Slavko Jovičić -

СРБИ У САРАЈЕВУ - ИМА ЛИ ИХ ЈОШ?, прилог

Autor sjovicicslavuj | 22 Septembar, 2008 | read_nums (587)

  Као прилог тексту који написах пре неколико дана под насловом: СРБИ У САРАЈЕВУ - ИМА ЛИ ИХ ЈОШ? (НАПОМЕНА:трећи текст испод на овој страници),

  може послужити данашњи текст из дневних новина "Глас Српске" под насловом:

   Гра­фи­ти мржње у Са­ра­је­ву - За Aла­ха против влаха

   Autor: Ж. Д.

  СA­РA­ЈЕ­ВО - Гра­фи­ти "За Aла­ха про­тив вла­ха" и "Aлах је нај­ве­ћи" осва­ну­ли су при­је не­ко­ли­ко да­на у ха­ус­то­ру згра­де у Ули­ци Се­ми­ра Фра­ште 3, не­ка­дашња Те­тов­ска ули­ца, на Aли­па­ши­ну пољу у Са­ра­је­ву. 

  Са је­дне и дру­ге стра­не ових на­ци­она­лис­ти­чких гра­фи­та на­ла­зе се зви­јез­да и по­лу­мје­сец. Гра­ђа­ни ко­ји су овај слу­чај при­ја­ви­ли "Гла­су Српске" ка­жу да су то испи­са­ли си­гур­но они ко­ји не ми­сле до­бро ни Са­ра­је­ву ни БиХ, одно­сно они ко­ји би и 13 го­ди­на по­сли­је ра­та да ра­ту­ју и про­тје­ру­ју Србе из Са­ра­је­ва.

  -Ни­је слу­чај­но да су се ови гра­фи­ти на­шли у ха­ус­то­ру згра­де, а не на ули­ци јер је то до­каз да је исла­ми­за­ци­ја и ис­тје­ри­вање српског ста­но­вниш­тва по­че­ло од згра­де до згра­де. Да су ко­јим слу­ча­јем испи­са­ни на ули­ци већ би би­ли уклоњени и по­ли­ци­ја би ре­аго­ва­ла ажур­ни­је.

  Link:  http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/11698/cir/Grafiti-mrznje-u-Sarajevu-Za-Alaha-protiv-vlaha.html


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva