Slavko Jovičić -

Ne postoji beha dijaspora!

Autor sjovicicslavuj | 23 Novembar, 2008 | read_nums (536)

   PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

  Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pa i prije toga – u mnogim zemljama svijeta zbog velike migracije stanovništva iz Bosne i Hercegovine osnovana su mnoga udruženja, nevladine organizacije, pa čak i mnogobrojni pokreti u vidu raznih zvučnih naziva, kao recimo kongresa isl., koja vrlo pretenciozno sama sebe nazivaju „BiH dijaspora“ što, naravno, nije i ne može biti tačno!? O čemu se ovdje radi?

         Naime, da odmah vrlo jasno i precizno kažem da ne postoji nijedna multietnička organizacija koja u svom sastavu uključuje predstavnike sve tri konstitutivna naroda prema etničkoj pripadnosti i nacionalnoj strukturi u BiH koja bi bila „preslikana“ u dijaspori!

         Činjenica je da, kako rekoh, u mnogim zemljama svijeta postoje razno razna udruženja koja okupljaju, uglavnom, pripadnike odredjene nacionalne zajednice i ona nikako u svom nazivu ne mogu imati bilo kakav prefiks „beha“, odnosno odrednicu BiH! Radi se skoro, pa i uvijek, o jednonacionalnim organizacijama, koje su osnovane iz različitih razloga i interesa.  Takve organizacije ne odražavaju zajedničke interese sve tri konstitutivna naroda iz BiH u dijaspori. Naprotiv, takve organizacije još više rade na produbljivanju nacionalnih podjela i potpunih nacionalnih polarizacija u svim sferama života i u dijaspori, ali zbog načina i ciljeva svojih djelovanja, prave slične probleme i ovdje u BiH.

         Interesi Srba iz BiH koji se nalaze u dijaspori, nikada se ne mogu uskladiditi sa interesima Bošnjaka ili Hrvata. Slijedom takve konstatacije postoje i sve druge varijante evidentne podijeljenosti tri nacionalne zajednice u dijaspori. Nikada se interesi Bošnjaka u dijaspori ne podudaraju sa interesima Srba ili Hrvata. Takodje, i treća varijanta je sasvim ravnopravna u potpunoj podijeljenosti dijaspore, pa se tako interesi Hrvata u dijaspori nikada ne mogu usaglasiti sa interesima Srba ili Bošnjaka i sve se tako vrti u začaranom krugu potpune razjedinjenosti...

         Dakle, već više od decenije, a da i ne govorim o onim organizacijama još iz ere socijalrealizma predratne i već bivše SFR Jugoslavije, u mnogim zemljama svijeta egzistiraju mnogobrojna udruženja koja su osnovana i koja u svom članstvu imaju  sto odstotno članstvo samo iz reda jedne, svoje, nacije.

         Zato su potpuno lažne tvrdnje kad se neka od tih organizacija predstavlja kao „beha“ dijaspora. Nema takvih organizacija. Da još jednom naglasim – postoje organizacije i udruženja, koja su potpuno polarizovana i ona su isključivi prdstavnici jednog od tri konstitutivna naroda u i iz BiH!

         Druga je stvar kako i na koji način neka od tih (jedno)nacionalnih organizacija rade i koji su njihovi ciljevi i zadaci?

         Iz dosadašnje prakse, sasvim je jasno da su bošnjačke organizacije u dijaspori vrlo agresivne, pa čak su mnoge od njih i vjerski toliko radikalne – da je to zabrinjavajuće. Ali ono što je bitno – takva udruženja ne mogu imati nikakav uticaj na ukupno stanje ovdje u Bosni i hercegovini.

         Istini za volju, sva ta udruženja i nacionalni „kongresi“ vrlo su agresivni u svojim zahtjevima i vrlo su uporni u svakodnevnom lobiranju za interese samo svog naroda. Svi oni zajedno, lobiraju i u krugovima vlada domicilnog njihovog sadašnjeg boravka, ali vrše i razne pritiske i na nas političare ovdje u BiH.

         Takve organizacije se, uostalom, kao i njihovi mentori iz BiH služe raznim lažima i prepariranjem tragične ratne prošlosti i svega onoga što se ovde dešavalo, a i što se sad  dešava...

         Snaga tih udruženja se ogleda u stalnim pritiscima prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se ovdje stanje mijenja prema njihovim interesima i posmatrano iz ugla njihove nacionalne percepcije i sa njihove vremenske i prostorne distance. Čak i ultimativno traže da se BiH uredi prema njihovim zahtjevima i željama. Sva bošnjačka udruženja i organizacije imaju isti cilj – ukinuti Republiku Srpsku! Uostalom u čemu bi se njihovi interesi razlikovali od  interesa njihovih bošnjačkih političara ovdje i sad, u BiH. Na toj matrici su svi jedinstveni i uopšte se ne obaziru, niti prezaju od bilo čega, niti prihvataju činjenicu da su te njihove aktivnosti protivustavne i protivzakonite...

         Mnogo i naširoko bi se moglo pisati o svim aktivnostima takvih organizacija, ali vrijeme i prostor mi to ne dozvoljavaju, a ako hoćete iskreno – ne želim da im pridajem i neki važan značaj, mada se nihove aktivnosti ne smiju potcijeniti, niti zanemariti. Jer, takve organizacije raspolažu sa velikim finansijskim sredstvima, raspolažu i vlasnici su i elektronskih i printanih medija, koji im služe za razne propagandne i softificirane lobističke aktivnosti.

         Ipak, najvažnije je da im se ne dozvoli, a to i nije moguće – bilo kakav uticaj na donošenje važnih političkih odluka za budućnost Bosne i Hercegovine. To što žele da utiču na političke prilike u BiH je njihovo pravo, ali pored prava na bilo šta, oni moraju  preuzeti i svoje obaveze da poštuju ustavnu poziciju Bosne i Hercegovine! No, oni tako ne rade, niti tako nastupaju u javnosti. Već sam rekao da su njihovi ciljevi usmjereni na ukidanje Republike Srpske, a samim time i na rušenje ustavnog poretka BiH.

   I na kraju, ne postoji BiH dijaspora! Postoje jednonacionalne organizacije i  nacionalne dijaspore - Bošnjaka, Srba i Hrvata iz BiH!


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva