Slavko Jovičić

ХРИСТОС ВАСКРСЕ - ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!!!

— Autor sjovicicslavuj @ 22:05

Matematički izlaz iz pat pozicije

— Autor sjovicicslavuj @ 13:11

Autor: Biljana Gagula   
ponedjeljak, 18 april 2011

Budući da takozvanim platformašima, okupljenim oko SDP BiH, ni sedam mjeseci nije bilo dovoljno da formiraju vlast na nivou BiH i to bez SNSD i obje HDZ, krajnje je vrijeme da se pristupi formiranju matematičke koalicije.

Stav je ovo dijela SDA koji više ne može da gleda kako lider ove stranke, Sulejman Tihić, igra onako kako šef SDP, Zlatko Lagumdžija, već mjesecima svira. Kako saznajemo, u SDA postoji struja, manje naklonjena Tihiću, koja se plaši da će sutra njihova stranka biti majorizirana od strane SDP, kao što to pokušavaju da urade s dvije HDZ, uprkos činjenici da su te stranke na prethodnim izborima dobile apsolutnu podršku hrvatskih birača. Iz tog razloga, kako tvrdi naš sagovornik blizak dešavanjima, ne iznenađuju razmišljanja jednog broja članova SDA da se vlast na nivou BiH formira bez SDP.

------------------------------------------------------------

Da se nešto čudno iza brda valja, dao je naslutiti i Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH koji je prilikom nedavne posjete Banjoj Luci otvoreno rekao da bi bilo dobro da u buduću vlast na nivou BiH uđu obje HDZ.

- Mislim da se tu može ići po formuli dva naprema jedan, odnosno dva predstavnika da budu iz dvije HDZ i jedan Hrvat iz ovoga što zovemo platformaši. To bi bila stabilna vlast na nivou BiH i nadam se da će biti tako - rekao je Izetbegović i dodao da će se o tome uskoro razgovarati na sastanku predstavnika SNSD, SDA i SDP.

----------------------------------------------------------

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u parlamentu BiH smatra da se vlast u BiH nije formirala samo zato što je SDP isključiv i što neće da prihvati realnost da se poštuje Ustav BiH i ravnopravnost tri konstitutivna naroda u BiH.

- Ako se SDA i SDP dogovore s dvije HDZ mi dolazimo odmah da formiramo vlast. Vlast bi se mogla formirati bez SDP, samo ako bi SDA htjela. SDA igra dvostruku ulogu, podržava SDP, a daje političke izjave da je moguće i na drugi način formirati vlast. Ako je moguće na drugi način, a jeste, onda neka riješe sa SDP ako su s njima.

Vlast nije moguće formirati na ovaj način, ako nisu s njima, onda je sve moguće, uz istovremeno uvažavanje legitimnih prava dvije HDZ - naglasio je Jovičić.

-------------------------------------------------------

Ivan Musa, predsjednik HKDU, smatra da Hrvatima nema šta da predlaže ili nudi bilo koja struja iz SDA, jer su i oni platformaši.

- Hrvatima legitimno pripada njihov dio u vlasti i nemaju iz SDA šta nama da nude ili određuju procente. Naš stav je poznat i legitimni predstavnici Hrvati su jedino u dvije HDZ - rekao je Musa i dodao da bi prijedlog SDA bilo vraćanje na nešto što nema veze sa dosadašnjom politikom.

Musa je naglasio da bi vlast bez SDP BiH bila moguća i da bi se tek onda došlo do matematičke koalicije.

--------------------------------------------------------------------

Svetozar Pudarić, predsjednik GO SDP, kaže da se vlast u BiH na svim nivoima može napraviti bez SDP.

- SDP ne zanima vlast bez jasnog programa. Koja god se vlast napravi, a nema jasan program šta će raditi u narednom periodu, mi u njoj nećemo biti. Kada govorimo o matematičkim koalicijama, mi ne uslovljavamo da taj program bude kao naš partijski, ali buduća vlast mora znati šta će raditi u naredne tri i po godine, a ne da se snalazi od prilike do prilike - rekao je Pudarić.

--------------------------------------------------------

Nenad Stevandić, član GO SDS kaže da SDS nema problem da prihvati kompromis unutar drugih naroda ili entiteta.

- Ako se bošnjački narod nađe u kompromisu sa strankama koje su platformaši ili nisu i ako se hrvatski predstavnici usaglase da podijele odgovornost između onih Hrvata, koji su u HDZ i onih koji su u platformašima, za nas to neće predstavljati opterećujući faktor. U ovom momentu, partije iz RS i SDS sa svojim stavovima jesu stabilizirajući faktor BiH - naglasio je Stevandić.

----------------------------------------------------------------------

Mladen Ivanić, predsjednik PDP, kaže da njihova stranka neće učestvovati u vlasti i da ostaje u opoziciji.

- To je stav o kojoj treba da se izjasne SDA, SNSD i stranke koje će činiti većinu. Mi ne učestvujemo u razgovorima o formiranju vlasti, mi smo opozicija - rekao je Ivanić.

http://www.fokus.ba/:matematiki-izlaz-iz-pat-pozicije:u-fokusu

 


Хаг - хрватски генерали - реаговање / ЈОВИЧИЋ: НАПОКОН ПОТВРЂЕНА УМИЈЕШАНОСТ ХРВАТСКЕ ДРЖАВЕ У ЗЛОЧИН

— Autor sjovicicslavuj @ 13:30

        САРАЈЕВО, 15. АПРИЛА /СРНА/ - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић незадовољан је казнама које је Хашки трибунал данас изрекао тројици хрватских генерала за злочине над Србима у Крајини 1995. године, али сматра добрим што је потврђено да је почињен злочин над Србима те да су у њега били укључени хрватска држава и њено руководство.

        "Ако се за нешто у овој пресуди може рећи да је добро, то је чињеница да је дефинитивно потврђена истина да је почињен злочин над Србима у Хрватској и да је у њега била укључена држава Хрватска на челу са тадашњим предсједником Фрањом Туђманом, што се јасно види из образложења пресуде Маркачу и Готовини", рекао је Јовичић Срни.

Он је истакао да су у поступку против хрватских генерала Анта Готовине, Младена Маркача и Ивана Чермака недвосмислено доказани злочини које је хрватска држава са својом влашћу на челу починила над Србима, што је побројано и у пресуди Готовини и Маркачу.

"Кључно је питање, без обзира на висину изречених казни, шта ће то донијети, шта ће користити Србима који су протјерани из Хрватске и сада се налазе широм свијета, а у највећем броју у Републици Српској и Србији", питао је Јовичић.

Према његовим ријечима, ово је само морална сатисфакција за протјеране преживјеле Србе и ништа друго.

"Они се не могу вратити, све им је уништено, изгубили су конститутивност као народ и сведени су на националну мањину. Пресуда ништа није ријешила да људима који су преживјели ове злочине буде боље", закључио је Јовичић.

Он је изненађен и разочаран што и Чермак, за којег каже да је имао велику улогу у пројекту протјеривања Срба и етничког чишћења Хрватске, није осуђен.

"Међутим, Суд је тако пресудио и као легалиста поштујем ту пресуду", рекао је Јовичић.

        Хашки трибунал данас је првостепеном пресудом осудио хрватске генерале Анту Готовину на 24 године затвора, а Младена Маркача на 18 година за злочине над Србима у Крајини почињене у току и послије акције "Олуја" 1995. године, док је Ивана Чермака ослободио свих оптужби.                                                        
     

Босна и Херцеговина пред распадом?

— Autor sjovicicslavuj @ 19:34


СА­РА­ЈЕ­ВО / БА­ЊА­ЛУ­КА – По­ли­тич­ка ат­мос­фе­ра у БиХ до­ве­де­на је до уси­ја­ња по­сле од­лу­ке На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум и од­го­во­ра из кан­це­ла­ри­је ви­со­ког пред­став­ни­ка у БиХ (ОХР) да РС кр­ши Деј­тон­ски спо­ра­зум. Гра­ђа­ни РС из­ја­сни­ће се о од­лу­ка­ма ви­со­ких пред­став­ни­ка и за­ко­ни­ма о су­ду и ту­жи­ла­штву ко­је су на­мет­ну­ли ми­мо во­ље РС. Пре­ма ре­чи­ма на­ших са­го­вор­ни­ка, рас­пад БиХ је про­цес ко­ји тра­је, али ни­је ре­фе­рен­дум про­блем и оно што га убр­за­ва, већ по­на­ша­ње ме­ђу­на­род­них пред­став­ни­ка и бо­шњач­ких по­ли­ти­ча­ра ко­ји ужи­ва­ју њи­хо­ву по­др­шку.

Пред­ла­гач ре­фе­рен­ду­ма пред­сед­ник РС Ми­ло­рад До­дик је кра­јем мар­та за бе­о­град­ске ме­ди­је из­ја­вио да је рас­пад БиХ у то­ку и да ће то „по­ста­ти по­ли­тич­ка чи­ње­ни­ца“.

– Срп­ска се не ба­ви се­це­си­јом, али ви­ди­мо да се БиХ рас­па­да и рас­па­шће се, као што се рас­па­ла Ју­го­сла­ви­ја – из­ја­вио је До­дик.

Срп­ски по­ли­тич­ки ли­де­ри јед­но­гла­сни су у оспо­ра­ва­ју деј­тон­ског ка­рак­те­ра Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ, као и од­лу­ка ви­со­ких пред­став­ни­ка, док им се у кри­ти­ци од­лу­ка о сме­на­ма по­ли­ча­ра при­дру­жу­ју и хр­ват­ске ко­ле­ге из Фе­де­ра­ци­је БиХ.

----------------------------------------------------------

По­сла­ник из ре­да вла­да­ју­ћег СНСД у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Слав­ко Јо­ви­чић Сла­вуј ка­же да је рас­пад БиХ про­цес ко­ме нај­ви­ше до­при­но­се бо­шњач­ки по­ли­ти­ча­ри из Са­ра­је­ва.

– Срп­ски по­ли­ти­ча­ри ко­ји су на при­вре­ме­ном ра­ду у ин­сти­ту­ци­ја­ма БиХ ни­кад ни­шта не­ће учи­ни­ти што би ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца и ло­би­сти на стра­ни Бо­шња­ка мо­гли ис­ко­ри­сти­ти да на­не­су ште­ту Срп­ској и срп­ском на­ро­ду – ка­же Јо­ви­чић.

