који ће му бити урачунати у казну.

Autor sjovicicslavuj | 3 Septembar, 2008 | read_nums (386)
Када је тако у Сарајеву, сувишно је уопште и помињати какво је стање у мањим срединама или селима - закључио је Јовичић.

М. К. 

У преко 527 насеља у Федерацији БиХ, у којима су прије рата живјели искључиво Срби, нема ниједног обновљеног стамбеног објекта, те ниједног Србина повратника, упозоравају у Удружењу за повратак Срба у ФБиХ

Та насеља су, како тврде, скоро сва избрисана и с нових географских карата које Бошњаци након рата штампају у ФБиХ.

Највише таквих насеља налази се на Озрену - 32, у долини ријеке Босне 57, на подручју Бугојна и Доњег Вакуфа 42, у општини Равно 71, као и у скоро свим осталим општинама Федерације БиХ.

У овом удружењу наводе како се на подручју тог ентитета налазе и 62 села, у која су се дјелимично вратили Срби, који живе у веома тешким условима, јер и 13 година након рата немају електричну енергију, посао, пензије и здравствену заштиту.

- И у многим градовима, гдје су Бошњаци на власти, данас скоро да и нема Срба. Тако се у Чапљини ниједан Србин није вратио, у Купресу живи само осам Срба, у Кључу 18 и Томиславграду девет. Највеће етничко чишћење Срба догодило се у главном граду БиХ, Сарајеву, гдје од пријератних 160.000 Срба живи само седам хиљада, којима су недоступна радна мјеста, као и све руководеће функције у јавним предузећима и установама - наводе у овом удружењу.

И српско повратничко насеље Жељуша, смјештено уз магистрални пут М-17, петнаестак километара сјеверно од Мостара, након постављања нове саобраћајне сигнализације, једноставно је избрисано.

Незадовољни мјештани кажу да је табла мјеста Потоци помјерена више стотина метара сјеверно, а да насеље Жељуша, према новој сигнализацији, више не постоји.

Мјештани овог већински српског села питају зашто само њихово насеље није обиљежено и сумњају да су, можда, у питању нечије лоше намјере да се заувијек затре име Жељуше.

Они страхују и од могућности да је у питању и нека лоша политичка намјера.

Јован Вулић, мјештанин Жељуше, забринуто пита зашто је то урађено и позива надлежне да исправе грешку.

- Брине нас зашто неко помјера табле и брише наше село. Ми овдје нисмо од јуче. Овај потез страшно је забринуо све мјештане села. Не желимо да нагађамо зашто је то учињено, али тражимо да се грешка исправи - наглашава Вулић.

            Sarajevo


Славко Јовичић, посланик СНСД у парламенту БиХ, рекао је да је то још један показатељ зашто бошњачки представници бјеже од пописа становништва у БиХ.

- Комплетна политика из ФБиХ заснована је на фалсификовању чињеница. Све што говоре једноставно не одговара истини, што би попис потпуно извукао на свјетло дана. То је разлог због којег се грчевито боре против тога - рекао је Јовичић.

Он каже да је општепознато да у готовом свим мјестима гдје су некада Срби били већина тренутно у школама нема ниједног дјетета српске националности.

Башћаршија


- Када је тако у Сарајеву, сувишно је уопште и помињати какво је стање у мањим срединама или селима - закључио је Јовичић.


Autor sjovicicslavuj | 31 Avgust, 2008 | read_nums (610)
 
Oglasima do eksperta za prisluškivanje u BiH
Autor Dejan JAZVIĆ -Večernji list
 
 
Foto: Arhiva Večernjeg lista
 
   
SARAJEVO - Agencija za državnu službu je u ime SIPA-e raspisala javni natječaj za veći broj radnih mjesta u Centru za zakonito presretanje komunikacija. Riječ je o posebnom odjelu u SIPA-i koji će, uz OSA-u, jedini moći koristiti novu zakonsku i tehničku mogućnost prisluškivanja. Oni koji budu primljeni imat će status državnog službenika, osnovnu plaću od 1359 KM, a zadaća će im, među ostalim, biti "procesuiranje naredbi o presretanju komunikacija i njihov prekid".

