Još 1999. godine, tadašnji visoki predstavnik u BiH, Karlos Vestendorp, nakon provedenog javnog konkursa, proglasio je kompoziciju “Intermeco” Dušana Šestića za državnu himnu BiH. Od tada do danas ova svečana pjesma nije dobila prateći tekst.

Parlament BiH je raspisao ponovni konkurs za tekst himne te oformio komisiju koje će pregledati prispjele prijedloge i eventualno odabrati najbolji. Na konkurs se prijavilo oko 100 potencijalnih autora budućeg teksta himne BiH.

Himna BiH dočekuje i desetu godišnjicu. Bez teksta. No, uskoro bi se, barem tako vjeruju optimisti, to moglo promijeniti. Predsjednik Komisije za izbor teksta himne Hilmo Neimarlija:

“Do ovog trenutka stiglo je oko stotinjak prijavljenih tekstova za himnu BiH. Pretpostavljam da se razlozi ili motivi autora kojih je toliki broj mogu tražiti, s jedne strane, i u potrebi ljudi i da dobijemo himnu.”

Da li je presudio patriotizam ili trideset hiljada konvertibilnih maraka nagrade, koliko Ministarstvo pravde BiH nudi autoru teksta koji pobijedi na konkursu, nije jasno. Na pitanje može li jedan tekst zadovoljiti sve apetite, i građani su podijeljeni:

“Političari – teško. Prije bi se umjetnici oko toga dogovorili.”

“Moguće je, jer smo imali dobru himnu „Hej, Slaveni“. Ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto tako stvoriti himna.”

“Ne mogu se zadovoljiti na jednostavan način. Na komplikovaniji - možda. Ovako… Vidite da ništa ni s čim ne ide.”

Slavko Jovičić, također član Komisije, nije mišljenja da će se uz eksperte i dobru volju rješenje ubrzo naći:

“Pretpostavljam da barem za nekoliko mjeseci nećemo doći do teksta himne jer nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Evo, da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi – trava je zelena – Srbi bi se odmah usprotivili, kao, trava je zelena zato što je to dominantno bošnjačka boja.”

LINK - http://www.slobodnaevropa.org/content/Article/1292834.html