 -----------------------------------------------------------

Опо­зи­ци­ја у РС по­твр­ђу­је да су да Суд и Ту­жи­ла­штво БиХ на­мет­ну­ти РС, али, ка­ко ка­же пред­сед­ник Пар­ти­је де­мо­крат­ског про­гре­са Мла­ден Ива­нић, о то­ме ни­је тре­ба­ло рас­пи­си­ва­ти ре­фе­рен­дум. Он сма­тра да је „ве­ли­ко пи­та­ње“ ка­да ће ре­фе­рен­ду­ма би­ти и да је још ра­но да се го­во­ри о те­жим по­сле­ди­ца­ма, укљу­чу­ју­ћи и рас­пад БиХ.

– Ми­слим да је тре­ба­ло од­лу­чи­ти не­по­сред­но и да је Скуп­шти­на од­мах тре­ба­ло од­мах да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге. Власт у РС се по­и­гра­ва са ти­ме и ни­је озбиљ­на у на­ме­ри да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге – ре­као је Ива­нић за „Прав­ду“.

-------------------------------------------------------------

На пи­та­ње да ли се БиХ рас­па­да, Мир­ко Ша­ро­вић, бив­ши члан Пред­сед­ни­штва БиХ, сме­њен од­лу­ком ви­со­ког пред­став­ни­ка Пе­ди­ја Еш­да­у­на, од­го­во­рио је ин­ди­рект­но:

– ОХР не зна шта да ра­ди. Ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца не мо­же да пред­ви­ди шта ће се ду­го­роч­но до­го­ди­ти – ре­као нам је Ша­ро­вић.

За по­сто­ја­ње Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ ка­же да то „ни­је део ме­ђу­на­род­них оба­ве­за ко­је је пре­у­зе­ла РС“.

– Због то­га је ле­ги­тим­но на­ше пра­во да ка­же­мо да ли су те ин­сти­ту­ци­је пот­пу­но или са­мо де­ли­мич­но за­до­во­љи­ле или ни­су. За­ви­сно од ре­зул­та­та ре­фе­рен­ду­ма у РС, пред­став­ни­ци РС има­ће ја­сан пра­вац ко­јим тре­ба да се иде и би­ће то ја­сан сиг­нал и дру­гом де­лу БиХ, а и ме­ђу­на­род­ним фак­то­ри­ма – ре­као је Ша­ро­вић.

--------------------------------------------------------------

Хр­ват­ски по­сла­ник у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Иво Ми­ро Јо­вић ка­же да, упр­кос са­мо­во­љи ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, „ко­ја у БиХ за­ва­ђа на­ро­де“, не би тре­ба­ло ру­ши­ти др­жав­ни оквир БиХ.

– У БиХ се мо­ра до­ћи до на­че­ла су­ве­ре­но­сти на­ро­да на осно­ва­ма По­ве­ље УН. Бо­ље је та­ко ус­по­ста­ви­ти мир ме­ђу на­ро­ди­ма и ство­ри­ти ам­би­јент не­ког су­жи­во­та – ре­као је Јо­вић.

Опширније у штампаном издању…

 http://www.pravda.rs/bosna-i-hercegovina-pred-raspadom/

 


БиХ - Лајчак - реаговања / ЈОВИЧИЋ: НЕМА НИШТА ОД "ДЕЈТОНА 2"

— Autor sjovicicslavuj @ 13:34

 


        САРАЈЕВО, 14. АПРИЛА /СРНА/ - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић сагласан је са ставом управног директора ЕУ за Балкан Мирослава Лајчака да није потребно сазивати "Дејтон плус".

        "Нема ништа од Дејтона 2, Брисела 1 нити Брисела 100, нема више никаквих конференција, јер већ постоји Дејтонски споразум, који треба до краја испоштовати", рекао је Јовичић данас за Срну.

        Лајчаку и свим међународним представницима задуженим за БиХ Јовичић савјетује да се у тражењу рјешења за ситуацију у БиХ и вишемјесечни застој у формирању власти окрену ка предсједнику СДП-а БиХ Златку Лагумџији.

        "Све кључеве за рјешење овог проблема држе Лагумџија и његова странка, који прво са странкама у Федерацији БиХ треба да ријеше проблеме", истакао је Јовичић, додавши да Република Српска не кочи процес формирања власти.

        Према Јовичићевим ријечима, Лагумџија треба већ једном да постане свјестан да у БиХ није могуће ништа урадити изван уставних категорија три конститутивна народа и два ентитета, али ни без поштовања легитимитата и легалитета политичких странака које су освојиле највећи број гласова на изборима.

        Осврћући се на Лајчаков став да ЕУ акценат треба да стави на јачање свог присуства у БиХ, он је оцијенио да су ЕУ и међународна заједница и сад у БиХ присутни до максимума.

        "ЕУ нека ријеши проблем Белгије, која је рекордер у неформирању власти", рекао је Јовичић, поручивши да у БиХ никакви притисци не могу уродити плодом.

"Овдје само компромис и договор три конститутивна народа рјешавају проблеме. Нечије присуство неће ријешити проблеме", закључио је посланик СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ.

Лајчак је јуче у Бриселу изразио велику забринутост због развоја ситуације у БиХ и указао да ЕУ не сматра да је потребно сазивати нову међународну конференцију "Дејтон плус". Лидер СДП-а БиХ Златко Лагумџија залаже се да до краја године буде организован ''Дејтон два'', конференција на којој би међународна заједница изашла са приједлогом новог уставног оквира за БиХ.


BiH uvozi lišće, granje, sjajne vezice, golubove…

— Autor sjovicicslavuj @ 15:11

   
Utorak, 12 Travanj 2011

SARAJEVO – Prekomjeran uvoz raznoraznih roba već desetak godina predstavlja ogroman problem za domaće gospodarstvo, ali kako cirkus apsurda tu ne prestaje, svjedoče podaci kako su u našu zemlju samo tijekom prošle godina uvezene znatne količine lišća, grana, golubova, ruža, čekinja domaćih ili divljih svinja, sjajnih vezica za obuću, pa čak i ljudske kose.

Slavko Jovičić, predsjednik Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Parlamenta BiH, potvrdio nam je kako se u BiH uvozi “sve i svašta”, te kako ono što je nenormalno i nije moguće u bilo kojoj zemlji svijeta u nas predstavlja svakodnevicu.

“Čudne” robe

- Primjera radi, tijekom prošle godine u našu zemlju uvezeno je više od 3000 tona oraha?! Isto tako, imao sam nekoliko upita da se smanji carina na uvoz vezica i sjajnih toka za cipele. Prema tome, jednostavno je nevjerojatno što u nas ljudi rade i čime se bave, istaknuo je Jovičić.

 Nadalje, prema podacima za prošlu godinu, u BiH je uvezeno čak 122.035 kilograma lišća, grana i ostalih dijelova bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka, te trave. Vrijednost tog uvoza iznosila je 185.832 marke.
Isto tako, prošle godine uvezli smo 68 kilograma golubova, a njihova vrijednost bila je 3312 maraka, 2693 kilograma čekinja domaćih ili divljih svinja u vrijednosti 4111 maraka, pa čak i pet kilograma kose iz Italije u vrijednosti 134 marke.
Na popisu neobične robe koja stiže iz uvoza su i ručna sita i rešeta, gumbi i kopčice, priplodni magarci, zmije i igle, koji, iako se ne uvoze svake godine, ipak stižu na domaće tržište po potrebi i iz raznih zemalja.

- Sve navedeno nije za rubriku “vjerovali ili ne” nego za rubriku “ludosti stoljeća”, jer kako običnom građaninu objasniti da smo prošle godine uvezli 125 milijuna maraka pitke vode, zapitao se Jovičić.

Malverzacije

On navodi kako se kod uvoza određenih roba prave brojne malverzacije. Tako naglašava da je u BiH tijekom 2007. uvezeno nevjerojatnih 7000 tona goveđih glava. Međutim, tu se radilo o tome da su se zapravo uvozili bifteci, na koje se inače plaća carina, a kroz papire su to provodili kao da su uvozili goveđe glave na koje se ne plaćaju carine.
- Nažalost, u Parlamentu BiH nikada nije bilo ozbiljnih rasprava o svim ovim anomalijama jer mi se čini da su inozemni uvozni lobiji jači od domaćih političara, ustvrdio je Jovičić.

Osim navedenog, kao jedan od primjera što se to sve radi u našoj zemlji, kada je u pitanju vanjskotrgovinska razmjena, on navodi primjer uvoza tovljenih svinja do 50 kilograma. Naime, prema potpisanom sporazumu s EU-om, naša zemlja ima pravo uvesti do 1500 tona tovljenika do 50 kilograma svake godine.
- Međutim, naše tzv. stručne službe i razne komisije su pogrešno prevele ovaj sporazum pa umjesto tovljenika u dokumentu stoji uvoz divljih svinja, što našim stočarima pravi ogromne probleme, kaže Jovičić.

On je imao na desetke sastanaka s predstavnicima EU-a, kako bi se ispravila ova, kako kaže, glupost, ali nažalost do dana današnjeg to nije ispravljeno. Sve navedeno jasno pokazuje nemar i nerad brojnih institucija ove zemlje pa nikoga ne treba iznenaditi što domaće gospodarstvo već godinama propada.

Prehrambeni proizvodi

Osim uvoza nekih “čudnih” roba, naša zemlja muku muči i s uvozom osnovnih prehrambenih proizvoda. Tako se, primjerice, uvoze šljive, jabuke, grožđe i drugo voće, a dok ono na stablima u BiH ostaje neubrano, uvozi se krumpir, kupus, luk i drugo povrće, a ono na bh. njivama se često zaorava. Također, uvoze se i svi drugi prehrambeni proizvodi, dok istovremeno poljoprivreda u BiH polako umire. Uvoze se čak otpadci prehrambene industrije, tog otpada je uvezeno u vrijednosti većoj od 153 milijuna maraka. Poljoprivrednici iz naše zemlje godinama upozoravaju na ovakvo stanje, ali bh. vlasti na te zahtjeve uvijek su ostajale nijeme.

Piše: Dragan Bradvica

http://www.dnevni-list.ba:bih-uvozi-lie-granje-sjajne-vezice-golubove:dogaaji

 


ПИШЕ Славко Јовичић: Нож у леђа

— Autor sjovicicslavuj @ 00:46


 

Но­ве ли­сте при­пад­ни­ка ЈНА и ВРС, ко­је су се по­ја­ви­ле у Са­ра­је­ву, пред­ста­вља­ју при­пре­му за на­по­ре Бо­шња­ка да об­но­ве ту­жбу про­тив Ср­би­је и по­ку­шај да се сла­бље­њем Ср­би­је осла­би и по­зи­ци­ја Ре­пу­бли­ке Срп­ске. У Са­ра­је­ву, а ми­слим на бо­шњач­ке по­ли­ти­ча­ре и на це­ло­куп­ну бо­шњач­ку јав­ност, НВО сек­тор, оста­ла удру­же­ња, Ислам­ску за­јед­ни­цу – сви ра­де на про­јек­ту об­но­ве те ту­жбе.