Osjetljivi poslovi
Član Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva Parlamenta BiH i bivši obavještajac Slavko Jovičić Slavuj kazao nam je kako nema informacija da je raspisan natječaj i upozorava kako će putem povjerenstva inzistirati da se osjetljivi poslovi prisluškivanja povjere najboljim i provjerenim kadrovima u SIPA-i i OSA-i.

- Obični građani BiH ne bi trebali strahovati od prisluškivanja jer oni neće biti predmet obrade. Ove agencije će moći prisluškivati samo na temelju sudskih odluka.

Naredbe i poslovi
Međutim, kao čovjek kome je bliska ta djelatnost, mogu kazati da neće biti moguće potpuno spriječiti eventualne zlouporabe. Teško će biti odrediti je li neki pojedinac koji radi na tim poslovima zloporabio svoj položaj.

Zbog toga je važno da poslovi prisluškivanja budu povjereni najboljim kadrovima i na tome ćemo inzistirati u razgovoru s direktorima obje agencije - kaže Jovičić, dodajući da bi bilo neozbiljno zapošljavati "ljude s ulice" na poslovima prisluškivanja. On vjeruje kako će se najviše naredbi za legalno prisluškivanje odnositi na organizirane kriminalne skupine, poput krijumčara droge.
Autor sjovicicslavuj | 29 Avgust, 2008 | read_nums (659)
 Муџахедин са одсјеченом главом српског цивила са Озрена /Добој/

 Аутор: Агенција СИНА

БАЊАЛУКА - Посланик у Парламентарној скупштини БиХ Славко Јовичић сматра да је у интересу БиХ да државно тужилаштво у што краћем року почне са процесуирањем свих који су нелегално током и после рата издавали пасоше страним плаћеницима и терористима, који су, бежећи од закона у својим државама, нашли добро уточиште у БиХ. Јовичић је за Агенцију СИНА изјавио да ће на једној од наредних седница парламента поново покренути питање одговорности свих оних који су нелегално издавали пасоше  исламским терористима који су починили стравичне злочине над српским народом у БиХ.

- Због чињенице да 13 година од потписивања Дејтонског споразума овде још бораве муџахедини и бројни припадници терористичких организација, БиХ је од бројних међународних организација, па и од Владе САД, проглашена као подручје високог ризика - истакао је Јовичић.

Алија Изетбеговић  

Он је додао да су Алија Изетбеговић и његова елита током рата муџахедине, који су пустили корене Ал каиде у БиХ, дочекивали раширених руку, а да би данас његови следбеници хтели да их се отарасе, али не знају како.

Јовичић сматра да би прво било потребно утврдити ко се од натурализованих налази на подручју БиХ, а ко с пасошем БиХ по Европи и свету „сеје страх и представља потенцијалну опасност“. Он је навео да ће до краја године бити отворени многи предмети против Бошњака за почињене злочине на подручју Сарајева, региона Тузле, Мостара, Коњица, централне Босне, од којих се бројни односе и на злочине муџахедина.

- На ред су дошли и Бошњаци и Хрвати који су починили злочине над Србима међу којима је и Илија Јуришић, некадашњи председавајући Општинског већа Тузла - нагласио је Јовичић и истакао да случај „тузланске колоне“ треба што пре да се доведе до краја.

Нападнута колона ЈНА која се повлачила према наводном договору, који муслимански екстремисти наравно нису испоштовали...Пакао на тзв. Брчанској Малти у центру Тузле...Сва возила су у пламену, а голобради војници ЈНА који су се налазили у возилима су претворени у буктињу....