Уз то, има­мо и по­ку­шај да се хап­ше­њем Бо­жи­да­ра Ву­чу­ре­ви­ћа ис­про­во­ци­ра­ју не­спо­ра­зу­ми из­ме­ђу Бе­о­гра­да и Ба­ња­лу­ке, ко­ји би им ту мо­гли по­мо­ћи. Бо­шња­ци-му­сли­ма­ни ни­ка­да не­ће од­у­ста­ти од то­га и на то­ме ра­де ло­би­сти по це­лом све­ту. Ту­жба БиХ про­тив Ср­би­је од­ба­че­на је пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де у Ха­гу, ме­ђу­тим, нај­но­ви­ји спи­сак на ко­ји су ста­ви­ли чак и вла­ди­ку звор­нич­ко-ту­злан­ског Ва­си­ли­ја Ка­ча­вен­ду, мо­же да бу­де при­пре­ма за но­ви та­лас ин­ди­ви­ду­ал­них ту­жби, чи­ји су са­др­жај све са­ме го­ле­ме ла­жи.

 На при­мер, ту­же ге­не­ра­ла Ђу­ки­ћа да је на­ре­дио да се ис­па­ли гра­на­та на Ту­злу, ма­да је та­да ухва­ћен и сни­мљен раз­го­вор му­сли­ман­ских оба­ве­шта­ја­ца и ре­чи: „Ово је не­ко наш по­ста­вио“. Све то тре­ба да бу­де пре­пре­ка оства­ре­њу мо­гућ­но­сти ко­ја нам је све бли­жа – да Ре­пу­бли­ка Срп­ска оде из БиХ. У то­ме Бо­шња­ци ви­де ве­ли­ку опа­сност за БиХ, ко­ју сма­тра­ју сво­јом, сво­јим рат­ним пле­ном. Упра­во за­то сла­бе Ср­би­ју и упра­во због то­га да­нас Злат­ко Ла­гум­џи­ја, ко­ји же­ли да бу­де пр­ви чо­век Са­ве­та ми­ни­ста­ра БиХ, бо­ра­ви у Ва­шинг­то­ну. Та­мо има по­др­шку да, из­ме­ђу оста­лог, спре­чи да се у Срп­ској на ре­фе­рен­ду­му из­ја­сни­мо про­тив НА­ТО пак­та. А да смо про­тив ја­сно је, као што је ја­сно ко нас је бом­бар­до­вао.

Још не­што. По­сле по­се­те ру­ског пре­ми­је­ра Пу­ти­на у Фе­де­ра­ци­ји БиХ су ја­ко нер­во­зни због на­ја­ве да ће Срп­ска би­ти у но­вом еко­ном­ско-по­ли­тич­ком про­јек­ту, ко­ји је пан­дан ЕУ, по­зна­том као „евро­а­зиј­ска уни­ја“, у ко­ме Ру­си­ја оку­пља око се­бе бив­ше чла­ни­це Со­вјет­ског Са­ве­за. Њи­хо­ви сно­ви о ту­жби БиХ про­тив Ср­би­је има­ју и би­тан уну­тра­шњи аспект. То је ло­ша еко­ном­ска си­ту­а­ци­ја у Фе­де­ра­ци­ји БиХ, где им је све ја­сни­је да је Срп­ска бо­љи део БиХ.

За­то та­мо јав­ност одав­но за­ма­ја­ва­ју фикс иде­јом о па­ра­ма ко­ји­ма су се на­да­ли и пре од­лу­ке Су­да прав­де, а и са­да јој ти­ме ма­жу очи. Го­во­ре о не­ко­ли­ко сто­ти­на ми­ли­јар­ди евра, ко­је би Ср­би­ја, на­вод­но, тре­ба­ло да пла­ти, при че­му се ни­су устру­ча­ва­ли да нам без­о­бра­зно по­ру­че да ће и Ср­би из БиХ од то­га има­ти ко­ри­сти. Уз све то, њи­ма си­ту­а­ци­ју ком­пли­ку­је и то што је срп­ски на­род од­мах по­сле из­бо­ра у ок­то­бру фор­ми­рао сво­је ин­сти­ту­ци­је, док Фе­де­ра­ци­ја ни­ка­да не­ће уре­ди­ти од­но­се из­ме­ђу Бо­шња­ка и Хр­ва­та, ко­ји су гра­ђа­ни не дру­гог, не­го 16. ре­да, пре­гла­са­ни на свим ни­во­и­ма.

За­то та­мо­шњи ме­ди­ји фа­бри­ку­ју при­че по­пут но­ве ту­жбе, ко­ја ће, на­вод­но, ре­ши­ти све њи­хо­ве про­бле­ме. Они има­ју про­блем ка­ко са­кри­ти да је за­пра­во Ар­ми­је БиХ чи­ни­ла зло­чи­не и из­вр­ши­ла ет­нич­ко чи­шће­ње. За­то свим си­ла­ма спре­ча­ва­ју по­пис ста­нов­ни­штва. Ср­би­ја ни­ка­да не­ће би­ти пре­пре­ка Срп­ској и обр­ну­то – Срп­ска Ср­би­ји – и ту би си­ту­а­ци­ја за Бо­шња­ке би­ла без­из­ла­зна да им на­ду ни­су ули­ли, а ко би дру­ги не­го са­ми Ср­би.

Хап­ше­ње Бо­жи­да­ра Ву­чу­ре­ви­ћа по­ка­зу­је нам снис­хо­дљи­во ли­це на­ше ма­ти­це, ко­ја се већ ра­ни­је по­не­ла не­до­стој­но, ам­не­сти­ра­ју­ћи крив­це за зло­чи­не над Ср­би­ма. У слу­ча­је­ви­ма Га­ни­ћа, Ју­ри­ши­ћа и Пур­де, Ср­би­ја се обру­ка­ла, а ни­је се пре­тр­гла да Ди­вја­ка ви­ди где му је ме­сто. Те ства­ри са јед­не, и хап­ше­ње чо­ве­ка ко­ји ни­је имао ве­зе са вој­ним по­сло­ви­ма с дру­ге стра­не, срп­ском на­ро­ду у БиХ зна­че за­би­ја­ње но­жа у ле­ђа. То се не сме по­но­ви­ти.

http://www.pravda.rs/2011/04/08/slavko-jovicic-noz-u-ledja/

 


Sajber centralizacija

— Autor sjovicicslavuj @ 15:21
 
Autor: Slađana Gajić   
četvrtak, 07 april 2011

ohr1Iako bosanski jezik zvanično ne postoji, na internet stranicama gotovo svih institucija, što na federalnom nivou, što na nivou BiH, uredno je naveden kao prva opcija pri izboru jezika na kojem posjetilac može da prati objavljeni sadržaj na sajtu. Prilog dominaciji takozvanog bosanskog jezika dale su i neke međunarodne organizacije, među kojim svakako prednjači Kancelarija visokog predstavnika u BiH, na čijoj je internet stranici srpski jezik na trećem mjestu ponuđenih opcija.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekao je da je takozvani bosanski jezik novokomponovana tvorevina, pomoću koje Bošnjaci i zvanično Sarajevo pokušavaju da zatru sve što je nebošnjačko.

- Bošnjaci nastoje da zatru vjekovnu kulturu Srba i da u prvom planu bude ono što su oni smislili. Insistiraju na tome da se njihov jezik zove bosanski, a ne bošnjački, jer tako, preko jezika, hoće da prisvoje cijelu BiH - kazao je Jovičić, te dodao da se ovakvim perfidnim stvaranjem hibridnog jezika i nacije pokušava centralizovati sve u korist Bošnjaka. Prema njegovim riječima, funkcioneri iz reda bošnjačkog naroda pokušavaju da neutrališu bilo kakve istorijske korijene postojanja Srba na ovim prostorima.

- Međutim, oni u tome neće uspjeti. Činjenica je da kod institucija postoje zloupotrebe, tako da predstavnici srpskog naroda često intervenišu i pokušavaju da isprave ovakvo stanje - naglasio je Jovičić, te dodao da srpski poslanici ne traže ništa drugo nego poštovanje ravnopravnosti, a Bošnjaci hoće da budu dominantni. Kako je rekao, donedavno su postojali i sajtovi institucija i agencija koje su informacije objavljivali samo na - bosanskom jeziku.

- Poslije našeg insistiranja da se to promijeni, ponuđene su i druge jezičke opcije. Većina institucija BiH smještena je u Sarajevu i njih ne interesuje ni srpski jezik ni hrvatski, nego samo njihov jezik - kazao je Jovičić. Kako je istakao, Bošnjaci smatraju da uvijek treba da budu na prvom mjestu, pa i kada je u pitanju jezik.

- U BiH ništa ne može da bude jednostavno, jer svi iz Sarajeva žele da bude komplikovano. Što se tiče međunarodnih organizacija, one su opredijeljenje samo za bosanski jezik. Radi formalnosti, oni su naveli i srpski i hrvatski jezik, ali na tim jezicima sadržaji nisu napisani - kazao je Jovičić.

-----------------------------------------------------------

Petar Kunić, pravni ekspert i poslanik DNS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, kazao je da bi jezici kojim govori srpski, hrvatski i bošnjački narod morali da budu ravnopravni.

- Kada je riječ o zajedničkim organima BiH, jezici nisu ravnopravni, jer je dominantan bosanski jezik, pa onda slijedi hrvatski, dok je srpski najmanje zastupljen - rekao je Kunić, te dodao da je svima jasno da je osnovni jezik srpski jezik. Kako je istakao, Bošnjaci preferiraju bosanski jezik jer teže stvaranju bosanske nacije.

---------------------------------------------------------------

Gostimir Popović, politički analitičar, rekao je da je, kada se pogledaju zvanične internet prezentacije pojedinih institucija BiH, odmah jasno da one pokušavaju marginalizovati sve što je iz srpskog naroda.

- Jedan od primjera jeste i sam jezik. Pojedinci su skloni čak da izmišljaju nove jezike, samo da bi srpski gurnuli u zapećak. Često se izmišljaju i nove riječi za potrebe takozvanog bosanskog jezika - rekao je Popović.

Prema njegovim riječima, na sajtovima na kojim je u upotrebi srpski jezik podaci se ne ažuriraju redovno, nego povremeno.

- Sve to predstavlja veoma perfidan pristup majorizaciji i pravljenju unitarnog sistema. Lingvisti su potpuno jasni u tome kako se formira jezik, a Bošnjaci pokušavaju da prave vještački - kazao je Popović.

------------------------------------------------------------

Azra Hadžiahemtović, poslanik SBiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da su bosanski, hrvatski i srpski jezik - jezici naroda u BiH.

- Sasvim  je normalno da svi ovi jezici budu zastupljeni na internet prezentacijama. Smatram da su svi ravnopravno zastupljeni i da tu nema nikakve priče o politici - kazala je Hadžiahmetovićeva.

-------------------------------------------------

Od zajedničkih organa, jedino na sajtu Centralne izborne komisije BiH nije ponuđena opcija bosanski jezik, nego na početnoj strani piše službeni jezici BiH i engleski jezik.

---------------------------------------------------

OHR priznaje samo bosanski jezik

Iako smo prije gotovo dvije godine pisali o tome da se na zvaničnoj internet prezentaciji OHR vijesti mogu čitati jedino na engleskom i takozvanom bosanskom jeziku, te da prilikom izbora opcije srpski ili hrvatski sadržaj ponovo bude predstavljen na engleskom, nadležni u Kancelariji do danas nisu uradili ništa po ovom pitanju. Kako tada - tako i sada! Kao i uvijek, OHR odrešito poručuje da je njihov radni jezik engleski, a da se sadržaji prevedeni na druge jezike stavljaju na zvaničnu internet stranicu čim budu spremni.

 -----------------------------------------------------

Ivo Miro Jović, delegat u bivšem sazivu Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, tada je rekao da nemogućnost korišćenja sadržaja vijesti na srpskom i hrvatskom jeziku potvrđuje da OHR i razni međunarodni organi smatraju da u BiH postoji samo jedan narod i jedan jezik.

http://www.fokus.ba:sajber-centralizacija:puls

 


Извјештај о трошењу донација не миче из ладица Тужилаштва

— Autor sjovicicslavuj @ 22:17

Datum: 06.04.2011
Autor: Свјетлана Тадић

БAЊAЛУКA - Иако је посљедњи извјештај Истражне комисија за контролу трошења донација Парламента БиХ стигао у Тужилаштво БиХ још у јануару 2010. године, истрага о злоупотреби донираног новца до данас није покренута.

Трошење донација испитивала је још једна комисија, чији је рад прекинут 2005. године. Она је тада утврдила да је у БиХ стигло 17 милијарди марака донација, за које се не зна како су потрошене. Тужилаштво је још тада најавило да ће покренути истрагу, али то се до данас није десило.

Парламентарна комисија је поново истраживала донације и у јануару 2010. године послала Тужилаштву БиХ извјештај о њиховом трошењу, али од истраге још увијек нема ништа.

Истражна комисија Парламента БиХ крајем прошле године саопштила је да постоји сумња да је само Муслиманско добротворно друштво "Мерхамет" проневјерило 50 милиона марака донација.

Члан Истражне комисије Парламента БиХ Мирко Околић рекао је јуче "Гласу Српске" да истраге нема због политичких притисака на истражне органе.

- Тужилаштву БиХ смо слали извјештаје који су довољни да оно изда налог SIPA да покрене истрагу. Истражна комисија није надлежна да истражује детаље и дубину трошења донација, већ да изнесе сумњу да ли је или није било злоупотреба приликом трошења - рекао је Околић.

Истакао је да се претпоставља да је половина донација пристиглих у БиХ ненамјенски потрошена.

- Када би се од тога бар 80 одсто утврдило гдје је нестало, било би добро - нагласио је Околић.

Члан Комисије Славко Јовичић рекао је да Тужилаштво БиХ не покреће истрагу зато што никоме није у циљу да се сазна гдје су нестале паре.

- Зна се да је 82 одсто донација отишло у Сарајево и ФБиХ. Покренули би они истрагу да је обрнуто, да је Република Српска имала те донације. Нека Тужилаштво и SIPA раде свој посао, неће им га комисија радити - казао је Јовичић и додао да је и без извјештаја Комисије Тужилаштво било дужно да истражује трошење донација.

Портпарол Тужилаштва БиХ Борис Грубешић рекао је "Гласу Српске" да је Истражна комисија Парламента БиХ достављала Тужилаштву одређене податке, без конкретних чињеница.

- Очекујемо да доставе конкретан извјештај са информацијама и именима и презименима особа одговорних за незаконито трошење донација. Да кажу ко је одобравао и исплаћивао које износе, а све што смо до сада добили су информације које нису кривично-процедурално употребљиве - рекао је Грубешић.

Делегат у Вијећу народа РС Фадил Бањановић јуче је у Зворнику позвао надлежне институције у БиХ да покрену питање ревизије донација.

- Од донација које је добила, БиХ је могла да купи Јапан, једну од најбогатијих земаља свијета али, нажалост, многе од тих донација, као и пројекти за које су дате, упропашћени су - рекао је Бањановић.

Истакао је да су многи профитирали "нечасним" трошењем донаторског новца и да би трабало кривично да одговарају.

- Пројектом 1.000 фреза за Подриње могло се отворити хиљаду нових радних мјеста, а нема ни фреза ни радних мјеста - истакао је Бањановић.

Истакао је да би сви они који су нечасним радњама упропастили донације требало да кривично одговарају.

Институције

Институције БиХ у прошлој години из иностранства су добиле 11,6 милиона марака донација, што је за 33,7 одсто мање него у 2009. години.

- Један од основних разлога за смањење су и лоши извјештаји о коришћењу донација - сматрају у Истражној комисији.

http://www.glassrpske.com/vijest/novosti//cir/Izvjestaj-o-trosenju-donacija-ne-mice-iz-ladica-Tuzilastva.


БиХ - САД - дипломатија / МИСИЈА ПРИ УН ЛАГУМЏИЈИН СТРАНАЧКИ ШТАБ

— Autor sjovicicslavuj @ 15:27

        БИЈЕЉИНА, 6. АПРИЛА (СРНА) - Амбасадор БиХ у Њујорку Иван Барбалић ставио се на располагање лидеру СДП-а Златку Лагумџији којем уговара сусрете и припрема терен за разговоре са амбасадорима најмоћнијих земаља, чиме је мисија БиХ при УН претворена у страначки штаб, пише "Прес".

        Лагумџији су на располагање стављени сви ресурси упркос забрани шефа дипломатије БиХ Свена Алкалаја да дипломатско-конзуларна представништва организују посјете званичницима из БиХ без знања Министарства иностраних послова. Да се Алкалај ипак покушава додворити Лагумџији говори податак да је запосленима у мисији у Њујорку издао налог да се сви капацитети ставе на располагање лидеру СДП-а.

        "Није нека посебна тајна да је шеф СДП-а и несумњиви лидер `платформаша` и у Њујорку пропагира идеју да његова партија, СДА, `праваши` и Лијановићева странка и на државном нивоу треба да буду језгро власти", објашњава извор "Преса" разлог Лагумџијине турнеје по Америци, гдје је отпутовао 30. марта и у БиХ би требало да се врати у петак.

        Барбалић је свом страначком шефу организовао серију састанака са амбасадорима најутицајних чланица Савјета безбједности - Русије, САД и Велике Британије, као и са шефом Мисије Турске у УН Ертугрулом Апаканом. Свим саговорницима Лагумџија је поновио добро познате ставове, тврдећи да су два ХДЗ одбила понуду међународне заједнице да постану дио парламенатрне већине.

        Посланик СНСД-а у парламенту БиХ Славко Јовичић каже како нема никакве дилеме да Лагумџија у Америци борави као шеф партије и да је читава логистика Министарства иностраних послова стављена у његову службу. Он наглашава да би било добро да се Лагумџија задржи у САД најмање шест мјесеци, тврдећи да је сигуран да би у том случају договор о формирању власти био постигнут већ у наредних десетак дана.

-----------------------------------------------------------------
        Посланик СДС-а у Представничком дому парламента БиХ Борислав Бојић истиче да се институције БиХ не могу користити за приватне и страначке сврхе и да је то у Лагумџијином случају више него очигледно.

Darko Babalj uzurpirao službeni auto i vozača

— Autor sjovicicslavuj @ 01:36

Datum: 03.04.2011
Autor: Željka Domazet

ISTOČNO SARAJEVO - Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Darko Babalj, koji je krajem decembra predao funkciju predsjednika Skupštine grada Istočno Sarajevo, i dalje koristi povlastice svog prethodnog posla, zadržavši službeni automobil.

Da Babalj ne vidi ništa loše u tome da i dalje troši novac građana Istočnog Sarajeva, potvrđuje i to da ga službenim automobilom vozi vozač Đorđe Petronić, koji prima platu u gradskoj upravi.

Svi troškovi i dnevnice prevoza Babalja idu na račun grada uz odobrenje gradonačelnika Vinka Radovanovića.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva potvrdio je “Glasu Srpske” da Babalj povremeno koristi automobil Skupštine grada.

- U tome ne vidim ništa sporno. Riječ je o poslaniku koji je izabran u našoj lokalnoj zajednici i smatram da je svaka lokalna zajednica dužna da pruži logistiku poslanicima - rekao je Radovanović i dodao da vozač koji vozi Babalja nije angažovan samo na tom poslu, nego da i pored drugih obaveza u Skupštini grada i Babalja vozi po potrebi.

Radovanović je naglasio da je Darko Babalj dužnost predsjednika Skupštine grada Istočno Sarajevo predao čim je izabran za poslanika u Parlamentu BiH.

Darko Babalj kaže da službeni automobil grada Istočno Sarajevo koristi ako mu nekad zatreba i kada mu ga grad ustupi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH iz RS Staša Košarac kazao je da bivši poslanici u skupštinama opština i gradova ne bi trebalo da, poslije isteka mandata, koriste službene automobile i vozače opština.

- Postoje oni koji to i dalje koriste, kao na primjer Darko Babalj. Mislim da nigdje ne stoji da se službeni automobili mogu koristiti poslije isteka mandata, ali je tako - rekao je Košarac i dodao da je to loša poruka građanima.

- Smatram da gradski funkcioneri treba da imaju određene privilegije, jer je riječ o odgovornom poslu, ali prestankom mandata ili prelaskom na drugu dužnost nije korektno tako nešto koristiti - rekao je Košarac i dodao da, ako je tačno da se od Skupštine grada može “posuditi” automobil, to mora da bude omogućeno svima, a ne samo onima koji su bliski političkoj partiji koja čini skupštinsku većinu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Slavko Jovičić kaže da je već drugi mandat u poslaničkim klupama i da mu na pamet nije palo da se obrati svojoj lokalnoj zajednici da mu na raspolaganje da automobil i vozača.