 Напад на колону ЈНА извеле су муслиманске снаге 15. маја 1992. године, приликом повлачења ненаоружаних припадника ЈНА, када је, према наводима кривичне пријаве, погинуло око 200 старешина и војника, док је 140 заробљено и мучено. Од тада се 15. мај слави као дан ослобођења Тузле.

Јовичић, који је и сам прошао голготу муслиманских логора током рата у БиХ, нагласио је да је стратегија бошњачке стране и свих политичких представника из највиших структура власти да „компликују ситуацију у БиХ и да на тај начин окрену точак историје да својом истином покажу да су они били невини“.

Autor sjovicicslavuj | 26 Avgust, 2008 | read_nums (524)
B. GAGULA  

Tarik Sadović, aktuelni ministar bezbjednosti BiH, koji je svojevremeno otvorio kabinet u mudžahedinskom kampu Pogorelica, kod Fojnice, gdje su iranski instruktori obučavali teroriste i obavještajce sve do njegovog nasilnog zatvaranja od strane SFOR-a, sada bi, prema najavama, trebalo da preuzme sva ovlašćenja i kontrolu nad novim sistemom za prisluškivanje u BiH.

- Sistem za prisluškivanje telefonskih razgovora te presretanje SMS poruka i elektronske pošte, koji će koristiti SIPA i OBA, mogao bi da bude u funkciji do kraja ovog mjeseca - izjavio je juče Stipe Prlić, predsjednik Uprave Hrvatskih telekomunikacija Mostar.

- Mogu reći da je HT Mostar uradio sve što smo dogovorili s Ministarstvom bezbjednosti BiH, a poznato je da se sistem prisluškivanja uvodi kako bi se poboljšala bezbjednost, odnosno kako bi moglo da se preventivno djeluje protiv terorizma, privredne i narko mafije, te počinilaca drugih vrsta kriminala - rekao je Prlić.

Po njemu, kad je riječ o prisluškivanju, sve konce u rukama imaće Ministarstvo bezbjednosti, tako da zaposleni u telekom-operaterima neće ni znati koga prisluškuju.

Slavko Jovičić, član Zajedničke bezbjednosno-obavještajne komisije za kontrolu rada OBA, podsjeća da je Ministarstvo bezbjednosti bilo dužno samo da pripremi telekom-operatere, a ne da daje saglasnost ko će biti prisluškivač, jer je to u isključivoj nadležnosti Suda BiH.

- Ljudi koji će raditi na uređajima mogli bi neovlašćeno da prisluškuju, u zavisnosti od interesa političkih lidera koji bi to tražili od njih. I dan-danas postoji sumnja da se ljudi neovlašćeno prisluškuju - rekao je Jovičić i dodao da se ljudi koji rade na tim uređajima ne bi smjeli baviti sudbinom drugih ljudi, a ni svojih radnih mjesta.

Jovičić upozorava da je Sadović u Pogorelici, kod Fojnice, napravio kabinet u mudžahedinskom kampu s ljudima koji su podučavani po programima obavještajnih službi iz Irana.

- To je napravio poslije rata i, upadom SFOR-a, 1999. godine, kamp je rasturen, jer je upravo iz ovog kampa prijetila opasnost po međunarodnu zajednicu od terorizma. U tom kampu obučavale su se terorističke organizacije po programu obavještajnih službi Irana. I dan-danas u OBA i u SIPA ima kadrova koji imaju sumnjivu prošlost - upozorio je Jovičić.

Petar Đokić, predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost Narodne skupštine RS, kaže da u ovom trenutku parlament Srpske nije u mogućnosti da interveniše po ovom pitanju, jer je avgust mjesec kolektivnog odmora, ali da će početkom septembra biti inicirana sjednica Odbora, na kojoj će se razmatrati ova problematika.