- Svoj prevoz bilo gdje da putujem plaćam sam. Možda bi mi u Skupštini grada Istočno Sarajevo ili u Palama odobrili automobil i vozača, ali je zaista neprimjereno da i pored plate koju primam kao poslanik još zadirem u budžetska sredstva lokalnih zajednica - kazao je Jovičić i dodao da mu ne pada na pamet da mu neko lijepi epitet grebatora bez ikakvog razloga.

Babalj i Lagumdžija

Prilikom ranijih dogovora o vlasti na nivou BiH između SNSD-a i SDS-a, za koaliciju sa SDP-om BiH posebno se zalagao Darko Babalj, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo i novoizabrani poslanik u Parlamentu BiH. Prema nezvaničnim informacijama, Babalj je i dalje u izuzetno bliskim vezama sa SDP-om, te sa Zlatkom Lagumdžijom “šuruje” iza Bosićevih leđa. 

http://www.glassrpske.com/vijest/novosti/Darko-Babalj-uzurpirao-sluzbeni-auto-i-vozaca.html


Bitka za naftu

— Autor sjovicicslavuj @ 12:44


UTORAK, 22 MART 2011

AUTOR: DOBRILA MAJSTOROVIĆ

libija-napadDa je Francuskoj, Velikoj Britaniji i SAD zaista stalo do života običnih ljudi i sprečavanja nasilja režima nad građanima, "Odisejeva zora" ne bi svanula samo u Libiji, već i u Bahreinu, gdje sunitska kraljevska porodica, uz pomoć trupa iz Saudijske Arabije u krvi guši proteste većinskih šiitskih muslimana.

Mišljenje je ovo poslanika SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavka Jovičića, koji je "Fokusu" kazao da je jedini pravi razlog vojne intervencije u Libiji nafta.

- Poslije ovoga, sasvim je jasno, doći će do enormnog poskupljenja nafte na svjetskom tržištu, a to će pogodovati samo onima koji su neprikosnoveni gospodari energetskog sektora. Kad već ne mogu sve da bombarduju, SAD će zavrnuti ventile i time male države baciti na koljena - stav je Jovičića.

Prema njegovim riječima, kada se sve sabere i oduzme libijski narod shvatiće i sam da Moamer el Gadafi i nije bilo toliko loš lider, koliko će loše biti ono što ih čeka poslije "Odisejeve zore". S druge strane, smatra Jovičić, Zapad u arapskom svijetu neće imati odanijeg saveznika u borbi protiv terorizma nego što ga je imao u Gadafiju.

- Umjesto da mu pomognu u odlučnoj borbi protiv radikalnih islamista i Al Kaide, SAD, Francuska i Velika Britanija borbenim avionima uništavaju sve ono što je narod Libije decenijama mukotrpno gradio. Istovremeno, na drugom kraju svijeta, bahreinski kralj Hamad Ben Isa el Halifa čak i ne krije da je u pomoć pozvao trupe iz Persijskog zaliva da pomognu u sređivanju stanja na ulicama Maname. I na sve to, SAD ćute, kao da se ništa ne dešava. Zašto - upitao je Jovičić i podsjetio da je bahreinski dvor u ne tako davnoj prošlosti već bio kompromitovan zbog Al Kaide, zahvaljujući Abu el Fatihu, članu kraljevske porodice, koji je početkom rata u BiH poginuo, kao islamski dobrovoljac na Igmanu.

 -----------------------------------------------------------------------------

Abu el Fatih, podsjetio je član Ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma Darko Trifunović, u BiH je stigao po nalogu Al Kaide, što je u svojoj knjizi "U mreži zla" potvrdio i bivši oficir ove terorističke mreže, Bahreinac Ali Hamad.

- Ali Hamad je otvoreno priznao da je upravo na zahtjev bahreinskog princa došao u BiH. Član kraljevske porodice Bahreina, po priznanju njegovog bivšeg saborca, bio je visokopozicioniran u Al Kaidi i na njegov nagovor mnogo je bahreinskih mladića odlučilo da se pridruži braći Muslimanima u BiH u borbi protiv Srba i Hrvata - pojasnio je Trifunović.

Poslije pogibije Abu al Fatiha, naveo je Trifunović, kraljevska porodica u Bahreinu kao da je promijenila stranu ili je u zamjenu za naklonost Zapada, svoju teritoriju ustupila SAD za stvaranje baza za neke buduće napade na Iran. Upravo zbog toga, smatra Trifunović, SAD i njeni sateliti uporno okreću glavu od Maname, ne želeći da vide da je ono, što se dešava na ulicama tog grada, u nekim slučajevima gore nego nasilje u Libiji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stvar je vrlo jednostavna, jer je okosnica problema nafta.

Nafte nema u priči o Bahreinu, ali je ima kad je u pitanju Libija i zbog toga je pokrenuta ova vojna akcija. Treba reći da su SAD, Francuska i Velika Britanija izašle iz okvira rezolucije Ujedinjenih nacija, kojom je predviđeno uvođenje zone zabrane leta iznad Libije - pojasnio je direktor banjolučkog Centra za međunarodne odnose, Miloš Šolaja. On je ukazao na činjenicu da su se među prvim jurišnicima na Libiju našle upravo zemlje, koje nisu bile baš u najboljim odnosima s libijskim vođom Momaerom el Gadafijem, pa su nasilje u Bengaziju iskoristile kao idealan izgovor za napad na ovu zemlju.

U međuvremenu, "Odisejeva zora" uzima sve više žrtava na libijskim ulicama. Tokom jučerašnjeg dana, predstavnici pobunjenika tvrdili su kako Gadafijeve snage četvrti dan zaredom bombarduju Misratu. Glavna ulica i centar, po njima, sravnjeni su sa zemljom. Evropska unija proširila je sankcije protiv libijskog režima, a ruski premijer, Vladimir Putin, rekao je kako Gadafijev režim nije demokratski, ali to ne opravdava vojnu akciju. Dodao je kako rezolucija UN dozvoljava sve i da kao takva liči na srednjovjekovni poziv na krstaške ratove. Prekid napada zatražila je Indija, dok se Belgija svrstala na stranu zapadne koalicije i ponudila svoje avione za učešće u akcijama.  Do sada je ispaljeno 110 krstarećih raketa. Zapadni mediji navode da su u bombardovanju poginula 64 civila.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vlada negirala pogibiju Kamisa Gadafija

Libijska vlada demantovala je navode opozicije da je ubijen Gadafijev sin Kamis. Navode da su to besmislice, javlja AGI. Prema navodima koje prenose strani mediji, Kamis je, navodno, preminuo u nedjelju od teških opekotina, koje je dobio u subotu. Tvrde da je opečen kada se libijski pobunjenik vojnim avionom zabio u bazu Bab al-Azizija. Kamis je inače Gadafijev šesti sin i komandant 32. brigade.

-----------------------------------------------------------------

FOKS Gadafi sam meta intervencije

Britanski ministar odbrane, Lajam Foks, rekao je da postoji mogućnost da libijski vođa Moamer Gadafi sam bude meta vojne intervencije Zapada, ako bi civilne žrtve mogle da budu izbjegnute, javlja Bi-Bi-Si. On je rekao da postoji mogućnost da Gadafi bude legitimna meta, međutim moraju se uzeti obzir eventualni civilni gubici u tom slučaju.

- Mi ulažemo sve napore da izbjegnemo civilne žrtve, prvo zbog humanitarnih razloga, a zatim zbog činjenice da bi libijski režim to iskoristio u propagandne svrhe - rekao je Foks.

 http://www.fokus.ba/nov/:bitka-za-naftu:u-fokusu


Birali između života i smrti

— Autor sjovicicslavuj @ 23:11

Autor: Slađana Gajić   
srijeda, 16 mart 2011

bascarsijaSrbi nisu samovoljno napustili Sarajevo, nego su mogli birati između bijega i spasavanja golog života ili čekanja najezde zločinačkih formacija, rekao je za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. On je kategorično odbio navode sarajevskog profesora Nedžada Mulabegovića, da su Srbi svojevoljno napustili Sarajevo.

- Potpuno je netačno da su Srbi samovoljno napuštali Sarajevo, bježali su i spasavali glavu, jer su znali da je Sarajevo najveća grobnica stradanja srpskog naroda u prethodnom ratu. Da li bi neko samovoljno mogao napustiti rodni grad i rodnu grudu? Sasvim je jasan odgovor. Da su svi Srbi, njih 157.000, koliko ih je bilo po popisu iz 1991. godine, ostali u Sarajevu, bili bi građani entog reda, jer ni šačica Srba danas nema posao - kazao je Jovičić. Prije ratnih dešavanja u Sarajevu je, kaže Jovičić, radilo više od 360 uvaženih doktora u sarajevskim zdravstvenim institucijama, a koliko ih danas ima.

- Da li su svi sarajevski Srbi trebalo da čekaju da ih zločinački ubiju, kao akademika Milutina Najdanovića, koji je krenuo na posao i okončao svoj život? U opštinama Hadžići, Ilijaš, Vogošća, Ilidža i Trnovo, u kojima je živjelo srpsko stanovništvo, imali su opciju ili da čekaju najezdu raznih zločinačkih formacija ili da spasu goli život - naglasio je Jovičić.

Kako je rekao, Srbi su shvatili da im više nema života u takvom Sarajevu, jer to pokazuje i poslijeratno formiranje vlasti u opštini Centar, gdje je načelnik Bošnjak, predsjednik SO Musliman, a sekretar je Bosanac. On je naglasio da ni danas nije razjašnjeno stradanje Srba, te da bi krugovi sarajevskih intelektualaca trebalo da se zapitaju zašto još nije ispoštovana odluka Ustavnog suda BiH iz 2006. godine, kada je Sud naložio Vladi FBiH da budu dostavljena imena stradalih Srba u Sarajevu.

- Bošnjački krugovi stalno će pričati istu priču, da su Srbi otišli iz dobroga, ne zato što im je prijetilo zlo - istakao je Jovičić i dodao će u budućnosti postojati četiri istine, srpska, hrvatska, bošnjačka istina i istina međunarodnih lobista koji su se svrstali na bošnjačku stranu. On je dodao da je najveći uspjeh jačanje RS kao garancija opstanka srpskog naroda.

------------------------------------------------------------

Aleksandra Pandurević, poslanik SDS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Mulabegovićeva tvrdnja pokazuje da Srbima nema mjesta u ovom gradu.

- Kad niste u stanju da priznate da su preživjeli Srbi napustili Sarajevo iz straha, zato što su im se tamo dešavale strahote, što je na hiljade Srba brutalno ubijeno, još više njih mučeno u logorima, što im je imovina opljačkana i uništena, onda ste spremni sve to da ponovite - kazala je Pandurevićeva. Kako je rekla, od 6.500 Srba koliko ih je živjelo na području opštine Hadžići, danas ih ima 30, a obnovljenih kuća je duplo manje. Ona je rekla da je njenu porodicu, ali i druge srpske porodice u Sarajevu, zadesila velika nesreća tokom proteklih ratova.

- U Drugom svjetskom ratu svi punoljetni muškarci iz moje porodice i jedna trudnica odvedeni su u Jasenovac. Niko se nije vratio, a noć uoči oslobođenja Sarajeva, po nalogu naših komšija muslimana, pobijena je porodica mog djeda. Njegov najmlađi brat imao je četiri godine, a najstarija sestra 17 godina. U ovom ratu, moj djed, stric, otac i majka iz naših kuća odvedeni su u logor "Silos", gdje su ostali do kraja rata i preživjeli neviđena mučenja. Sve što smo sticali 50 godina opljačkano je i uništeno, na moje oči. Zar je nakon svega toga trebalo da ostanemo i čekamo kada ćemo kao ovce ići na klanje i treći put!? Zar smo se mogli osjećati bezbjedno i ostati kada su oni koji su nam činili zlo, koji su Srbe mučili u logorima, danas sudije Suda BiH, kada su oni koji su direktno odgovorni za stravične zločine nad sarajevskim Srbima državni funkcioneri, policijski službenici, i slave se kao heroji - navela je Pandurevićeva.

---------------------------------------------------

U Sarajevu danas živi najviše 20.000 Srba

Jovo Janjić, izvršni direktor Udruženja građana "Demokratska inicijativa sarajevskih Srba", rekao je da nije logično da neko samovoljno napušta rodni grad, koji je uz to i glavni grad.

- Sasvim je sigurno da su postojali određeni pritisci da ljudi napuste Sarajevo. Među razlozima zbog koji su su Srbi napustili Sarajevo najvažniji je politika. Bilo je prijetnji od federalne vlasti i tadašnjeg predsjednika, Alije Izetbegovića, pa je većina otišla zbog straha od vlasti koja je dolazila na te prostore, te bila primorana da napusti svoja vjekovna ognjišta - istakao je Janjić i dodao da danas u Sarajevu živi najviše 20.000 Srba, te da je prvenstveno riječ o starijim licima.

 

Lagumdžija baštini sve

— Autor sjovicicslavuj @ 13:04

Ko raspolaže imovinom nekadašnjeg Saveza komunista na području BiH. Proglasivši se sledbenikom komunista, SDP ubira milione od najma prostorija

 Zgrada Specijalnog tužilaštva u Banjaluci

Zgrada Specijalnog tužilaštva u Banjaluci

 

 

DA su SDP i njen lider Zlatko Lagumdžija sve drugo samo ne naivni, kako saznaju "Novosti", govori jedan detalj - proglasivši se političkim i pravnim sledbenikom Saveza komunista BiH, oni godinama unazad žive kao "mali bogovi", iznajmljujući prostorije raznih institucija koje su nekada bile u vlasništvu Komunističke partije BiH.

Tako za korišćenje prostorija u Sarajevu, u kojima se nekad nalazio Centralni komitet, Vlada Federacije BiH još od 1998. godine izdvaja u kasu SDP mesečno oko 50.000 maraka! I loši matematičari izračunali bi lako da je reč o milionima maraka samo za najam jedne jedine zgrade!


PRIORITETI KOORDINACIONOG ODBORA ZBOG rešavanja pitanja imovine Saveza komunista, formiran je koordinacioni odbor komunističkih partija bivših republika Jugoslavije.
- Vraćanje imovine u posed komunističkih partija iz bivših republika Jugoslavije jedan je od naših prioriteta. Sada očekujemo održavanje nastavka 14. kongresa komunističkih partija, koji nikada nije završen, i da zauzmemo konačan stav i utvrdimo
plan delovanja. Očekujem da do polovine ove godine sve to bude rešeno. U svim bivšim republikama SFRJ u toku je sabiranje vlasništva, i to je dug proces, pošto je teško pronaći papire kojima možemo da dokažemo da je imovina naša - rekao je Mirko Raca, v.d. predsednika Saveza kominista BiH.

      ----------------------------------------------

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u parlamentu BiH, kaže, za "Novosti", da će jedno od glavnih pitanja za rešavanje po hitnom postupku nove vlasti na državnom nivou biti upravo upisivanje imovine Saveza komunista na području Bosne i Hercegovine na državu BiH, kako bi država, a ne samo SDP, raspolagala ovom imovinom. On će, kako kaže, predložiti usvajanje zakona o oduzimanju imovine Saveza komunista BiH i njeno upisivanje na državu BiH, kako bi od nje koristi imali svi građani u Bosni i Hercegovini.

- Još u prošlom sazivu Saveta ministara predlagao sam ovaj zakon, koji je u ušao u parlamentarnu proceduru, ali se negde izgubio. Savet ministara BiH mora da usvoji ovaj zakon, i izvršićemo pritisak da se to i uradi, kako bi se jednom za svagda završila priča o malverzacijama sa ovom imovinom. Ona vredi stotine miliona maraka i smešno je da SDP sa njom raspolaže a da im država BiH još za to još i plaća - poručio je Jovičić.

Zlatko Lagumdžija, lider SDP, već godinama izbegava rešavanje ovog pitanja.

- Kad god se pomene ovo pitanje, SDP ćuti, a Lagumdžija ističe da su oni pravni naslednici komunista - kaže Jovičić.

-----------------------------------------------------

Slobodan Popović, član SDP, kaže, za "Novosti", da je to tačno, da je SDP pravni naslednik Saveza komunista - odnosno Stranke demokratskih promena, iz koje je nastao SDP.

- U ovom momentu na prostoru BiH ne postoji nijedna politička partija koja se vodi u sudskom registru kao politički i pravni sledbenik Saveza komunista - Stranke demokratskih promena, osim SDP BiH. Uostalom, mi u sudskim procesima u BiH vodimo pravnu bitku za dokazivanje našeg prava na određenu imovinu Saveza komunista. Videćemo kako će se to dalje rešavati - poručio je Popović.      

VREDNA IMOVINA

MNOGI objekti na području BiH pripadali su komunistima. Najznačajniji, ili najatraktivniji, svakako su bivša zgrada CK u Sarajevu, gde trenutno boravi Vlada FBiH, i zgrada u kojoj se danas nalazi Specijalno tužilaštvo RS, u samom centru Banjaluke.

 http://www.novosti.rs/vesti/planeta.-Lagumdzija-bastini-sve


Полиција не зна за протест вехабија

— Autor sjovicicslavuj @ 23:22

Datum: 09.03.2011
Autor: С. Т.

БAЊAЛУКA - Протест вехабија које се противе Имиграционом центру у Источном Сарајеву заказан за суботу испред зграде Парламентарне скупштине БиХ у Сарајеву није званично најављен полицији Кантона Сарајево, рекао је јуче "Гласу Српске" портпарол кантоналног МУП-а Ирфан Нефић.

Он је истакао да је рок за најављивање свих јавних окупљања 48 часова прије њиховог почетка и да још није касно да протестно окупљање буде најављено.

Позив на протест свим муслиманима упутила је невјенчана супруга једног од чланова "Aлжирске групе" Нађа Диздаревић заједно са удружењима "Енсарије" и "Солидарност" путем "Фејсбук" групе "Протести против кршења људских права у Босанском Гвантанаму", а уз подршку групе "Ислам је мој живот". Ове "Фејсбук" групе до сада су скупиле више од 6.000 чланова.

Директор Службе за послове са странцима, у чијој је надлежности Имиграциони центар, Драган Мектић рекао је "Гласу Српске" да протесте организују радикалне групе које угрожавају интересе свих становника БиХ, јер износе неистините и небулозне ствари у јавност у вези са особама које се налазе и Имиграционом центру и пријети им изручење.

Члан Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у прошлом сазиву Парламента БиХ Славко Јовичић рекао је да је познато да иза најављених демонстрација стоје организације које су подржале бошњачке политичке странке.

Дијаспора

Према наводима организатора пред зграду Парламента БиХ допутоваће вехабије из великог броја мјеста, а подршка је најављена и из Aустрије, Швајцарске, Њемачке, Хрватске.

http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/Policija-ne-zna-za-protest-vehabija.


Logistika za naoružavanje u Rijeci

— Autor sjovicicslavuj @ 17:39

Autor: Dobrila Majstorović   

"Posao je siguran, oružje je spremno, novac je uplaćen u švajcarskoj banci i sada se čeka na odobrenje da neko posreduje u planiranju i nabavci oružja", napisao je tadašnjem načelniku Vrhovne komande Armije RBiH Seferu Haliloviću jedan od njegovih najbližih saradnika, general Jovan Divjak!

Pismo, koje je u posjedu "Fokusa", na adresu štaba Vrhovne komande OS RBIH dostavljeno je 12. novembra 1992. godine u 19.30 časova, kako je i navedeno u zaglavlju dokumenta.

Divjak Haliloviću u ovom pismu detaljno navodi da ga je kontaktirao izvjesni Vinko Tondini, tada načelnik Logističkog centra Armije RBiH u Rijeci, koji mu je otkrio da je bošnjačka dijaspora, predvođena Izetom Dedićem u Australiji prikupila skoro 15 miliona dolara za potrebe takozvanih Oružanih snaga RBiH.

- Izet Dedić predstavlja dobrotvora muslimana u Zapadnoj Australiji (adresa: Izet Dedić, 64 Vara Street, Morley, Western Australia), koji su prikupili 15 miliona američkih dolara, koji se mogu upotrijebiti za nabavku oružja - napisao je Divjak Haliloviću.

On dalje navodi da "dobrotvor iz Australije" dobro poznaje Vinka Tondinija iz Rijeke, zbog čega je upravo on osoba, preko koje treba da se dogovori nabavka oružja. Međutim, da bi posao i zvanično bio doveden do kraja, piše Divjak, neophodna je saglasnost vrhovnog komandanta, u ovom slučaju Sefera Halilovića. Divjak je u pismu naveo i to da je Dediću ponuđeno da o nabavci oružja razgovara s tadašnjim glavnim logističarem bošnjačke vlasti Hasanom Čengićem, što je ovaj odbio.

- Ovo nam je prilika da izvršimo nabavku naših materijalnih sredstava za potrebe Armije RBiH... Mi nemamo (osim putnik troškova i dnevnica) nikakvih troškova, a nude nam se znatna sredstva, što bi trebalo iskoristiti. Predlažem da se da ovlašćenje gospodinu Veaceslavu - Vinku Tondiniju da u ime Armije RBiH i za njen račun učestvuje u nabavci oružja iz gore navedenih izvora preko veze sa gospodinom Izetom Dedićem - navedeno je u Divjakovom pismu, upućenom Seferu Haliloviću.