- Tražićemo da se detaljno izvrši uvid u to da li građani RS mogu da se osjećaju bezbjedno i zaštićeno, kada je u pitanju njihova privatnost, od eventualne zloupotrebe ovog sistema, odnosno da se vidi kako će se koristiti taj novi sistem, koji je na raspolaganju Agenciji za istragu i zaštitu i Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji, prema građanima RS - rekao je Đokić.

On smatra da je sasvim pogrešno da takav sistem može da aktivira jedan čovjek, bez obzira na to o kome se radi, pa makar to bio i Sadović.

Sistem je već instaliran u BH Telekomu, Eronetu i M:telu.

Opremu za sistem prisluškivanja bezbjednosnim službama u BiH donirala je Evropska komisija i Velika Britanija.

 ********************************************

NAPOMENA: Tekst je objavljen u dnevnim novinama "Fokus".

Radi korektnodsti, moram da kažem da je greškom novinara napravljena gruba greška u mojoj interpretaciji izjave... Naime, ja sam rekao da u nekim bezbjednosnim agencijama, ministrastvima, pa i u ministarstvu bezbjednosti rade neka lica koja su imala veze sa obukom u terorističkom kampu u Pogorjelici i lica koja u najmanju ruku imaju vrlo sumnjivu ratnu prošlost.

Ministarar Tarik Sadović nije imao nikakve veze sa osnivanjem i funkcionisanjem tog kampa. Ostali deo izjave je korektno prenesen!

Autor sjovicicslavuj | 26 Avgust, 2008 | read_nums (561)

ISTOČNO SARAJEVO (Tanjug) - Bivši potpredsednik Saveza logoraša Republike Srpske, a sada poslanik u parlamentu BiH Slavko Jovičić upozorio je na neprihvatljiv rad Tužilaštva BiH koje, kako je rekao, još nije optužilo ni jednog muslimana za zločine nad srpskim narodom počinjene tokom rata od 1992. do 1995. godine.

 

Sud i tužilaštvo BiH

 

''Od parlamenta BiH sam zatražio da Tužilaštvo BiH dostavi informacije da li je uzelo i jedan predmet u ozbiljno razmatranje i da li ima nameru da do kraja godine podigne bar jednu optužnicu za ratne zločine nad srpskim narodom'', rekao je Jovičić.

Autor sjovicicslavuj | 26 Avgust, 2008 | read_nums (518)
Situacija u koju je zapala Federacija BiH u vezi s najnovijim izvještajem Ministarstva finansija tog entiteta po kojem budžetski deficit iznosi 216 miliona KM kočnica je za napredak RS i BiH, rekao je za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u Parlamentu FBiH i napomenuo da RS na osnovu budžetske politike već ispunjava uslove za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.
 
 

- Taoci smo loše politike u FBiH koja se već godinama unazad bavi drugoplasiranim pitanjima kojima jedino želi podići političke tenzije. Lideri federalnih partija nameću potpuno apstraktne teme, apsolutno neprovodive u stvarnosti i tako obmanjuju svoje birače, dok finansijsko stanje postaje nepopravljivo - ocijenio je Jovičić, pitajući se koliko takvo stanje doprinsi rejtingu cijele BiH u međunarodnoj zajednici.

Jovičić je šaljivo prokomentarisao kako je BiH već nekoliko dana politički prilično stabilna pripisujući zaslugu za to činjenici da Haris Silajdžić, predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SBiH boravi u Pekingu na Olimpijskim igrama.

- Radi se o entitetu koji nema apsolutno nikakvu razvojnu politiku. Budžet troše neracionalno kako bi stvorili alibi za praznu priču kojom se bave, i stvorili privid stabilnosti, a liderima partija plodno tlo za napadanje RS. Za sve što se događa u BiH, pojedinim političarima kriva je RS, koja uzgred napreduje s potpuno stabilnim budžetom - naglasio je Jovičić.

On je posebno naglasio da je krajnje vrijeme da ekonomske teme postanu dominantne u BiH.