 

Za poslanika SNSD u Predstavničkom domu parlamenta BiH Slavka Jovičića, nije nikakvo iznenađenje Divjakovo učešće u sumnjivim finansijskim tokovima i nabavci oružja za potrebe bošnjačke Armije RBiH.

- On ne samo da je predvodio masakr pripadnika JNA u sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine, već je i u nastavku ratnog sukoba do guše bio upetljan u raznorazne aktivnosti legalnog i paralelnog sistema bošnjačkih vlasti. Nabavka oružja samo je kap u moru grijehova Jovana Divjaka, ikebane u okruženju bošnjačkog lidera Alije Izetbegovića, kome je zbog imidža trebalo da ima srpskog oficira u vrhu potpuno muslimanske vojske - rekao je Jovičić. Jovičić Divjaku zamjera i to što tokom rata nikada nije pomogao nikom od svojih sunarodnjaka, a mudro je ćutao i na činjenicu da je Sarajevo, bukvalno, pretočeno u tamnicu Srba, o čemu svjedoči i podatak o postojanju 126 logora samo na području ovog grada.

Da bi penzionisani general Jovan Divjak, koji se od četvrtka naveče nalazi u pritvoru u Austriji, imao mnogo toga da kaže o nelegalnoj trgovini oružjem, mišljenje je i člana Ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, Dževada Galijaševića. Prema njegovim riječima, kao čovjek iz samog vojnog vrha, Divjak je sigurno znao mnogo i o milionskim transferima preko raznoraznih računa u Austriji, Hrvatskoj i širom arapskog svijeta.

- Jovo Divjak je bio logističar bošnjačke Armije RBiH i imao je podatke o nabavci oružja i vojne opreme. Zato smatram da bi, osim Dobrovoljačke, Divjaka istražni organi morali da ispitaju zna li ko je i na koji način u BiH dovozio tone i tone oružja, uprkos embargu UN - zaključio je Galijašević.


Austrijsko pravosuđe čeka dokumentaciju za Divjaka

Austrijsko pravosuđe čeka dokumentaciju u vezi s bivšim generalom Armije RBiH Jovanom Divjakom, na osnovu koje će odlučiti o daljem djelovanju, kazala je juče Krista Zemanek, portparol suda u Kornojburgu, u kojeme se nalazi Divjak.

- Ministarstvo pravosuđa u Beču i mi čekamo na dokumentaciju u vezi s optužbama protiv Divjaka. Njemu je sudija u petak izrekao mjeru pritvora na rok od 14 dana. Nakon isteka tog roka sudija mora ponovo odlučiti o ovoj mjeri - dodala je ona istakavši da kada stigne dokumentacija, i to ne samo od vlasti u Srbiji već i od Haškog tribunala, kao i iz BiH, nadležni će odlučiti o daljem djelovanju u ovom slučaju.

- Na osnovu te dokumentacije sud mora odlučiti da li će se odgovoriti pozitivno na zahtjev Srbije za izručenje uhapšenog - naglasila je Zemanek i dodala da je austrijski sud zatražio dokumentaciju i iz Haga i BiH kako bi ustanovio da li postoji pravna osnova za izručenje.

- Ministarstvo pravde BiH od Tužilaštva BiH nije dobilo kompletnu ekstradicionu dokumentaciju u predmetu "Jovan Divjak - izjavio je i šef Odsjeka tog ministarstva za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u krivičnim stvarima, Neven Kurtović.

DIVJACI

Društvo za ugrožene narode - Internacional, zajedno s udruženjima građana BiH u Austriji, organizovalo je juče proteste povodom hapšenja Jovana Divjaka. Pod motom "Sloboda za branitelja Sarajeva Jovana Divjaka", protesti su održani u Berlinu ispred ambasade Republike Austrije.

Jasna Čaušević, predstavnica Društva za ugrožene narode izjavila je da je više od 100 okupljenih građana predalo apel izaslaniku Ambasade Austrije u Berlinu za hitno puštanje na slobodu generala Divjaka.

Ahmetović se obratio Savjetu Evrope

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović pozvao je juče visokog predstavnika Savjeta Evrope za ljudska prava Tomasa Hamerberga da se aktivno uključi u slučaj "Divjak", tvrdeći da su, osim kršenja običaja međunarodnog prava, ugrožena i osnova ljudska prava generala Armije RBiH Jovana Divjaka.


БиХ - "случај Дивјак" - Јовичић / ПРЕИСПИТАТИ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ

— Autor sjovicicslavuj @ 14:42

 

 

        САРАЈЕВО, 9. МАРТА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић сматра несхватљивим стављање институција БиХ у одбрану генерала некадашње Армије БиХ Јована Дивјака против којег је Србија подигла оптужницу за злочине у Добровољачкој улици у Сарајеву 1992. године и најављује да ће тражити преиспитивање њиховог дјеловања у овом случају.

        "У првом реду мислим на министарства безбједности, иностраних послова и правде“, рекао је Јовичићи Срни.

        Он је најавио да ће као посланик у Парламенту БиХ тражити ревизорски извјештај о утрошку новца пореских обвезника у Дивјаковом случају.

        "Мислим на средства Срба из Републике Српске којима су финансиране `екскурзије` у Беч члана Предсједништва БиХ Жељка Комшића, министра иностраних послова Свена Алкалаја, шефа кабинета министра безбједности БиХ“, навео је Јовичић.

Он је додао да ће тражити да се рашчисти и злоупотреба Амбасаде БиХ у Бечу и стављање амбасадора у Бечу Хариса Хрле у одбрану Дивјака.

"То што је Кантон Сарајево дао кауцију за Дивјаково пуштање из затвора, не интересује ме, нека дају пет милијарди ако имају", поручио је Јовичић.

Према његовим ријечима, у Дивјаковом случају злоупотријебљени су и медији, посебно БХТ који је 21 минут централне информативне емисије посветио хапшењу генерала бивше Армије БиХ.

"Одакле им паре за директну линковску везу са амбасадором БиХ у Бечу и да шаљу извјештаче у Беч, а немају за плате", упитао је Јовичић, подсјећајући да се БХРТ финансира и новцем пореских обвезника из РС.

        Дивјак је ухапшен у Бечу у четвртак, 3. марта по налогу Србије која га оптужује да је одговоран за напад на колону ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву 2. и 3. маја 1992. године када је убијено 42, рањено 73 и заробљено 215 припадника ЈНА.

        Дивјак је јуче пуштен из притвора у Аустрији уз плаћање кауције од 500.000 евра, саопштила је портпарол суда у Корнојбургу Криста Земанек. "Њему није дозвољено да напусти Аустрију", рекла је Земанекова и додала да је Дивјак морао да депонује пасош и да ће аустријском суду бити потребно најмање мјесец дана да донесе одлуку о изручењу.           
                 
 


БиХ - Јовичић / ИСПИТАТИ ДИВЈАКА О НАОРУЖАВАЊУ АРМИЈЕ БиХ

— Autor sjovicicslavuj @ 00:30

 
        БАЊАЛУКА, 8. МАРТА (СРНА) - Члан Експертског тима југоисточне Европе за борбу против тероризма и организованог криминала Џевад Галијашевић рекао је да је генерал Армије БиХ Јован Дивјак, који се налази у притвору у Аустрији, имао податке о набавци опреме и оружја за потребе Армије БиХ, и да би о томе требало да буде испитан.

        Галијашевић је истакао да би, осим злочина над војницима ЈНА у Добровољачкој улици, истражни органи морали да испитају Дивјака да ли зна ли ко је и на који начин у БиХ довозио тоне и тоне оружја, упрскос ембаргу УН.

        "Дивјак је сигурно знао много и о милионским трансферима преко разноразних рачуна у Аустрији, Хрватској и широм арапског свијета", рекао је Галијашевић за "Фокус".
------------------------------------------------------------------
        За посланик СНСД-а у Представничком дому Парламенту БиХ Славка Јовичића није изненађење Дивјаково учешће у сумњивим финансијским токовима и набавци оружја за потребе Армије БиХ.

        "Не само да је предводио масакр припадника ЈНА у Добровољачкој улици 3. маја 1992. године, већ је у наставку ратног сукоба до гуше бо упетљан у разноразне активности легалног и паралелног система бошњачких власти", рекао је Јовичић.

        Лист је објавио писмо из новембра 1992. године у којем Дивјак обавјештава начелника Врховне команде Армије БиХ Сефера Халиловића о куповини оружја и да је бошњачка дијаспора, предвођена Изетом Дедићем у Аустралији, прикупила око 15 милиона долара за потребе такозваних Оружаних снага РБиХ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Професор међународног права из Београда и некадашњи заступник Србије пред Међународним судом правде у Хагу Радослав Стојановић оцијенио је да је поступак Јована Дивјака у Добровољачкој улици у Сарајеву према дефиницији међународног права злочин. "Он је убијао оне који су положили оружје. То је по међународном праву, Шестом конвенцијом, забрањено 1909. године. Дакле, он је злочинац по међународном праву, а не само по законима Србије, БиХ или Aустрије", изјавио је Стојановић за "Глас Српске".
-----------------------------------------------------------------------------------
        Дивјак је био генерал ЈНА, а потом и генерал Армије БиХ. Србија је против њега подигла оптужницу, слично као у случају Ејупа Ганића. Ријеч је о потјерницама за 19 особа из БиХ под оптужбом да су у мају 1992. године починили ратни злочин над припадницима ЈНА у сарајевској Добровољачкој улици.

        Припадници Армије БиХ 3. маја 1992. године у сарајевској Добровољачкој улици убили су 42, ранили 73 и заробили 215 припадника ЈНА. Министарство унутрашњих послова РС доставило је Тужилаштву БиХ извјештај у коме се за злочин у Добровољачкој терети 15 лица.
 

Divjaku treba suditi kao neposrednom izvršiocu

— Autor sjovicicslavuj @ 11:43

Istočno Sarajevo 07. 03. 2011

SVETISLAV STANOJEVIĆ, STRUČNJAK ZA KRIVIČNO PRAVO, TVRDI

 

Stanojević Divjakova komanda sa transportera UN-a „ne pucaj" nije značila da se ne ubijaju vojnici, već „ne pucaj dok Alija ne prođe". Čim je transporter u kojem je bio Izetbegović skrenuo ka zgradi Predsedništva, počeo je masakr nedužnih vojnika


Ima mnogo dokaza... Stanislav Stanojević / Mora da odgovara... Jovan Divjak

Generalu Armije BiH Jovanu Divjaku mora se suditi kao neposrednom izvršiocu zločina nad nedužnim oficirima i vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine, tvrde pravni stručnjaci iz RS!

Nekadašnji predsednik Vrhovnog suda RS i jedan od najboljih stručnjaka za krivično pravo u zemljama bivše Jugoslavije Svetislav Stanojević objašnjava za Press RS da televizijski snimci iz Dobrovoljačke, koje mnogi uzimaju kao dokaz da je Divjak pokušao da spreči masakr, zapravo teško optužuju generala.

- Divjak je na mestu zločina bio u uniformi u svojstvu komandanta naoružanih formacija koje su presrele vojnu kolonu pod zaštitom međunarodnih mirovnih snaga. Prema njegovom ponašanju i megafonu koji nosi sasvim je jasno da on neposredno komanduje tim jedinicama, što ga svrstava u rang saizvršilaca zločina u Dobrovoljačkoj - naglašava Stanojević.

Komandovao akcijom

Prema njegovim rečima, Divjak se kao komandant jedinica koje su izvršile zločin legitimiše time što se u tom svojstvu penje na transporter UN, u kome se u tom trenutku nalaze komandant mirovnih snaga general Luis Mekenzi, komandant vojne kolone general Milutin Kukanjac i tadašnji predsednik Predsedništva BiH Alija Izetbegović.

- Divjak očigledno rukovodi akcijom zaustavljanja kolone pod zaštitom UN, što je već samo po sebi kažnjivo delo jer predstavlja kršenje međunarodnih konvencija. U svojstvu komandanta, odnosno neposrednog izvršioca, on se penje na transporter UN i sa tog transportera izdaje komande vojnicima kojima je nadređen - kaže Stanojević.

On dodaje da komanda „ne pucaj!", koju je Divjak izgovorio sa transportera, predstavlja vojnu komandu koja je izvršena u trenutku kada je izdata, što takođe dokazuje da je taj oficir imao efektivnu kontrolu nad jedinicama koje su izvršile zločin.

- Komanda „ne pucaj" nije značila „ne ubijaj ljude", već je značila „ne pucaj dok sam ja na transporteru i dok pregovaram". Još preciznije: „ne pucaj dok Alija ne bude na sigurnom". To je potpuno jasno jer su se ubijanja i ranjavanja protivpravno zarobljenih i razoružanih vojnika i civila nastavila nakon što je transporter UN sa Izetbegovićem skrenuo ka zgradi Predsedništva BiH - kaže Stanojević.

Jovičić: Ne sme se ponoviti Ganić

Slavko Jovičić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i čovek koji je bio zatvoren u logoru Silos kod Tarčina, smatra da Divjaku treba suditi i za zločine u brojnim logorima za Srbe, za koje je znao kao visoki oficir tzv. Armije BiH.

- Divjak se nije javio za reč na 247. sednici Predsedništva BiH na kojoj je Alija Izetbegović priznao da se Srbi drže u logoru Silos. On je za taj logor morao da zna jer su on i Izetbegović zajedno putovali po svetu iz heliodroma u Tarčinu, koji su održavali baš logoraši iz Silosa. Postoje brojni svedoci koji su Divjaka viđali u logoru u kasarni „Viktor Bubanj" u Sarajevu, kao i u logoru Čelebići kod Konjica - kaže Jovičić i apeluje na tužilaštvo Srbije da slučaj Jovana Divjaka procesuira do kraja. Ovo ne sme da se završi poput Ganića, Jurišića i Purde. U protivnom, bila bi to izdaja, sramna i crna kao majica Sergeja Trifunovića, poručuje Jovičić.

Ovaj poznati sudija krivičar poručuje da bi se Divjaku moralo suditi kao neposrednom saizvršiocu zločina, dok bi optužnica po komandnoj odgovornosti trebalo da bude podignuta protiv Ejupa Ganića i Stjepana Kljujića, tadašnjih članova Predsedništva BiH, koji su naredili ovu akciju.

Komandna odgovornost

Po komandnoj odgovornosti trebalo bi goniti i komandante muslimanskih paravojnih formacija koji nisu bili na mestu zločina.

- Ganić i Kljujić naredili su akciju u kojoj je počinjen zločin nad zarobljenim vojnicima i oficirima JNA. Ni oni, niti komandanti tih jedinica koji nisu neposredno učestvovali u akciji, kasnije nisu učinili ništa da kazne počinioce zločina, što ih takođe čini odgovornim za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj - tvrdi Stanojević.

On se osvrnuo i na činjenicu da je Jovan Divjak više puta javno priznao da je u Dobrovoljačkoj počinjen zločin i da bi krivci trebalo da budu kažnjeni.

- To Divjaka ni na koji način ne oslobađa bilo kakve odgovornosti. On sve vreme nakon rata pokušava da se predstavi kao navodna žrtva onih koji su islamizovali Armiju BiH. Ako on zna ko su krivci, a očigledno je da zna, već to je dobar razlog da bude uhapšen i ispitan. On može, u svojstvu osumnjičenog, da dobije status svedoka, što bi, eventualno, moglo da mu donese blažu kaznu po okončanju sudskog procesa - zaključuje Svetislav Stanojević.

Skrivene namere: Stevandić o protestima zbog hapšenja Jovana Divjaka

Bošnjački političari gnev gladnih usmeravaju protiv Srba i Srbije

BANJALUKA - Poslanik SDS-a i predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost Nenad Stevandić smatra da se iza sarajevskih protesta protiv hapšenja generala tzv. Armije BiH Jovana Divjaka krije namera bošnjačkog političkog vrha da skrene pažnju javnosti u FBiH sa teške ekonomske situacije i finansijskog kolapsa pred kojim se nalazi ovaj entitet.

Bošnjački političari, kaže on, nastoje da gnev ojađenih građana i celokupne federalne javnosti usmere na Srbe i Srbiju.

- Oni žele da skrenu pažnju sa svog lopovluka i korupcije koja caruje u Federaciji BiH. Veoma je opasno podizati nacionalne tenzije sa ciljem da se prikrije vlastita nesposobnost i odgovornost za tešku ekonomsku situaciju prebaci na sasvim drugu stranu. Nažalost, bošnjački političari upravo to rade - kaže Stevandić.

Prema njegovim rečima, stalnim organizovanjem protesta u znak podrške svakom osumnjičenom za ratne zločine nad Srbima, iz Sarajeva se šalje veoma ružna poruka.

- Oni nastoje da u ime navodne odbrane BiH opravdaju svaki zločin, čime pokazuju da imaju sasvim pogrešnu percepciju o zločinima. Mogli bi se i u Banjaluci organizovati protesti u znak podrške osumnjičenima za zločine ili nevino osuđenima kao što je general Novak Đukić, ali se to ne radi. Iz RS se stalno šalje poruka da svi koji su počinili zločine treba da odgovaraju, dok iz Sarajeva stalno negiraju da su i nad Srbima činjeni zločini. Oni to uporno negiraju, iako je to potpuno pogrešno, jer će kad-tad morati da pogledaju istini u oči i priznaju da su i Srbi stradali u proteklom ratu i da su u ime BiH činjeni zločini. Drugi je problem što nije nikome jasno kakvi to više dokazi trebaju pravosudnim organima BiH da bi procesuirali one koji su izvan svake sumnje počinili zločine nad Srbima - kaže Stevandić. D. M.

fakti
- Interpol Srbije raspisao međunarodne poternice protiv 19 državljana BiH za zločin počinjen u Dobrovoljačkoj ulici 
- Na poternicama su između ostalih Ejup Ganić, Zaim Backović, Jusuf Pušina, Jovan Divjak, Emin Švrakić, Fikret Muslimović, Dragan Vikić, Ismet Bajramović Ćelo, Hasan Efendić...
- General Jovan Divjak po Interpolovoj poternici uhapšen 3. marta u Beču
- Divjak je predavao u vojnoj školi u Sarajevu, a na početku rata pridružio se tzv. Armiji BiH
- U Armji BiH bio je brigadni general i pomoćnik načelnika Generalštaba

Zoran Žužа


Дивјака требало и раније ухапсити

— Autor sjovicicslavuj @ 16:08

Datum: 04.03.2011 Autor: Глас Српске

БAЊAЛУКA - Пензионисаног генерала Aрмије РБиХ Јована Дивјака требало је и раније ухапсити, рекао је јуче предсједник Републике Српске Милорад Додик и изразио наду да Србија неће одустати од налога за привођење.

Дивјака требало и раније ухапситиДодик је нагласио да чињеница да је Дивјак ухапшен, говори много, јер је он "учествовао и командовао ратним злочинима у Добровољачкој улици".

- Мислим да је било потребно да се Дивјак и прије приведе суду правде и да се разоткрије прича о Добровољачкој улици која је на самом почетку рата била мјесто злочина над војницима ЈНA - рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Додао је да Суд БиХ није никада процесуирао тај случај, што говори "да је то непотребан суд, који је формиран да би се пресудило Србима и био основ за писање негативне историје о Србима".
- Поставља се питање зашто се не уважавају тужилачки налози које даје Србија. Међународно право има различите аршине, али тек предстоји да се види шта ће се десити у овом случају - нагласио је Додик.

--------------------------------------------------------------------------------- 

Шеф Координационог тима Републике Српске за тражење несталих лица и истраживање ратних злочина Сташа Кошарац поздравио је хапшење Дивјака и изразио очекивање да ће идућих дана по налогу Тужилаштва БиХ бити ухапшен Јусуф Пушина и остали осумњичени за Добровољачку.

- Српска има необориве доказе, који указују на то да су Јован Дивјак, Јусуф Пушина и остали одговорни за догађаје у Добровољачкој улици у Сарајеву - рекао је Кошарац.

------------------------------------------------------------------------- 

Представници Удружења ветерана из РС тражиће оставку главног тужиоца Србије за ратне злочине Владимира Вукчевића, ако Дивјак не буде процесуиран.

- Једино што нама преостаје јесте да формирамо одјељење тужилаштва за ратне злочине РС које би на тај начин припремило доказе и извршило све предрадње, да би Тужилаштво БиХ могло процесуирати овакве случајеве - изјавио је предсједник Борачке организације РС Пантелија Ћургуз.

--------------------------------------------------------- 

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић поздравио је хапшење Дивјака у Aустрији и изразио спремност да свједочи на суду против њега. (Aгенције)

divjakОптужница ЈНA

- Правосудни органи тадашње ЈНA прије рата правоснажно су осудили Дивјака за почињена кривична дјела и злоупотребе које је починио као њен припадник. Бјежећи од закона и од кривичне одговорности он се приклонио муслиманској војсци Aлије Изетбеговића, у којој је био један од највиших војних функционера и у којој је активно учествовао у злочинима против српског народа - рекао је Славко Јовичић.

http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/Divjaka-trebalo-i-ranije-uhapsiti.


Powered by blog.rs