- Svejedno da li se radi o politici, ekonomiji, finansijama ili nekoj drugoj oblasti, podjednako smo zakovani zbog neprincipijelne politike stranaka sa sjedištem u FBiH - rekao je Jovičić.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH, rekao je da je FBiH u prvih šest mjeseci u deficitu od 216 miliona KM.

Iako još nije ušla u završno tromesječje kada se predviđa najveća fiskalna kriza, već u prvom polugodištu FBiH je zakoračila u debeli minus.

Na taj način obistinila su se ozbiljna upozorenja da su prihodi i rashodi neuravnoteženi.

- S obzirom da je na snagu stupio i bescarinski režim koji će BiH ostaviti bez 130 miliona KM, FBiH će se naći u dodatnom problemu, jer će manjak prihoda najviše pogoditi federalni budžet - rekao je Bevanda i naglasio da će se u narednom periodu iz budžeta plaćati prioritetne stvari.

On je rekao da će se isplaćivati i obaveze prema boračkoj populaciji čija prava premašuju milijardu maraka.

Autor sjovicicslavuj | 26 Avgust, 2008 | read_nums (526)

Ни десет одсто оптужених за злочине над Србима

     

Објављено у "Гласу Српске" - дневним новинама, а преносе Агенције

БAЊAЛУКA, 15. АВГУСТА (СРНА) - Адвокат Синиша Ђорђевић оцијенио је да Тужилаштво БиХ има селективан приступ према Србима у односу на остала два народа у БиХ и истакао да чињеница да нема ни десет одсто оптужених за злочине над српским жртвама говори да неко опструише поступке.

"Поставља се питање да ли Тужилаштво и Суд БиХ имају задатак да процесуирају оптужене за ратне злочине или да покажу да су само Срби чинили ратне злочине у БиХ", рекао је Ђорђевић за "Глас Српске".

Он је истакао да је МУП Републике Српске (РС) прикупио и предао Тужилаштву БиХ податке за приближно 6 000 лица.

"Иако ти људи знају како се прикупљају подаци и доказују чињенице, нема ни десет одсто оптужених за злочине над Србима. То говори да неко опструише поступке", рекао је Ђорђевић.

Ђорђевић је процијенио да би подизање оптужнице против бившег генерала Армије БиХ Aтифа Дудаковића олакшало пресуде против неких ситнијих и "ниже рангираних" оптуженика одговорних за ратне злочине над Србима.

"Ако се пређе тај праг да коначно имамо бошњачког генерала на оптуженичкој клупи, биће много лакше доћи до пресуда против неких ситнијих и ниже рангираних оптуженика одговорних за ратне злочине над Србима", сматра Ђорђевић.

Судница у Суду БиХ

Посланик СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ и бивши логораш Славко Јовичић сматра невјероватном чињеницу да предмети које је поднијела српска стана прије неколико година нису ни отворени, а остали се "рјешавају експресно".

"То потврђује да сам био у праву када сам још прије неколико година рекао да ће Срби пожељети да се нађу у Хагу, када виде шта их чека на Суду БиХ. Без обзира што је Хашки трибунал потпуно политички, антисрпски суд, Суд БиХ се претвара у још гору варијанту и необјективан је до дрскости", рекао је Јовичић.

Он тврди и да се Тужилаштво БиХ опредијелило и "има један једини приоритет - оптуживање Срба".

Суд и тужилаштво БиХ

Према подацима које је објавио СДС, од 17 правоснажно осуђених лица за ратне злочине, 13 њих је српске националности, тројица бошњачке и један хрватске.

"Србима је правоснажно, другостепеном пресудом, пресуђено 188 година робије, Бошњацима 44, а Хрватима 10. Када је ријеч о првостепеним пресудама, од 110 оптужених лица пред Судом БиХ, 73 је српске националности, 25 хрватске и 12 бошњачке", рекао је генерални секретар СДС-а Драган Ћузулан.

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8
    My picture!

Kategorije

Arhiva